Vukovi sa DUNAVA Reke
Pages: 1
Reka -Begej- By: Sp1tF1re Date: 01 Avgust 2011, 09:00:08
Poreklo imena
 Ime BEGEJ javlja se već pri kraju XII veka kod Anonimusa (bezimenog istoričara kralja Bele III), koji, pišući o osvajanju države bugarsko-slovenskog vladara Glada od strane Mađara, pominje i ovo ime. Istoričari Ortmai (Teodor Orthmayr) i Sentklarai (Jene Szentklaray) tvrde da se pod imenom "Begej" (Beguey) krije naselje Bečkerek. Mileker (Felix Milleker), međutim, u istoriji grada Velikog Bečkereka, tvrdi da se pod tim imenom podrazumeva reka Begej, da je reč slovenskog porekla i znači: ići, žuriti, teći (beg, begati, bega). U nekim indoevropskim jezicima reč "Pege" ima značenje potoka. Ovo unekoliko objašnjava zašto je više tekućih voda, potoka, rukavaca, rečica, pa čak i kanala, imalo taj naziv, što zapaža i Mileker. Konačno, Johan Adelung, u svom etimološkom rečniku, tvrdi da u pojedinim slovenskim jezicima "bek" znači potok, i da je "bek" osnova i češkom "bachno" (močvara). Ne može se utvrditi, tek je pretpostavka, da su ovo ime reci dali neki Slovenosarmati, Goti ili, pak, Sloveni, koji su ovde nekada živeli ili boravili.
 

 Tok reke
 Reka Begej izvire u karpatskom području u Rumuniji i protiče Banatom kao leva pritoka Tise. Nastaje stapanjem tri manja rečna vodotoka - Beregso, Njarad i Jer. Uliva se u reku Tisu kod naseljenog mesta Perlez. Reka je duga 254 km, od toga je 76 km u Srbiji. Od Temišvara do Zrenjanina, i dalje do ušća, pretvorena je u plovni, tzv. Begejski kanal. Stari Begejski kanal, kanalisano rečno korito, dug je 97 km, a novi 83 km (do Temišvara). Glavno pristanište plovnog Begeja je u gradu Zrenjaninu. Kroz Zrenjanin reka protiče u dužini toka od oko 13 kilometara.
 

 Gradska reka
 Samo naselje Bečkerek nastalo je oko jednog od begejskih meandara. Varoš se kasnije, prokopavanjem kanala, razvijala na dva ostrva i tri poluostrva. Tok reke kroz grad neprestano je menjan - delom je to činila priroda, ali u još većoj meri ljudi koji su ovde obitavali. Njihov život u velikoj je meri zavisio od reke, njenih blagodeti i nepredvidivih ćudi, naročito poplava, koje su bile redovna pojava. Stanovništvo se vekovima snabdevalo begejskom vodom, koju su po gradu raznosili vodonosci - sakadžije. Melioracionim radovima, koje je sredinom XVIII veka sproveo grof Florimund Mersi, guverner Banata, isušene su ogromne močvarne površine, a zemljište privedeno poljoprivrednoj nameni. Ubrzo po regulisanju Begeja, uspostavljen je stalni vodeni saobraćaj - rekom krstare parobrodi, a šlepovi transportuju materijal za ovdašnju privredu. Na reci su još u XVI veku postojala dva drvena mosta, a danas ih je deset. Osim rečnog saobraćaja, Begej donosi žiteljima i druge pogodnosti - podižu se kupališta i objekti za sportove na vodi, riblje pijace, šetališta duž njegovih obala, restorani na vodi….
 

Regulacijom reke u periodu 1970-1985. godine, njegov tok je skraćen, a meander oko naselja "Mala Amerika" pretvoren je u tri jezera, namenjena rekreaciji, sportu i ribolovu. Iako danas u znatnoj meri zagađen industrijom, Begej je, u pravom smislu reči, gradska reka, a svakako, najprepoznatljivija odrednica Zrenjanina jeste upravo – grad na Begeju.Preuzeto sa grada Zrenjanin
Odg: Reka - BEGEJ - By: Pedjaperlez Date: 04 Avgust 2011, 11:20:49
Za mene nema bolje reke,jos kad sam kupio vikendicu u Perlezu ma milina bozja jedva cekam petak u 15h da odmorim mozak pozdrav svima smiley001 smiley001 smiley001
Odg: Reka - BEGEJ - By: Sp1tF1re Date: 04 Avgust 2011, 15:36:28
Begej  Ecka !!

plovidba


skriven u travi


ekipa


nije engleska vec nase uredjeno mesto


germinao


Odg: Reka - BEGEJ - By: vvuukk Date: 05 Avgust 2011, 14:13:36
e to su pecaljke...


Odg: Reka - BEGEJ - By: gnidža Date: 08 Septembar 2011, 20:29:02
Ove godine je i regata prošla Begejom kroz Zrenjanin
Odg: Reka - BEGEJ - By: Sp1tF1re Date: 08 Septembar 2011, 22:37:45
Br. Gnidza za slike i vest bas extra izgleda i u centru odma zivlje i lepse bre,ali veliki - gradu za info o tome nigde nit sam cuo nit video a svaki dan sam po centru i okolini ,ko inventar jos malo  :lol:
 
Odg: Reka - BEGEJ - By: ladikimre Date: 08 Septembar 2011, 23:00:01
Begej ima extra lepe ,poteze....
mesta kao ovaj što sam ja nedavno pravio...su  :ok:
sa obe strane trska i odmah lepa dubina....
sa  podosta šarana i soma  :takoje:Odg: Reka - BEGEJ - By: gnidža Date: 12 Septembar 2011, 21:03:12
Da nisam prešao preko mosta kod SUP-a nebi ni ja znao da je regata u našem gradu. Došli su jedan dan posle podne, i već ih ujutro nije bilo :-(
Odg: Reka -Begej- By: pikeman Date: 16 Jul 2014, 21:03:03
Vraćaju život Begeju smiley318


Odg: Reka -Begej- By: Блок_64 Date: 18 Jul 2014, 02:11:58
Дај боже,мада сам ја сигуран да од тога нема ништа.
Odg: Reka -Begej- By: orka Date: 03 Novembar 2018, 21:45:04
Vidim da se lepi šarani pecaju u centru Zrenjanina,a čuo sam od jednog fider takmičara da je imao veoma dobre ulove raznovrsne ribe takođe kod Zrenjanina..
Kažu takođe da ima dosta bucova,ali i lepih somova..Izgleda da je Begej živnuo poslednjih godina..Da li je neko pecao na Begeju ove godine?
Odg: Reka -Begej- By: radoica Date: 17 Januar 2019, 11:21:08
Pecao ja. Sredio sam prilaz sa svoje vikendice, mesto na Begeju, ofarbao i sredio camac, pa sad mogu da uzivam.
To sam radio preko cele godine, pa sam tek pred kraj iste mogao malo da zabacim.
Cudno je sto pecarosa nema, vidim da je bilo po napustenim mestima i pontonima, ali ja ih video nisam, makar za deo od traktor bare pa do prevodnice.

Malo sam varalicario negde sredina oktobra. Odvezao se do traktor bare i pustio da me Begej nosi do mog mesta, tj do prevodnice. Usput sam zabacivao. Naletelo somce od 3 kg i jedan bucovcic kog sam vratio. Malo posle toga sam par dana bacao kukuruz za sarana, i otisao jedno jutro da zabacim. Kao u bunar da sam bacio. Zasto, ni sam ne znam. Da li neko mozda ima predlog kako da se privuce riba na mesto. Neko rece stari hleb u dzak od krompira pa se potopi da stoji. Sta mislite o tom predlogu?


Odg: Reka -Begej- By: laki22 Date: 17 Januar 2019, 11:54:14
prva 3 dana samo hleb i zito. posle kukuruz. a mozes i boile jeftine. ima ovde recepata. ja sam odrastao pored begeja, to nam radilo. valjda i sad radi :D
Odg: Reka -Begej- By: NSBucov Date: 17 Januar 2019, 14:05:38
Koje su "glavne" lokacije na Begeju. Prvenstveno mislim na uzvodno od Zrenjanina.
Odg: Reka -Begej- By: Pecanje Date: 18 Novembar 2020, 14:32:07
Порекло имена
Име БЕГЕЈ јавља се већ при крају XII века код Анонимуса (безименог историчара краља Беле III), који, пишући о освајању државе бугарско-словенског владара Глада од стране Мађара, помиње и ово име. Историчари Ортмаи (Teodor Orthmayr) и Сентклараи (Jene Szentklaray) тврде да се под именом "Бегеј" (Beguey) крије насеље Бечкерек. Милекер (Felix Milleker), међутим, у историји града Великог Бечкерека, тврди да се под тим именом подразумева река Бегеј, да је реч словенског порекла и значи: ићи, журити, тећи (бег, бегати, бега). У неким индоевропским језицима реч "Пеге" има значење потока. Ово унеколико објашњава зашто је више текућих вода, потока, рукаваца, речица, па чак и канала, имало тај назив, што запажа и Милекер. Коначно, Јохан Аделунг, у свом етимолошком речнику, тврди да у појединим словенским језицима "бек" значи поток, и да је "бек" основа и чешком "bachno" (мочвара). Не може се утврдити, тек је претпоставка, да су ово име реци дали неки Словеносармати, Готи или, пак, Словени, који су овде некада живели или боравили.
Ток реке
Река Бегеј извире у карпатском подручју у Румунији и протиче Банатом као лева притока Тисе. Настаје стапањем три мања речна водотока - Берегсо, Њарад и Јер. Улива се у реку Тису код насељеног места Перлез. Река је дуга 254 км, од тога је 76 км у Србији. Од Темишвара до Зрењанина, и даље до ушћа, претворена је у пловни, тзв. Бегејски канал. Стари Бегејски канал, каналисано речно корито, дуг је 97 км, а нови 83 км (до Темишвара). Главно пристаниште пловног Бегеја је у граду Зрењанину. Кроз Зрењанин река протиче у дужини тока од око 13 километара.

Градска река
Само насеље Бечкерек настало је око једног од бегејских меандара. Варош се касније, прокопавањем канала, развијала на два острва и три полуострва. Ток реке кроз град непрестано је мењан - делом је то чинила природа, али у још већој мери људи који су овде обитавали. Њихов живот у великој је мери зависио од реке, њених благодети и непредвидивих ћуди, нарочито поплава, које су биле редовна појава. Становништво се вековима снабдевало бегејском водом, коју су по граду разносили водоносци - сакаџије. Мелиорационим радовима, које је средином XВИИИ века спровео гроф Флоримунд Мерси, гувернер Баната, исушене су огромне мочварне површине, а земљиште приведено пољопривредној намени. Убрзо по регулисању Бегеја, успостављен је стални водени саобраћај - реком крстаре пароброди, а шлепови транспортују материјал за овдашњу привреду. На реци су још у XВИ веку постојала два дрвена моста, а данас их је десет. Осим речног саобраћаја, Бегеј доноси житељима и друге погодности - подижу се купалишта и објекти за спортове на води, рибље пијаце, шеталишта дуж његових обала, ресторани на води….

Регулацијом реке у периоду 1970-1985. године, његов ток је скраћен, а меандер око насеља "Мала Америка" претворен је у три језера, намењена рекреацији, спорту и риболову. Иако данас у знатној мери загађен индустријом, Бегеј је, у правом смислу речи, градска река, а свакако, најпрепознатљивија одредница Зрењанина јесте управо – град на Бегеју.

 


Spojene poruke: 18 Novembar 2020, 14:33:16

Ovaj tekst sto je napiso na vrhuje jako poucan i dosta ima  o reci .