Military Shop


PKVM sistemi D.A.M.rs - prodaja ribolovacke opreme nemackog proizvodjaca DAM
Eurofish Beograd Vodomar.rs MG Servis
Carp Mania - sve za takmicarski i rekreativni ribolov Fanatic Tackle Shop
Riboshop Lov i ribolov Sportski ribolov VBA Soft Lures

Autor Tema: Snaga-jačina mašinice - zaključci  (Pročitano 2210 puta)

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Van mreže slobTopic starter

 • Dunavski Vuk
 • *
 • Vuk od: Jan 2011
 • Poruke: 2,012
Snaga-jačina mašinice - zaključci
« poslato: 03 Jul 2016, 11:33:17 »
Prilično je smarajuće čitati diskusije na dvadesetak strana, da bi se na kraju na datu temu zaključilo nešto ne baš tako obimno. Zato sam pokušao da, obzirom da je to bilo moguće, sročim jedan kraći tekst sa zaključcima, do kojih smo kolektivno došli, a u  temi „Snaga-jačina mašinice“,  u nadi da su zaključci ako ne potpuno tačni onda vrlo blizu istine. Takođe se nadam da sam ih dobro interpretirao i da nisam napravio nekakve bitne greške.

Dakle, osnovni rezultat diskusije na temi su nekoliko utvrđenih termina kao i njihove definicije, a sve u vezi snage mašinica:

TERMINI I DEFINICIJE

1. Efikasnost mašinice
Pokazatelj kolika je sila potrebna na ručici da bi se namotavanjem povukao neki određeni teret na struni. Što nam je za to potrebnija manja sila na ručici - mašinica je efikasnija.
Efikasnost je predstavljena neimenovanim brojem koji pokazuje odnos sile opterećenja na struni i sile na ručici pri namotavanju. Tipično je oko 0,5 što podrazumeva da je potrebna sila na ručici dvostruko veća od sile tereta koji se namotavanjem vuče. Što je taj neimenovani broj, koji predstavlja efikasnost, veći – mašinica je efikasnija i obrnuto.
Proizvođači ne deklarišu ovu veličinu, ali na osnovu podataka o dimenzijama ručice, špulne i prenosnog odnosa, kao i na osnovu pretpostavke o stepenu gubitaka, efikasnost može približno da se odredi i što je najvažnije, relativno lako i tačno može da se izmeri.

2. Vučna snaga mašinice

To je veličina koja pokazuje koliki najveći teret na struni (kg) mašinica može da vuče namotavanjem ručicom. Što veći teret može da povuče to je njena vučna snaga veća.
Najveći teret povlačenja podrazumeva onaj teret pri kojem efikasnost mašinice počinje naglo da opada. Mašinica počinje da se „muči“, a daljim povećanjem opterećenja moglo bi da dođe i do trajnih deformacija ili loma pojedinih mehaničkih elemenata mašinice.
Proizvođači takođe ne deklarišu ni ovu veličinu. Ova veličina može da se izmeri, ali je merenje vrlo neugodno jer nije za preporuku opterećivati mašinicu ekstremno velikim silama zbog mogućnosti iznenadnog loma nekog od elemenata.

3. Zaustavna snaga mašinice

To je pokazatelj sa kojom najvećom silom mašinica može da zaustavi ribu u begu. Praktično proizvođači to deklarišu sa Max Drag (kg). Ona može lako i tačno da se izmeri.
Elementi mehanizma mašinice moraju da izdrže, bez trajne deformacije ili loma, sile koje pri tom vladaju.
Dakle veća max Drag je i veća Zaustavna snaga. Jaču i veću ribu mašinica može da zaustavi u pokušaju bega.

4. Dril Snaga mašinice
To je veličina koja pokazuje sa kojom najvećom silom, kočnica može dugotrajno da proklizava i zamara ribu koja beži. I to uz prihvatljivo trošenje lamela i bez pregrevanja pri radu a time i uz nikakve  mogućnosti da kočnica zbog toga blokira. Ta veličina je od strane proizvođača deklarisana sa Sustained Drag (kg).
Dozvoljena sila, pri Sustained Drag, je tipično skoro upola manja od maksimalne (max Drag).

5. Trajnost mašinice

je istrajnost-stabilnost svih prethodno pomenutih parametara, tokom upotrebe-habanja i  važna je osobina mašinice.
Važno je napomenuti i to da se trajnost smanjuje ukoliko se mašinica izlaže većim opterećenjima, koja su bliže granici predviđenog.
Trajnost mašinice je veća ukoliko je ova bolje konstrukcije, preciznije izrađena i urađena od čvršćih materijala. Trajnost mašinice nije deklarisana od strane proizvođača ali ovaj uvek ukazuje na pojedine komponente mašinice koje povoljno utiču na nju.

I to je sve!
Nema više ništa osim prethodnog!

DETALJNIJA OBRAZLOŽENJA

Da ne bi bilo raznih zabuna oko pojma „snaga“, prvo treba reći da nju, kao pojam, imaju samo izvori energije. Mašinica za ribolov nije izvor energije i zato se za nju ne može reći da ima snagu. Ona služi samo za prenos snage.

Međutim, ribolovački žargon u vezi sa mašinicama, slično kao i kod štapova,  ipak poznaje pojam snage pribora, iako to samo po sebi i nije baš pravilno. Tu se naziv snaga ustvari odnosi više na intenzitet onoga što ribolovac želi da istakne. A kada su u pitanju mašinice, to je veća lakoća namotavanja strune pod opterećenjem, jača frikciona kočnica, veća veličina same mašinice, veća izdržljivost i robusnost mašinice.....
Za sve ove osobenosti, ako su većeg intenziteta, uobičajeno se koristi žargonski izraz; „mašinica je veće Snage“ ili čak „veće Jačine“ što baš i nije definisano jer ne zna se o jačini čega se radi..

Tako, od žargonskih izraza koji se odnose na „snagu“ mašinice,  mogu da se navedu  i definišu tri različita pojma „snage“: - Vučna snaga, Zaustavna snaga i Dril snaga.

Pored ovih pojmova i sa njima u vezi, postoji još jedan veoma važan i potuno realan pojam, a to je Efikasnost. Ona se kao takva ne deklariše od strane proizvođača, a pretstavlja odnos sile na struni i sile na ručici, prilikom namotavanja. Ukoliko je, za namotavanje, pri istom opterećenje - istoj sili  na struni, potrebna manja sila na ručici onda se za tu mašinicu može reći da je efikasnija.
Čime je određena efikasnost mašinice?
Određena je sa dva činioca; prenosnim koeficijentom snage i stepenom gubitaka snage u mehanizmu. Što je veći faktor prenosa snage a stepen gubitaka manji (odnosno stepen iskorišćenja snage veći), to je i efikasnost veća.
Prvi činilac, koeficijent prenosa snage, je za jednu mašinicu konstrukciona konstanta i ne menja se sa habanjem ili sa povećanjem ili smanjenjem opterećenja. Ovaj koeficijent zavisi od tri konstrukciona faktora i veći je; ako je radijus ručice veći (radijus=2*dužina ručice), ako je radijus špulne (prečnik špulne) manji i ako je prenosni odnos broja obrtaja (ručica/rotor) takođe manji.
Drugi činilac, stepen gubitaka (odnosno stepen iskorišćenja) snage, zavisi od kvaliteta konstrukcije mehanizma i preciznosti njegove izrade, a i od kvaliteta podmazivanja. Raste tokom upotrebe, kada se mašinica haba, pa to onda prouzrokuje i pad efikasnosti.

Ribolovci, prethodno opisanu efikasnost mašinice često nazivaju  „vučna snaga mašinice“  što  nije baš  adekvatno.

Šta bi  onda ustvari bila Vučna snaga mašinice?
Prilikom definisanja Vučne snage treba imati u vidu da je stepen gubitaka snage mašinice pri rastu opterećenja na struni, u nekom opsegu, ujednačen – ne menja se, pa je povećanje sile na ručici uvek u istom proporcionalnom odnosu sa silom na struni. Ovo je tako sve do neke granice rasta sile, gde gubici u prenosnom mehanizmu počnu naglo da rastu. Dalji porast sile doveo bi sigurno i do trajne deformacije ili loma nekog od mehaničkih elemenata, pa ovu silu ne treba nikako prekoračivati. Za tu krajnju silu se može slobodno reći da je ustvari „Vučna snaga“ jedne mašinice.
Različite mašinice mogu da „istrpe“ veće ili manje sile kod namotavanja opterećene strune.
Sa habanjem mašinice, tokom upotrebe, Vučna snaga  opada, jer i efikasnost pre opada zbog povećanih gubitaka snage u ishabanoj mašinici.
Veće i robusnije mašinice po pravilu mogu da trpe veće sile, mada su od bitnog značaja i čvrstoća primenjenih materijala, kvalitet konstrukcije kao i preciznost izrade. Može se desiti da je mašinica naizgled nežnija i manjih gabarita i kvalitetno podmazana „snažnija“.


MERENJE I FORMULE:Efikasnost                       Ef = Fst / Fru = k * η
Koeficijent prenosa snage      k = Rru/Ršp * 1/i
Stepen iskorišćenja snage   (η)
Prenosni odnos broja obrtaja rotor/ručica   (i)
-------

Nisam umeo da napišem bolje i kraće od ovoga, ali se nadam da je bar dovoljno jasno i da nije baš mnogo smarajuće.

Za još detaljnija obrazloženja treba isčitati diskusiju, gde postoje i neki dokazi da je prethodno napisano i tačno. Ali za tako nešto dobro treba naoštriti strpljenje i pročitati celu temu „Snaga – jačina mašinice“!
"Ako  nismo u stanju da nešto predstavimo brojevima, to svakako znači da je naše znanje o tome nedovoljno."
                                                          Lord Kelvin

Van mreže PerfectAngler

 • Šarandžija
 • *
 • Vuk od: Avg 2015
 • Poruke: 143
Odg: Snaga-jačina mašinice - zaključci
« Odgovor #1 poslato: 03 Jul 2016, 12:54:51 »
zato ja nabavio nov abu cardinal 55 koji savrseno spakovao kanap,oprobano,bez greske,stoper mi ne treba,jako,trajno,pouzdano,lepo uz diskretan sarm burzoazije

Van mreže slobTopic starter

 • Dunavski Vuk
 • *
 • Vuk od: Jan 2011
 • Poruke: 2,012
Odg: Snaga-jačina mašinice - zaključci
« Odgovor #2 poslato: 20 Avgust 2016, 16:28:55 »
Mašinica Abu Cardinal 55 je kvalitetno odrađena i odavno provereno trajna alatka. Ako te zadovoljavaju njene tehničke performanse i ako je redovno servisiraš, trajaće ti maltene neograničeno dugo.

Međutim, želeo bih da na moj prethodni post dopišem dve sledeće napomene:

Napomena 1:
U formulama je uzet Ršp (prečnik špulne) koji je ujedno istovetan i prečniku namotaja koda je špulna napunjena.
U formuli bi ustvari trebalo da figurira ne prečnik špulne već prečnik namotaja, pa kako se on menja sa odmotavanjem špulne, tako se menja i rezultat formule gde on i figuriše -Efikasnost.
Iz formule za (k) se vidi da će Efikasnost rasti kako se špulna prazni.
Promena efikasnosti je ograničena punom i praznom špulnom, (k)min i (k)max, ali za upoređivanje mašinica uzima se (k)min, ili kratko (k), kada je špulna puna i prečnik namotaja jednak prečniku špulne.

Napomena 2:
Nije vezana za snagu mašinice ali je vezana za moment i krak sile kod pune i prazne špulne koji, između ostalog, izaziva i prethodno napomenutu promenu Efikasnosti mašinice.

Kada kočnicu mašinice podesimo da proklizava na određenoj sili iz pravca strune, nije sve jedno da li smo to podesili kod pune ili kod prazne špulne. Puna špulna je veći krak sile prema osovini špulne, pa se tako, pri istoj sili, proizvodi i veći obrtni moment. Kako se špulna prazni, krak i moment sile se smanjuje pa je za isti moment sile (da bi frikcija i dalje proklizavala) potrebna i veća sila iz pravca stune. Rezultat ovoga je praktično to da ako smo podesili kočnicu na 5kg pri punoj špulni, i ako se ona skoro isprazni, da bi se postigao isti moment sile i aktiviranje proklizavanja kočnice potrebna je i veća sila, npr 7kg. Ovo povećanje može da prevaziđe silu kidanja strune pa treba biti svestan toga. Dakle, kako se špulna prazni, a ako riba i dalje uporno vuče i neprestano proizvodi proklizavanje frikcije, sila na struni, vođici strune kao na kraku rotora raste. Vođica i rotor moraju to da izdrže jer je proizvođač mašinice računao na to, ali na struni može da dođe do preopterećenja i kidanja. Lek – popusti kočnicu!


Spojene poruke: 24 Oktobar 2016, 08:31:06

Vremenom, mišljenja na neku temu se stalože a saznanja se razbistre. Pa je tako i kod mene vreme odradilo svoje.
O čemu se radi?
Uviđam činjenicu da je termin “Vučna snaga” duboko uvrežen-ukorenjen u ribolovački žargon. Pri tom se uglavnom misli na Efikasnost mašinice pri namotavanju, lakoću motanja ručice pod teretom, a ne na maks silu koju mašinica može da podnese  pri namotavanju a da pri tom efikasnost nije opala, što bi bio pravilan opis termina Vučna snaga.
Pa sada mislim da bi možda bilo dobro ako bi učinili ustupak uvreženom, verujem da bi se stvari malo pojednostavile.
Terminologija bi onda izgledala, valjda prihvatljivije, i to ovako:

Osobine vezane za snagu mašinice su:  Vučna snaga, Zaustavna snaga i Izdržljivost .
Vučna snaga pri  tom podrazumeva Efikasnost pri namotavanju kao i maksimalnu-Dozvoljenu silu namotavanja, a zaustavna snaga podrazumeva Maksimalnu silu kočenja  i Održivu silu kočenja.

Šematski prikazano:


                         - Efikasnost (Lakoća namotavanja)            
Vučna snaga                  
                         - Max dozvoljena vučna sila (pri namotavanju)                          - Max sila kočenja
Zaustavna snaga
                          - Održiva sila kočenja           
 Izdržljivost  na habanje


                        


Zašto su pojmovi Vučna snaga i Zaustavna snaga razloženi na po dva podpojma? Zato što kod jedne mašinice može da bude velika efikasnost ali relativno mala dozvoljena sila namotavanja.
Slično je i kod zaustavne snage, može da bude veliki max Drag ali relativno mali održivi Drag.

Drugi uvreženi termin je Jačina mašinice. To je vrlo uopšten pojam. Ako se on upotrebi pretpostavljam da se pri tom misli da su kod te mašinice svi parametri na visokom nivou.
Međutim pošto gotovo svaka mašinica ima i po neku slabu tačku, smatram da je uvek poželjnije razmatranje svih pet osobina jedne mašinice posebno: efikasnost, max sila namotavanja, maksimalna sila kočenja, održiva sila kočenja i na kraju izdržljivost na habanje
"Ako  nismo u stanju da nešto predstavimo brojevima, to svakako znači da je naše znanje o tome nedovoljno."
                                                          Lord Kelvin

 


Efikasna energija - Portal posvecen energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije List Ribolov Spin & Fly Smuki Mrdalice Sportski Ribolov Marketing Marketing