Vukovi sa DUNAVA

IHTIOLOGIJA, EKOLOGIJA & METEO => Ekologija & zaštita voda => Zakoni i propisi => Temu započeo: pikeman 12 April 2010, 20:11:31

Naslov: Lovostaj
Poruka od: pikeman 12 April 2010, 20:11:31
Mnogi nisu upoznati sa terminima lovostaja riba.


Za kolege iz Srbije:


Naredba o merama za ocuvanj... by pikemanserbia on Scribd(https://i.postimg.cc/1SKdNN0d/Minimalne-mere-lovostaj-riba.jpg)

https://youtu.be/YXCv7vUpRxo

Molim članove iz ostalih država da postave zakonske odredbe lovostaja kod njih.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: maverick 12 April 2010, 21:14:44
Za kolege iz Hrvatske


(N.N. 82/06.07.2005.)  1584
Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. te članka 63. stavka 2. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

NAREDBU

o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu

Članak 1.
Ovom Naredbom određuje se:
1. lovostaj za pojedine vrste riba za vrijeme kojeg se ribe ne smiju loviti, zadržavati, prekrcavati, iskrcavati, prevoziti, skladištiti, prodavati, prerađivati, izlagati ili stavljati u promet;
2. najmanja veličina pojedinih vrsta riba ispod koje se ribe ne smiju smiju loviti, zadržavati, prekrcavati, iskrcavati, prevoziti, skladištiti, prodavati, prerađivati, izlagati ili stavljati u promet;
3. visina naknade štete koju fizička ili pravna osoba nanese ovlašteniku ribolovnog prava na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni za koju je dobio ribolovno pravo povredom odredbi Zakona o slatkovodnom ribarstvu i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega.

I. LOVOSTAJ

Članak 2.
(1) Određuje se lovostaj za:
1. potočnu pastrvu (Salmo trutta m. fario L.):
– u Kupi, Kupici, Čabranki, u vodama Žumberka i sjeverno od Save od 1. listopada do 31. ožujka;
– u ostalim ribolovnim vodama od 1. listopada do 28/29. veljače;
2. jezersku pastrvu (Salmo trutta m. lacustris L.) od 1. listopada do 28/29. veljače;
3. mekousnu pastrvu solinku (Salmothymus obtusirostris salonitana Heck.)
– u Jadru i Vrlici od 1. listopada do 31. svibnja;
4. mekousnu pastrvu zloustu (Salmothymus obtusirostris krkensis Karaman)
– u Krki od 1. listopada do 31. svibnja;
5. mladicu (Hucho hucho L.) od 16. veljače do 30. rujna;
6. glavaticu (Salmo marmoratus L.) od 16. veljače do 30. rujna;
7. lipljana (Thymallus thymallus L.):
– u Kupi i Kupici od 16. listopada do 15. svibnja;
– u ostalim ribolovnim

– u ostalim ribolovnim vodama od 1. siječnja do 15. svibnja;
8. štuku (Esox lucius L.):
– u svim ribolovnim vodama osim u stalnim staništima u kojima obitavaju sve vrste pastrva, te mladica, glavatica i lipljan od 1. veljače do 31. ožujka;
9. smuđa (Stizostedion lucioperca L.) od 1. ožujka do 31. svib¬nja;
10. šarana (Cyprinus carpio L.) od 1. travnja do 31. svibnja;
11. soma (Silurus glanis L.) od 16. travnja do 15. lipnja;
12. kečigu (Acipenser ruthenus L.) od 1. ožujka do 31. svibnja;
13. bolena (Aspius aspius L.) od 1. travnja do 31. svibnja u Dunavcima: Poretak, Ostrovski, Vučedolski, Opatovački i Renovski;
14. jeza (Leuciscus idus L.) od 1. svibnja do 31. svibnja u Dunavcima: Poretak, Ostrovski, Vučedolski, Opatovački i Renovski.
(2) Odredba točke 11. stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na soma (Silurus glanis L.) u rijeci Dunav.
II. NAJMANJA VELIČINA

Članak 3.
Određuje se najmanja veličina za:
   
1.   potočnu pastrvu (Salmo trutta m. fario L.) u Gackoj   50 cm,
   – u ostalim ribolovnim vodama   30 cm;
2.   jezersku pastrvu (Salmo trutta m. lacustris L.)   40 cm;
3.   mekousnu pastrvu solinku (Salmothymus
   obtusirostris salonitana Heck.)   30 cm;
4.   mekousnu pastrvu zloustu (Salmothymus
   obtusirostris krkensis Karaman)   30 cm;
5.   kalifornijsku pastrvu (Onchorhynchus mykiss
   Walbaum)   30 cm;
6.   mladicu (Hucho hucho L.)   80 cm;
7.   glavaticu (Salmo marmoratus L.)   70 cm;
8.   lipljana (Thymallus thymallus L.)   30 cm;
   lipljana (Thymallus thymallus L.) u Kupi i Kupici   32 cm;
9.   linjaka (Tinca tinca L.)   20 cm;
10.   mrenu (Barbus barbus L.)   28 cm;
11.   štuku (Esox lucius L.)   40 cm;
12.   smuđa (Stizostedion lucioperca L.)   40 cm;
13.   šarana (Cyprinus carpio L.)   40 cm;
14.   soma (Silurus glanis L.)   60 cm;
15.   kečigu (Acipenser ruthenus L.)   40 cm;
16.   bolena (Aspius aspius L.) u Dunavcima:
   Poretak, Ostrovski, Vučedolski, Opatovački i Renovski   40 cm;
17.   jeza (Leuciscus idus L.) u Dunavcima: Poretak,
   Ostrovski, Vučedolski, Opatovački i Renovski   25 cm.

Članak 4.
(1) Ribe se mjere po dužini od početka usta do kraja sklopljene repne peraje
(2) Svi primjerci riba ulovljeni za vrijeme lovostaja određenog člankom 2. ove Naredbe kao i svi primjerci riba ulovljeni ispod najmanje veličine određene člankom 3. ove Naredbe moraju se odmah osloboditi i vratiti neoštećeni u stanište.
(3) Nedoraslim ribama smatraju se svi razvojni oblici riba koji su ispod veličina propisanih ovom Naredbom.

III. NAKNADA ŠTETE

Članak 5.
(1) Određuje se visina naknade štete koju fizička ili pravna osoba nanese ovlašteniku ribolovnog prava na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni za koju je dobio ribolovno pravo povredom odredbi Zakona o slatkovodnom ribarstvu i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega.
(2) Šteta u smislu ove Naredbe podrazumijeva štetu koja je nanesena doraslim i nedoraslim ribama.

Članak 6.
(1) Visina naknade štete za dorasle i nedorasle ribe određuje se tako da se količina ribe (masa u kilogramima) određene vrste ribe na kojoj je učinjena šteta obračuna po cijeni jednog (1) kilograma za tu vrstu ribe i pomnoži s koeficijentom za tu vrstu ribe.
(2) U slučaju da je šteta počinjena na vrsti ribe koja nije obuhvaćena ovom Naredbom, kao osnovica za izračunavanje tržišne cijene uzima se tržišna cijena šarana za ciprinidne i ostale vrste riba, te tržišna cijena kalifornijske pastrve za salmonidne vrste riba.

Članak 7.
Određuje se cijena jednog (1) kilograma ribe u iznosu od:
1.   šaran (Cyprinus carpio L.)   25,00 kuna;
2.   som (Silurus glanis L.)   40,00 kuna;
3.   linjak (Tinca tinca L.)   30,00 kuna;
4.   mrena (Barbus barbus L.)   20,00 kuna;
5.   smuđ (Stizostedion lucioperca L.)   50,00 kuna;
6.   štuka (Esox lucius L.)   40,00 kuna;
7.   potočna pastrva (Salmo trutta m. fario L.)   40,00 kuna;
8.   kalifornijska pastrva
   (Onchorhynchus mykiss Walbaum)   20,00 kuna;
9.   jezerska pastrva (Salmo trutta m. lacustris)   25,00 kuna;
10.   mekousna pastrva solinka (Salmothymus
   obtusirostris salonitana Heck)   150,00 kuna;
11.   mekousna pastrva zlousta (Salmothymus
   obtusirostris krkensis Karaman)   150,00 kuna;
12.   lipljan (Thymallus thymallus L.)   50,00 kuna;
13.   mladica (Hucho hucho L.)   100,00 kuna;
14.   glavatica (Salmo marmoratus L.)   100,00 kuna;
15.   kečiga (Acipenser ruthenus L.)   40,00 kuna;
16.   bolen (Aspius aspius L.)   15,00 kuna;
17.   jez (Leuciscus idus L.)   15,00 kuna.


Članak 8.
(1) Određuju se koeficijenti za dorasle ribe:
1. koeficijent 5 za šarana (Cyprinus carpio L.), soma (Silurus glanis L.), linjaka (Tinca tinca L.), mrenu (Barbus barbus L.), kečigu (Acipenser ruthenus L.), smuđa (Stizostedion lucioperca L.), štuku (Esox lucius L.), bolena (Aspius aspius L.) i jeza (Leuciscus idus L.);
2. koeficijent 10 za potočnu pastrvu (Salmo trutta m. fario L.); kalifornijsku pastrvu (Onchorhynchus mykiss Walbaum), jezersku pastrvu (Salmo trutta m. lacustris), mekousnu pastrvu solinku (Salmothymus obtusirostris salonitana Heck), mekousnu pastrvu zloustu (Salmothymus obtusirostris krkensis Karaman) i lipljana (Thymallus thymallus L.);
3. koeficijent 15 za mladicu (Hucho hucho L.), glavaticu (Salmo marmoratus L.), mekousnu pastrvu solinku (Salmothymus obtusirostris salonitana Heck) i mekousnu pastrvu zloustu (Salmothymus obtusirostris krkensis Karaman).
(2) Određuju se koeficijenti za nedorasle ribe:
1. koeficijent 8 za šarana (Cyprinus carpio L.), soma (Silurus glanis L.), linjaka (Tinca tinca L.), mrenu (Barbus barbus L.), bolena (Aspius aspius L.) i jeza (Leuciscus idus L.);
2. koeficijent 12 za kečigu (Acipenser ruthenus L.), smuđa (Stizostedion lucioperca L.), štuku (Esox lucius L.);
3. koeficijent 16 za sve vrste pastrva i lipljana (Thymallus thymallus L.);
4. koeficijent 24 za mladicu (Hucho hucho L.), glavaticu (Salmo marmoratus L.), mekousnu pastrvu solinku (Salmothymus obtusirostris salanitana Heck) i mekousnu pastrvu zloustu (Salmothymus obtusirostris krkensis Karaman).

Članak 9.
Visina naknade štete koja je nastala kao posljedica radnji iz članka 57. stavka 1. točke 3., 5., 8., 11. i 12., članka 59. stavka 2. te članka 61. stavaka 3. i 4. Zakona o slatkovodnom ribarstvu određuje se sukladno članku 2. ove Naredbe i uvećava se:
– 2 (dva) puta za dorasle ribe;
– 5 (pet) puta za nedorasle ribe.

Članak 10.
Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o lovostaju i najmanjoj veličini pojedinih vrsta riba ispod koje se ne smiju loviti, prerađivati niti stavljati u promet (»Narodne novine«, br. 3/03) i Pravilnik o određivanju visine naknade štete nanesene ribama (»Narodne novine«, br. 149/02).

Članak 11.
Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-01/33
Urbroj: 525-01-05-1
Zagreb, 15. lipnja 2005.
Ministar
Petar Čobanković, v. r.


Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: orka 14 April 2010, 21:01:47
u listu ribolov,iz broja u broj,uporno ponavljaju da su lovostaji za mrenu,deveriku,skobalja,klena,jaza i ploticu od 15.04-31.05,a za bucova od 15.04-15.06.u postu pikemana,ove ribe su u zabrani od 01.04,pa me interesuje sta je od ove dve verzije tacno,jer sam na nekoliko mesta imao priliku da vidim i jedan i drugi datum.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: acasim75 04 Maj 2010, 21:48:20
da bre,ovo me sad obradovalo,mozda ranije krenem na bucova :cheesy:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: apatinac 04 Maj 2010, 21:59:31
U informatoru koji uz dozvolu izdaju Vojvodina sume stoji: lovostaj za bucova od 15.04. do 15.06.Za mrenu, deveriku i jaza lovostaj od 15.04. do 31.05. na mestima gde se riba mresti.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: acasim75 04 Maj 2010, 22:08:21
meni nisu dali informator i ako sam uzeo vojvodjansku :huh:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Imre 04 Maj 2010, 22:26:47
U nekim informatorima piše za lovostaj,recimo u mom piše{i za bucova},kum je uzeo na drugom mestu dozvolu njemu u informatoru nema uopšte stranica sa lovostajima . :huh:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: jimmy barka 04 Maj 2010, 22:56:43
znaci,ako upecas ribu iz koja curi ikra,dozvoljeno je gurati je u ranac.extra?!?!?ja to ne gledam na taj nacin.cesto datumi lovostaja nemaju veze sa uslovima mresta na vodi koje priroda diktira(vodostaj,temperatura vode i sl.)i to je ono cega se prvenstveno treba pridrzavati
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: orka 05 Maj 2010, 09:20:47
to sto nesto ne pise ,ne znaci da je to i dozvoljeno.u dozvolama srbija sume ne pise nista o bilo kakvim lovostajima,niti postoji bilo kakav informator,a smatram da bi trebao da bude, ali bez obzira na to svakako smo duzni da znamo sta je kad dozvoljeno a sta ne,i kad se sta peca,i sta smemo da radimo a sta ne. ni u saobracajnoj dozvoli ne pise sta smes a sta ne smes,i kako treba da se ponasamo u saobracaju,ali sam siguran da to svi vise manje znamo.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: pikeman 05 Maj 2010, 12:19:37
Tako je Orka.  smiley033
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: acasim75 05 Maj 2010, 12:38:58
nista,treba uvesti polaganje strucnog ispita za proveru poznavanja ribolovackih propisa...
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: BORKO.hr 05 Maj 2010, 13:44:55
Kako reče Orka, trebali bismo znati što se događa i kada, u našem omiljenom riblje-vodenom svijetu.

Osobno mislim, prema dugogodišnjem iskustvu, da je KALENDARSKO određivanje lovostaja određenih vrsta, jako velika POGREŠKA, jer se klimatski, vodoprivredni, ali i ekološki uvjeti neprestano mijenjaju, pa je svake godine  nešto novo i NEUOBIČAJENO. Trajanje zime i visokih voda, mijenja se iz godine u godinu. Uz to, ni ihtiološki, nije isto, jer se mijenja BIOTOP, odnosno narušava prirodna ravnoteža, ulaskom, do sada  nepoznatih, alohtonih vrsta, na koje se naše domaće ribice, teško ili nikako ne navikavaju.(Najnoviji primjer invazija izrazito agresivne ROTAN vrste). Koliko vidim iz teksta, u Srbiji se poduzimaju mjere protiv tih utjecaja, "uljeza" u vodama naših zajedničkih slivova, ali smatram da su reakcije PRESPORE i nedovoljne, jer su ostali "susjedi" (Hr, BiH i drugi), inertniji po tom pitanju, čak i štite uljeze, zbog "sportskog doživljaja" lova istih.. (ma što to značilo)..

Pogreške iz prošlosti se plaćaju u slijedećim (našim i naše djece i unuka) generacijama, a to znaju ribiči, koji pamte unose u ribnjake bivše Juge; pastata (terpan, am. somić - pogreškom), kalife, bassa, babuške, amura, itd.,  jer su unošeni bez studije o njihovom utjecaju na okoliš i biotop (slično su već doživljavali čitavi kontinenti; Australija s ovcom, kunićem, a kasnije lisicom, koja je unešena kao "lijek", pa postala gora od "bolesti", te hrvatski otoci s mungosima, divljim svinjama i slično, ima u svijetu masa primjera)

Odužih post, a zaključak bi bio, da bi se; SVAKE godine, od strane STRUKE, vremena lovostaja trebala određivati prema kratkoročnim prognozama i trenutnim situacijama u prirodi !

Za početak, dovoljna bi bilo i podizanje SVIJESTI, nas samih, da ribu iz koje curi ikra, koja je  matičnog uzrasta ili rijetka, PUŠTAMO, neovisno o lovostaju...ne vidim svrhu "klanja" šaranke 10-ak kg, soma od 60, smuđa +5, itd....kad su najfiniji primjerci za "konzumaciju" do max 5 kg..

U doba DIGITLIZACIJE, slika na "mediju" (CD, DVD, filmići, fotke itd.), duže traje od prepariranog "trofeja" na zidu !
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: pikeman 05 Maj 2010, 14:04:08
SVAKE godine, od strane STRUKE, vremena lovostaja trebala određivati prema kratkoročnim prognozama i trenutnim situacijama u prirodi !

To bi bilo idealno rešenje.  :ok:  :takoje:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: maverick 05 Maj 2010, 14:12:13
pa bilo bi idealno ali je tu struka problem, cisto sumnjam da bi na svim vodama opet donijeli kvalitetnu zabranu...ja bih uveo totalnu zabranu i onda bi riblji fond definitivno bio povecan kroz neko vrijeme....
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: BORKO.hr 05 Maj 2010, 15:43:00
Rekao bih da nije nitko nezamjenjiv, pa niti struka...

...ali, od nečeg treba početi, makar od edukacije ribiča, da se matice ne odnose i da se ne lovi u lovostaju (što dobar dio radi)....
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: srdjan72 07 Maj 2010, 12:04:02
Pa dokle edukacija ribolovaca a svi ostali zvanicni i nezvanicni po njihovom.Kao da smo mi krivi za ovu nenormalnu situaciju.I opet DOKLE BRATE? :eek:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: BORKO.hr 11 Maj 2010, 13:02:52
Pitaš dokle ??

Dokle god se lovi i "kolje" riba puna ikre, u lovostaju i ispod mjere, ma TKO to radio..privredni ribar-alas, ribič iz hobija, ministar. pop, policajac..... :tongue:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Hemingway 27 Maj 2010, 19:35:25
Zbog promjene vremena ja bih odredio jos 15 dana prije i 15 dana kasnije ..onda bi bili sigurni koliko toliko da se riba mogla izmrijestiti ..
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: srdjan72 28 Maj 2010, 09:14:04
Malo je 15.  :cheesy:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: profesor 28 Maj 2010, 10:08:47
Dzaba,, jutros na pinku reportaza o kvalitetu ribe na pijaci.Smudjeva 200 -300gr koliko hocete a soma gomile naslagane i to se javno prikazuje  :grin:  :grin: jos se onaj trgovac hvali kako svako jutro dobija svezu ribu......bemti zemlju i vlast  :veryangry:  :veryangry: sve to treba prvo smiley110 a posle  smiley081
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: TopMix 28 Maj 2010, 11:40:04
Evo, u utorak 01. juna prolazi zabrana na sarana i zakonodavac je "uradio svoj posao". Sobzirom da zakonodavac ocigledno nije pecaros, ja se nadam da je vecini pravih ribolovaca poznato da su se tek sad stekli pravi uslovi za mrest sarana: vodostaji na rekama su optimalni, voda je usla u razlive, tacno tamo gde treba, temperatura vode je tek sad dostigla 18 stepeni i mrest zapravo tek sad pocinje, bez obzira sta pise u zakonu.
Dakle, jos malo strpljenja, bar do polovine juna i bice  smiley001. Poznato je da riba zna da bude izuzetno aktivna kad se dobro izmresti.... smiley033
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Hemingway 28 Maj 2010, 12:09:49
Ali se barem izmrijestila ....pa opet neke vajde i od toga ..a zamisli da se neizmrijsti nikako ..onda su sanse minus 100% za odrzavanje populacije.. e ! a sad nama pecarosima ostaje na savjesti ..hoculi sad bas vaditi tu ribu ili cu je vratiti ..ili hocu li uopste pecati bas sad na ribu koja se nalazi u mrijestu ....sto po meni vrijedi za svaku ribu ..na Deverike nisam isao namjerno jer su u mrijestu kod nas bile ..e sad vrijeme proslo i vec se ostrim polako na njih ...
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: srdjan72 28 Maj 2010, 12:27:02
 :cheesy: Lepo ja rece malo je 15  :rolleyes: .Nego da mi platimo dozvole pa ne moramo ni da pecamo.  :smiley:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: ellesar 28 Maj 2010, 22:22:58
Evo kod nas u Misvaldu vec danima mlate sarana :grin:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: emo vasilev 29 Maj 2010, 09:11:28
Kod nas zabrana je produzena do 10.06 - za sve ribe .
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Košava 29 Maj 2010, 09:24:15
E,ljudi pominjete struku,ja tu struku uopste ne prepoznajem ili sam ama bas totalno neupucen ,sta Vi podrazumevate pod strukom.Dali kod nas  postoji uopste ta "struka" i kako da ju prepoznamo,jel su to neki naucnici ihtiolozi ili ko  :question:
Niti se oglasavaju, niti se zalazu za nesto ,niti sam procitao igde ista oko njihovog istrazivanja i molio bih na kraju da mi neko od kolega kaze postoji li ta "struka" i gde da nadjem nesto o njihovoj aktivnosti ili neki strucni tekst o ovoj problematici.Ja sam ubedjen da smo mi na ovom forumu strucniji od te struke .Vise sam dobrih tekstova procitao na  smiley139 od clanova foruma nego od tih nazovi naucnika koje ja nemogu da prepoznam ni po kojoj aktivnosti.Ako pak gresim izvinjavam se   smiley033
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: apatinac 29 Maj 2010, 09:31:53
Kosava, potpuno si u pravu  smiley033
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: srdjan72 29 Maj 2010, 09:51:44
Bilo bi dobro da odradimo na forumu neku dopisnu skolu pa i mi da budemo deo struke pa da se zalazemo?  :lol:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: BORKO.hr 29 Maj 2010, 12:40:51
Prema već viđenome i iskustvima, BAŠ ništa nećemo moći napraviti, u tom pravcu...

Primjera ima masa; ZERP na Jadranu, poplavna područja Dunava (bilo i na TV-u, prosvjed "ribara" iz Vukovara i okolice, gdje su tražili UKIDANJE odredbe o zabrani ribolova na području mrijesta)...sportski ribolov na moru, itd...

Kad bi se pitalo SPORTSKE ribiče, (a ne pita ih se), mislim da bi se SVE vode oporavile u roku 5 godina, međutim, privreda (čitaj NOVAC, profit, zarada) ima očito jaču ulogu..

Nekadašnji alasi na Dunavu i ribari na moru, ZNALI su cijeniti i poštovati svoje "hranitelje" - vode na kojima su lovili, pazili su na njih i gospodarili vijekovima, bez problema, uvijek imali što uloviti....ALI, kad se u sve umiješao KAPITAL, propast....

Primjeri; na moru, zabranjuju lov sportskim ribolovcima u nekim područjima, a JEDNA JEDINA KOČA, svojim jednim prolaskom u dužini 1000m i širini 30m, uništi više, nego što ulove SVI sportaši kroz cijelu godinu, na cijeloj dužini Jadranskog mora...(uključujući i ronioce s puškama)

Ništa bolje nije ni na rijekama, gdje NITKO ne zna, KOLIKO se privrednim ribolovom-koncesijom, izlovi tona ribe godišnje, niti njezin sastav po vrstama ili ne daj Bože, veličinama primjeraka..

Do sada je, u posljednjih 30 godina, izumrlo ili potpuno nestalo gotovo 50 vrsta riba, što u moru, što u rijekama, a o biljkama i drugim životinjskim vrstama, bolje ne pisati..
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Košava 29 Maj 2010, 13:27:06
BORKO.hr  smiley033 ,upravo tako sve si lepo napisao,sve to meni lici na prodaju magle oko tih naucnika i "struke" niko se nigde neoglasava i djabe ti ihtiolozi ,i naucnici svih vrsta ,kad kolo vode lokalni kauboji koji niti znaju sta treba niti vode racuna da se spasi sto se spasiti moze. :grin: smiley033
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: profesor 29 Maj 2010, 14:03:08
Eeee   kosava tu gresis nisu dzaba strucnjaci,pa jel znas ti koliko se ribe povadi godisnje u naucne svrhe  :lol:  :lol:  :lol: Za ispitivanje im treba ,,mogu pola sibira da sa tim poribe  :rolleyes:  :rolleyes:bravo milivanili  :tongue:  :tongue: znaci vredi  :clap2:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Košava 29 Maj 2010, 22:30:15
@Profesor, Da u pravu si dok to nebude potpuno javno -transparentno ne verujem im nista ,moraju biti vidljivi ti njihovi rezultati E L E K T R O - R I B O L O V A koji im je omogucen zakonom u naucne svrhe.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: profesor 03 Jun 2010, 02:15:32
Znam za pricu(nisam video) da su u d.milanovcu silnu ribu pohvatali strujom i to u naucne svrhe ( malo nesto pred sv.nikou)  :veryangry:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Ducci 16 April 2011, 14:53:04
Pisu sve i svasta oni koji najmanje znaju ili je to samo copy/paste ranijih propisa.
Kad je poslednji put neko istrazio nesto detaljno?
Jel znaju koje su ribe najplodnije, koje su maticne ? Koje duzine i starosti?

Kazu sve preko 40 cm za stuku?!
Moj ortak je uhvatio 9,5 kg npr. i to je kao OK .U redu, a mozda je to najplodnija riba ...ili oni somovi od po 90 kg koje hvataju ispod Brankovog mosta...mozda su to ti maticni somovi koji izbacuju svu mladj na ovim rekama.

Neke informacije za stuku...

 "U dužinu naraste do 150 cm, a prosječna tjelesna masa joj je oko 24 kg. Najveći ulovljeni primjerak imao je 65 kg. Životni vijek štuke je oko 25 godina (dugovječne ribe). "

Ja nisam nikad video vecu od te - 9,5kg. Verovatno kad bi sad poceli da radimo na tome, mogao bi oko Beograda za 10 ak godina da vidjas takve primerke.


Odnos starosti, težine i dužine štuke prema M.Ristiću:

Starost  Prosečna težina (g) Prosečna dužina (cm)

1+            525                    36

2+            825                    41

3+            4650                   62

4+            2750                   74

5+            3300                   78

6+            4000                   83

7+            4800                   89

8+            5700                   96

I ova tabela je relativni pokazatelj.
   Treba klincima kad vidis da vade kedere ili malu stuku reci da to nije lepo.Ja mislim da decu treba uciti ,a ne penzionere sto vade stuke od 15 cm. Njih bar uskoro nece vise biti.

Ameri su najpametniji.Ostavljaju ispod i iznad odredjene duzine ili tezine...to sad zavisi od vrste.
Npr, kao kad bi istavljali stuku ispod 40 cm i iznad 60 cm.
Samo navodim kao primer, uopste ne mora da bude tacno.


SVi vidite da ovde covek mora da uzme stvar u svoje ruke.
I u pravu su svi, niko ne deli informatore kad odes po dozvolu, ne postoji ni neki list koji bi izlazio bar jednom godisnje da daju pocetnicima a znaju sta da rade.

Npr da babuska pocepa svu drugu mladj kad se prenamnozi ili da one cverglane ne treba vracati u vodu itd itd

Ja sam otvoren za sve predloge.Ako je neko budza po asocijacijama i udruzenjima treba da ode do Srbija suma ili ko god da je nadlezan,
Mozemo mi sami da napravimo informator, pa ovaj forum je riznica znanja i iskustva :)

Ljubitelj Save

D.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: ellesar 27 April 2011, 15:34:54
Evo ove godine u informatoru koji sam dobio uz dozvolu vojvodina voda stoji ovako:
Ribnjacki saran golac 01.04-31.05
Ribnjacki saran ljuskavi 01.04-31.04
Saran 01.04-31.04
Da li je to tako, ili je u pitanju stamparska greska :huh: :huh: :huh:
Nebih da neko silji qrac na meni,zato sto se srbija sume i vojvodina vode nisu dogovorile oko lovostaja :veryangry:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Ducci 27 April 2011, 21:09:27
1 apr - 31 maj. mi imamo samo jednu vrstu sarana :)
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: ellesar 27 April 2011, 21:16:00
E pa ja sam u dunavu hvatao sve ove tri vrste,mada je sve manje pravog dunavskog oklagijasa sto ga zovu,maltene sve ovi grbavi zavladali.
Zato mi je cudno,zasto se to sad odvaja,pa saran je saran,sto je golac sad specijalno zasticen u odnosu na pravog dunavskog sarana.A paz sad ovo-Produžen lovostaj na šarana

Na predlog Ribolovnog saveza Vojvodine, a na osnovu Zakona o ribarstvu, dr Anðelka Mihajlov, ministar za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine u Vladi Srbije, potpisala je rešenje kojim se produžava lovostaj na šarana do 15. juna.

Iako je zabrana ulova ove plemenite vrste riba važila od 1. aprila do 31. maja, struènjaci su utvrdili da se šaran nije izmrestio (zbog niskog vodostaja), pa je zato i produžen lovostaj. O ovoj zaštitnoj meri obavešteni su svi sportsko-ribolovni savezi i riblja gazdinstva u Srbiji i izdat nalog da se pojaèa riboèuvarska služba na terenu.

Ukoliko ribolovci upecaju šarana ili ga alasi ulove u svoje mreže, obavezni su da ribu vrate u vodu. U protivnom, slede prijave sudiji za prekršaje, oduzimanje pribora i alata ali i dozvola ribolovcima.
 Ma j.bo lud zbunjenog  :grin: :veryangry: :veryangry: :veryangry: :veryangry:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Zmaj Strasni 27 April 2011, 21:50:55
LOL! Pa ako ostane ovako nizak vodostaj nece se ni izmrestiti kako treba. Prosle godine se fenomenalno izmrestio. Bitno da "alasi" bacaju mreze gde stignu i vade sve sto mogu bez ikakve kontrole. Koja banana drzava...
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: djole kac 27 April 2011, 21:56:58
Jeste da mi je donekle drago zbog odluke ( pošto njega uglavnom čekam da pecam ), ali treba malo da prate i druge kvalitetne ribe da se i one izmreste a ne da je uvek polemika oko šarana.
Izdržaćemo i tih 15 dana  :wink:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Ducci 27 April 2011, 22:20:20
ma kod srbijasuma pise samo saran, nema podvrsta, na to sam mislio
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Imre 27 April 2011, 22:26:00
Šta je veći greh ?  Odneti 25 -tog marta šarana punog ikre ili odneti kući 25-tog aprila šarana koji se izmrestio  ?
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: damjan 27 April 2011, 22:41:38
Što se tiče produzavanja zabrane za šarana,to je uredu,ako ima potrebe za tim,ali stvari nisu tako jednostavne,npr,kod mene na Savi se šaran 90% mresti na plavnim područjima zbog nedostatka prirodnih mrestilišta tipa zatvorenih ada i rukavaca,kojih skoro da i nema ! Uzimajući u obzir da je vodostaj ovog proleća rekordno nizak za ovo doba godine i nikako ne pogoduje mrestu riba,dolazi se do zaključka da će, npr- šaran ove godine na reci Savi ,imati dosta slabiji mrest u odnosu na predhodne godine.
Tako da ne vidim neku svrhu produzavanja zabrane,pogotovu kad se i ovako zabrana ne poštuje,pogotovo od privrednih ribolovaca,kojima je od ove godine dozvoljen privredni ribolov za vreme mresta riba.
Da je pravne drzave,kao što nije i da se stvarno neko od drzavnih organa brine o stanju ribljeg fonda,kao što ne brine,nebi se privredni ribolov u opšte dozvojavao za vreme mresta riba,a kad se desi da su bili loši uslovi za mrest određene vrste riba,za tu ribu bi trebalo uvesti zabranu za celu godinu,odnosno odnošenje te vrste ribe za tu godinu,znači mozeš pecati,ali moraš da vratiš,tako bi se izbeglo da se u sred sezone pecaju i nose matični primerci riba,punih ikre,greota neviđena.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: sale55 27 April 2011, 23:18:49
Ma mi samo kukamo na privredne ribare a deset puta vecu stetu pravimo mi ribolovci sami tj armija nesavesnih ribolovaca kojanosi gomile ribe ispod mere kuci ,,za macke,, a boga mi i oni koji love i u lovostaju. Ima ih i ovde na forumu pa ih niko ne kritikuje!!! I sta onda da ocekujemo od onih koji su manje savesni i edukovani od nas samih?
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Zmaj Strasni 27 April 2011, 23:30:34
Mislim da nisi u pravu. Kad god odem na pecanje vidim da gomila ljudi hvata belu ribu(deverike, jaza, babusku). Sarana hvata retko ko jer ga vecina ne zna upecati niti ga ciljno peca. Soma takodje. Od plemenite ribe koju se masivno nosi ispod mere u odnosu na ostale prednjaci stuka(koju svako lako moze uhvatiti) i smudj(njega hvataju 95% blinkerasi). Za stuku sam primetio da je vecina nosi ispod mere, ali za smudja bas i nisam. Dosta blinkerasa vraca male smudjeve. Imaju generalno vecu svest od onih koji pecaju na dubinu ili plovak. Oni koji rade s mrezama naprave daleko vecu stetu nego armija ribolovaca koji uglavnom nose belu ribu ispod mere. Boljom kontrolom cuvarske sluzbe moze se smanjiti hvatanje stuke i smudja ispod mere, ali sumnjam da ce neko od njih krenuti na one koji rade mrezama. Bar to nisam primetio do sada.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: sale55 27 April 2011, 23:45:29
Ja nisam naveo koja je riba u pitanju ali si ti to sve lepo konstatovao sem onog o postenju i vracanju. Moje licno misljenje a video sam toga more je da tih 95% nevracaju ribu bez obzira na velicinu i lovostaj.Ne bi da sada ispadam neka postenjacina ali samnom nemoze da ide na pecanje onaj ko nepostuje barem osnovno sto se tice velicine i lovostaja i to je moj skromni doprinos. Troje kolega sam do sada naucio da kupuju godisnju dozvolu i vracaju ribu ispod mere i to je za mene fantastican ali mukotrpan uspeh veruj mi ali se razocaram kad vidim kako se sve ljudi ponasaju na vodi.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: TopMix 28 April 2011, 09:12:23
To sa produzenjem zabrane za 15 dana je ok, al odmah se postavlja pitanje sta se time dobija ako se nizak vodostaj produzi i dalje i ne dodje do mresta sarana? Da je razlog pomeranja lovostaja temperatura vode to bi vec moglo da se predvidi i to bi imalo smisla, ali vodostaj...Mozda je ideja da se lovostaj produzava na po 15 dana, pa dok se ne steknu uslovi za mrest...
Takodje sam u dilemi, da li je dozvoljeno i ako jeste, da li je greh loviti i pustati sarana u produzenom lovostaju? Meni je najmanji problem da ga pustim...
ali ne bi zeleo ni da me neko proziva zasto ga uopste i pecam ako se nije izmrestio.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: sale55 28 April 2011, 11:54:28
Mislim da riba kad je u lovostaju nesme ciljano da se peca a ako je slucajno upecas i pustis nije nikakav problem :takoje:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Zmaj Strasni 28 April 2011, 12:43:59
To bi vazilo kad bi svaka vrsta uzimala razlicit mamac. A posto i babusku mozes dobiti na dlaku(kukuruz, boile) onda to bas i ne ide
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: sale55 28 April 2011, 19:43:49
Pazi ako ce mo da teramo mak na konac niko nemoze da ti zabrani ni kedere da pecas na dlaku ali ako pricamo normalno  onda je to ono na sta sam ja mislio. Pozzdrav
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Zmaj Strasni 28 April 2011, 19:46:59
Pa sto ne bi mogao pecati vrstu koja je u lovostaju ako je vratis odmah u vodu?
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: TopMix 28 April 2011, 20:13:08

"Ukoliko ribolovci upecaju šarana ili ga alasi ulove u svoje mreže, obavezni su da ribu vrate u vodu. U protivnom, slede prijave sudiji za prekršaje, oduzimanje pribora i alata ali i dozvola ribolovcima."
 
Ako bas ovako stoji u resenju ministarstva, onda se moze protumaciti da saran moze da se peca, al mora da se pusti ako se uhvati...
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: djole kac 28 April 2011, 20:31:39
E moje kolege u Kovilju ovih dana pecaju ŠARANE LEPENE ko šaka i malo veće , pa se sve fale kako imaju po 10 tak kom.  :grin: :grin:
E državo Srbijo jadna li si  :no: :no:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: TopMix 28 April 2011, 21:25:47
Koliko sam se nagledao toga na Tisi. Dodje lik sa pecanja, sav ozaren ustvrdi kako ima petnaest sarana a ono sve ribice ispod ili oko 1 kg, verovatno  poribljavani prethodne godine...jos nisu culi za mrest, adolescenti...
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Zmaj Strasni 28 April 2011, 23:05:58
To je bas bedak. Nit je on toliko zeljan jesti ribe, niti mu je potrebna. Samo da bi se hvalio pred drugima. Iste je mogao slikati i vratiti i pokazivati im slike.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: saliturk 29 April 2011, 00:22:28
pa bi mu isti ti "istomisljenici" rekli,,e jesi budala sto si ih pustio.mogli smo spremiti paprikas. znam ja te "pecarose".
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Vladimir 29 April 2011, 00:29:50
Baš tako, to su oni što tamane štukice od 100 grama, ako ga ne daj bože pitaš kako mu nije žao da ih nosi kući dobićeš uvek isti odgovor: "Pa te male su najslađe!"...   :grin:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: saliturk 29 April 2011, 00:43:47
jedan mi je lik bio "krvav" . upecao stukicu mozda 200grama.  ja ga pitam hoces li je pustiti,,mala je.  a on meni kaze: razmisljam,sutra sam hteo da pravim paprikas pa mi treba samo glava,cisto da dobije corba na smeku.  :shocked:  :shocked:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Hemingway 29 April 2011, 17:59:26
Citat: TopMix link=topic=7968. Dodje lik sa pecanja, sav ozaren ustvrdi kako ima petnaest [u
sarana[/u] a ono sve ribice ispod ili oko 1 kg, verovatno  poribljavani prethodne godine...jos nisu culi za mrest, adolescenti...

da su samo oni adolescenti  pa moglo bih im se i na mladost pripisati .. ali ovi matori sto im pokazuju primjer i daju mogucnost  :sad: ...
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: djole kac 29 April 2011, 18:11:29
U pravu ste, to su većinom stariji ljudi, pa valjda računaju da im se isplati gorivo potrošeno dolaskom do vode...
Zato im ja uvek kažem da " NJihovi unuci neće imati priliku da upecaju ribu u meri a kamoli neku kapitalnu takvim ponašanjem ". Naravno da je uvek ili većinom odgovor " Pa svi nose ribu kući "  smiley197.

  KO NE VOLI ŽIVOTINJE , TAJ NE VOLI NI LJUDE....
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: TopMix 29 April 2011, 21:38:42
Joj, Hemi, pa nisam se bas precizno izrazio, mislio sam na adolescente- sarane. Toliko su mali da jos nisu "culi" za mrest  :lol:
A generalno mislim da su mladje generacije sportskih ribolovaca savesnije po tom pitanju od nekih starijih kolega. Nadam se da i ovaj forum doprinosi tome  :thumbup:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: srdjan72 30 April 2011, 09:25:47
Evo ove godine u informatoru koji sam dobio uz dozvolu vojvodina voda stoji ovako:
Ribnjacki saran golac 01.04-31.05
Ribnjacki saran ljuskavi 01.04-31.04
Saran 01.04-31.04
Da li je to tako, ili je u pitanju stamparska greska :huh: :huh: :huh:
Nebih da neko silji qrac na meni,zato sto se srbija sume i vojvodina vode nisu dogovorile oko lovostaja :veryangry:

Druze nikako da zakljucim jel ipak stamparska greska jer vidim da u Hrvatskoj vazi slican zakon ili nije,pa opusteno pecanje od 01.05. a divljaka ako okacis-vratis?  :eek:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Zmaj Strasni 30 April 2011, 13:44:14
Nema mnogo veze sa lovostajem, ali ima sa necim drugim:

"Adam Brkin(58) iz Apatina upecao je kapitalnu stuku tesku 7.8 kg. Grabljivica je ulovljena kod carde "Harcas" na varalicu "Meps" 3.
-Stuka je tog dana slabo grizla, pa sam odlucio da blinkerisem. Zabacio sam desetak puta i varalica se u jednom trenutku naglo zaustavila. Znao sam da je u pitanju velika riba i posle desetak minuta sam je privukao obali. Tada se otkacila, ali sam munjevitom reakcijom uspeo da je zgrabim i izvucem na sigurno, prica Adam.

Ovaj iskusni ribolovac od pribora je koristio stap "Robinson" od 3m, masinicu "Zauber" i strunu debljine 0.18mm"

Ovo se desilo izmedju proslog i jucerasnjeg petka i ne bi bilo nista cudno da na kanalu kod "Harcas" carde nije zabranjen ribolov jer je u pitanju prirodno mrestiliste, a od nedavno i staniste dabra. Ribocuvari redovno patroliraju i pisu prijave ribolovcima koje zateknu tamo. Ribe ima nenormalno mnogo ove godine jer je retko ko pecao, a do pada vodostaja koji je nastupio pre mesec i koji dan, je uslo bas mnogo grabljivica. Ima stuke i bucova bas mnogo. E sad, ako se zakon imalo postuje ovi iz sumske uprave koji gazduju "Gornjim Podunavljem" ce podneti prijavu protiv njega jer su i sami objavili pocetkom godine da je na tom kanalu ribolov zabranjen. Videcemo sta ce biti. Nemam sliku da vam postavim. Prelepa riba.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: ellesar 30 April 2011, 16:29:54
Pa vazno da su okacili tablu :lol:
Ne zaista zezam se,redovne su kontrole na harcasu i naderao je onaj koga uhvate,krenuli su malo zesce ove godine :grin:
Mozda je bio na onom kanalu izmedju harcasa i composa :huh: mada i tamo nije bistro da li se sme ili ne,nesto mi uvijaju kad god ih pitam :veryangry:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Zmaj Strasni 30 April 2011, 18:41:41
Ne sme ni tamo. Ali sumnjam da je uhvatio u tom delu. Kod Harcasa u prvom delu voda kuva. Pre ce biti da je tamo
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: dejansom 18 Januar 2015, 00:31:41
Kalendar sa lovostajem i ogranicenjem dnevnog ulova za 2015. godinu:

http://www.rsv.org.rs/images/kalendar-2015.jpg (http://www.rsv.org.rs/images/kalendar-2015.jpg)
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Olovo 04 Jun 2015, 18:21:43
Ćaćina seniorska..

(https://vukovisadunava.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs15.postimg.cc%2Fpn5j2s3sr%2Fdoz00.jpg&hash=8034a737f291844de6d5d402342bc79badc25c30) (http://postimage.org/)

(https://vukovisadunava.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs4.postimg.cc%2Fm52ngwonx%2Fdoz1.jpg&hash=93872628a0b94f75939bb703140a158a2335beef) (http://postimage.org/)

(https://vukovisadunava.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs21.postimg.cc%2Fgf92af02v%2Fdoz2.jpg&hash=491ef7d39b9934938f673047fe1a78250323c341) (http://postimage.org/)
 
(https://vukovisadunava.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs3.postimg.cc%2Fvbdjoo4bn%2Fdoz33.jpg&hash=a42700090a081bbe2891c12c0453dcba60d54a89) (http://postimage.org/)


Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Milan berkut 17 April 2017, 22:27:16
Dobri moji, nešto mi djavo ne da mira  :lol:
Pitam Vas, šta bi Vi mislili o meni kad bi ja za svo vreme mresta smudja pecao smudjeve, objavljivao fotke, pisao da su C&R, pa čak i snimao kako ih puštam nazad ? :eek:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: dragan2006 17 April 2017, 22:47:33
Drži se ti feedera Milane!
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: djmisha77 17 April 2017, 22:52:20
Mislili bi isto sto mislimo i o ostalima koji love ribe koje su u mrestu. Sto rece Oliverkus, to je krajnje cinicno.

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2

Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Djolleee 18 April 2017, 13:04:08
Kolege pecarosi vidim da je od 15.04. bilo dosta postova o pecanju bele ribe. Ako se ne varam skoro sva bela riba je u zabrani pa me zanima odakle uopste ideja da ovde pisemo izvestaje sa Dunava,Save itd.. Ako se ne varam u zabrani je zabranjeno i ,,uhvati i pusti'' ako se ne varam?
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: djmisha77 18 April 2017, 13:27:49
Ne varas se, u pravu si 100%. Sada se peca babuska,stuka i som.

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2

Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: djmisha77 18 April 2017, 13:29:04
Postujmo lovostaj za dobro nase dece i nas samih!

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2

Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: sezan 18 April 2017, 14:07:16
I Smudj krece za 15 dana?
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Блок_64 18 April 2017, 15:16:15
Kolege pecarosi vidim da je od 15.04. bilo dosta postova o pecanju bele ribe. Ako se ne varam skoro sva bela riba je u zabrani pa me zanima odakle uopste ideja da ovde pisemo izvestaje sa Dunava,Save itd.. Ako se ne varam u zabrani je zabranjeno i ,,uhvati i pusti'' ako se ne varam?

Браво друже.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Batica 18 April 2017, 15:23:02
Lovostaj se postuje samo na temi Ribikradice i zabrana privrednog ribolova.
Tuga bozija.

Послато са LG-D855 уз помоћ Тапатока

Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: ellesar 18 April 2017, 16:32:22
Kolege pecarosi vidim da je od 15.04. bilo dosta postova o pecanju bele ribe. Ako se ne varam skoro sva bela riba je u zabrani pa me zanima odakle uopste ideja da ovde pisemo izvestaje sa Dunava,Save itd.. Ako se ne varam u zabrani je zabranjeno i ,,uhvati i pusti'' ako se ne varam?

Varaš se Djolleee, zabrana je za ribu koja je u lovostaju , ne za ribolov generalno. Riba koja je u lovostaju mora se odmah i nepovređena vratiti u vodu. Vršiti selektivan  izlov sa crvićima, glistama i šećercem je nemoguće. Takođe, za većinu bele ribe ne postoji utvrđen lovostaj, tako da je trenutno mnogo više vrsta bele ribe ribe van zabrane nego u njoj.

Milane, nije isto ako neko namerno diže smuđa sa gnezda, a drugi lovi štuku ili soma, a ulovi smuđa pa ga pusti zbog lovostaja. Ove prve ne cenim uopšte i nemam lepo mišljenje o njima....dok ove druge poštujem. E sad da li će se neko slikati ili neće....to je druga stvar....slikaju se i jedni i drugi.

Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: ribolovacnis 18 April 2017, 16:55:46
Dugo pratim forum ali sam dosta retko pisao. Cenim da su ovde ogroman procenat ljudi takozvani sportski ribolovci, koji uzivaju u prirodi i ribolovu i nisu mesari.
Takodje mislim da su vecina i moralni i ne pecaju ciljano ribu u lovostaju.
Ciljano pecanje ribe u mrestu je nemoralno i nespotrski pa makar je i vracali. Zamislite da vas neko remeti dok ste u ljubavnom zanosu, to nikom ne bi prijalo.  :no:
 Sto se tice bele ribe jednostavno ne moze se izbeci pecanje nekih vrsta jer jednostavno mnoge od njih dele staniste i hrane se slicno. Da li to znaci da dok traje mrest deverike, skobalja itd ne treba pecati na crve, gliste itd.? Ili dok traje zabrana za smudja ne treba bacati ni jednu vrstu varalice?
 Verujem da niko tako ne misli.
Inace bi onda bio zabranjen svaki vid ribolova od - do.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Dušan Silni 18 April 2017, 17:51:20
Upravo tako! :thumbup: C&R
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: vladimirv015 18 April 2017, 18:12:42
Ja se bas i ne slazem. Nisu sve varalice za svaku ribu i izborom varalice, pozicije gde se peca, nacinom vodjenja i tako dalje mozemo jako precizno selektovati grabljivicu, i ulovi ribe koju ne zelimo da uhvatimo ce biti jako retki. Tako i sa belom ribom, izborom mamaca, duzine predveza, nacina prezentacije, izborom pozicije i dubine cemo prilicno selektovati ribu. Bar ja tako mislim  smiley033 A ako je teren takav da je to tesko, pa promenimo teren, ucinimo ribi uslugu  :takoje:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Batica 18 April 2017, 18:29:28
Tako je.
Sve se moze ako se zeli.


Послато са LG-D855 уз помоћ Тапатока
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: ribolovacnis 18 April 2017, 18:36:14
Delimicno jeste tako vladimirv015 ali delimicno ne potpuno.
Razumem sta hoces reci.
Jasne granice gde obitava koja riba ne postoje.
Prezentacija kao i mamac opet delimicno selektuju ribu, a i ne mozes mi reci da npr bacam neku varalicu da necu mozda dobiti neku drugu ribu od ciljane.
Delimo misljenje da treba sve to ukomponovati tako da ima sto manje sanse da upecamo ribu koja je u mrestu.
Sve je stvar savesti i morala od ribolovca do ribolovca.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Milan berkut 18 April 2017, 19:40:54
Dobri moji, sad je pravo vreme da razmatramo šta je alohtono a šta autohtono, šta cenimo da nam valja čuvati a šta cenimo da ne. Deverika je ušla u mrest, a koliko videh danas i kesega je nabubrila i samo što nije počela, za njom će bodorka i špicerke, nosare. Bar ovde kod mene na kanalu. Pa i te druge "bele" ribe iako nisu obuhvaćene lovostajima kao deve, prote, mrene, skobalji, plotice, šarani, se mreste - naše su - domaće. Nismo kivni na njih kao na cverglane i babaje.
Na kanalu je zaista teško odvojiti ribu pa se neminovno dešava da i kad se trudiš da pecaš babaje bude i svih ovih belih smešano samo što ipak većina tih belih bude sitna riba polno nezrela (dlanarice).
Reke su jednostavnije jer se jasno razlikuju lokacije gde se odredjene ribe zadržavaju, pa se mesta gde se ciljano mogu loviti babaje u mnogom razlikuju od mesta gde su deverike i deverikoidne ostale ribice, tako i sa protfišima, skobaljima, mrenama.
Ako tražimo izgovor u svemu ovom - onda jesmo cinični.
I želim reći i to da mi je uvek nejasno kako to da se može lako objaviti i po 5-6 fotki u raznim pozama sa ulovom . . . a tako teško je objaviti i tu jednu fotkicu puštanja istog?! Kanda je lakše napisati ono C&R ispod.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: dragan2006 18 April 2017, 19:54:42
Milane, sam znaš odgovor, onaj koji ne nosi kući da kolegama na vodi poznatim i nepoznatim :grin:
Par puta sam se žešće posvađao sa ljudima na vodi zbog puštenog ulova i zbog toga što neću da završi u tiganju nekog pecaroša,mog komšije,kolege i slično.Ako nekome damo ribu to se ne važi kao C&R, bez obzira što je nismo poneli kući.Naravno i ja sam više puta dao ribu iz sažaljenja ljudima za koje znam da teško žive ali se trudim da to izbegavam.Ponesem i kući retko kad i to onoliko koliko možemo da spremimo i pojedemo.U poslednje vreme i to sve ređe radim jer vidim da ribe nema a želim da se moj sin za 10-15 godina može pohvaliti nekim lepim ulovom i kad god vraćamo ribu objasnim mu da to radimo da bi on mogao pecati njene potomke kada poraste.Takva nam je realnost i sve dok se svest ljudi ne promeni biće nam sve gore :grin:

(https://s29.postimg.cc/a7e1av4dz/IMG_20170413_171102.jpg)
(https://s29.postimg.cc/9x6iriprr/IMG_20170413_171142.jpg)
(https://s29.postimg.cc/j14xryrcn/IMG_20170413_171149.jpg)

Evo slika od prošle nedelje, uz ove babe i gomila sitne deverike i bodorke koje smo odmah puštali, a na kraju i sve iz čuvarke...
P.S.-ovaj mali u kopačkama koji nije moj je tražio ribu i dobio - al da je vrati u jezero!
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: ribolovacnis 18 April 2017, 20:17:07
Sto kazu pecam da zadovoljim ruku, da osetim adrenalin da boravim u prirodi. U 95% situacija ribu vracam u vodu.
Moji je ne jedu, a meni nije gust spremati za sebe.
Ponekad ali retko uzmem ponesto, a to se odmah jos na kampovanju baci na tanjiraču ili ponesem da spremim za drustvo. Ali su te situacije veoma retke.
Da pecam zbog ribe davno bih batalio jer je (bar meni) to neisplativa investicija i to visestruko.

Sto se babaje tice, mozda jeste alohtona vrsta ali ja iskreno volim da je pecam i ne bi mi bilo bas pravo da babaja nestane.
 Zivim u Nišu, cest sam na Juznoj Moravi, Nisavi, Bovanskom, Celijama. I iskreno da vam kazem u mom predelu se dosta mesari. Peca se i ciljano u lovostaju, nosi se sve. Kad dodje zima i kad skobalj udje u zimovnike nosi se i po 15-20kila ribe koja se mahom grebe a ne peca pod izgovorom bolje da je mi pecamo nego da je kormorani pojedu. A onda se ti isti na leto pitaju kako je tako slabo, kako nema ribe. Uz komentare da nema pecanja dok ne dodje zima.
 Tako da dok mi, svako pojedinacno, ne postanemo svesni sta se moze a sta ne, dok nam ne proradi savest onako generalno tesko da ce biti pomaka.
 Sa druge strane svaka cast svim onima koji misle na sutra, koji ponesto i puste i koji su odgovorni na vodi.
 I ta voda i ta riba u njoj je nasa, ako je mi ne cuvamo ko ce.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Drill Junkie 18 April 2017, 20:34:50
Nazovite me kako god hocete ali u toku mresta deverike sigurno necu sedeti kuci i cekati da isti istekne
I ovako zbog silnih obaveza izadjem na vodu dva do tri puta mesecno
Deveriku nikada ciljano ne lovim, jako reetko, i kada je u mrestu uglavnom mamcima i drugim nacinima pokusam da je izbegnem
Na ovom forumu retkost je videti i da postavljam slike bilo kakvog ulova, to sto slikam na vodi je da
pokazem kumu, zaje*bavam drustvo, pokazem kolegi da sam uspeo iz kancelarije da izadjem na vodu idt.
Takodje oni koji me poznaju znaju da ribu gotovo nikada ne nosim kuci i stvarno ne zelim da slikam njihovo
pustanje da bi bilo kome ovde sta dokazivao

Ovo je prica za sebe i tice se iskljucivo pojedinca, pokrenite onda i pitanje da li svaki clan ovog foruma poseduje
godisnju dozvolu i da to bude uslov prijave.
Da vidite koliko ce vam ljudi ovde ostati a mozda mi isti ti lazni moralisti drze predavanje kada cu i kako da pecam

Veliki pozdrav i bistro  smiley033
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: dragan2006 18 April 2017, 20:43:51
Nije ovde cilj priče da se neko za nešto dokazuje, to da li neko kupuje dozvolu je njegovo pravo  i prekršaj na vodi bez nje.U to ne bih da ulazim i nema potrebe za istim jer svi odgovaramo za svoje postupke,zar ne!?
Poenta je da se probudi malo svesti,ako je ima, bar među članovima ovog foruma a ne da se ti ili bilo ko drugi nađe uvređen.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: ribolovacnis 18 April 2017, 20:52:05
Nadam se da se niko nije nasao prozvanim mojim postom jer to nije bila ni zelja ni namera.
Drill Junkie i ja pecam i ne sedim kuci kada je lovostaj na neku od riba i isto tako se trudim da tu ribu izbegnem kao i ti  :cheesy:
Nisam ni pokusavao da drzim predavanje niti ista ako se to na mene odnosi, ako ne onda nista  :cheesy:
 Poenta je baš ta dragane2006.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: smudjoslav 18 April 2017, 22:01:01
...Zasto onda pisati nesto ako nemas zelju da tvoje pisanje tj misljenje nekog dotakne,usmeri ili podstakne da drugacije razmislja?!?
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: ribolovacnis 18 April 2017, 22:27:09
Naravno da pisem sa ciljem da na lep nacin na nekog uticem. Ali nisam ovde da bi drzao predavanja i nikoga licno ne prozivam. Ako neko smatra da je moje misljenje ispravno uvazice ga.
Cilj je da se utice na mlade ribovce, starijeje tesko menjati. Pricam iz iskustva, jer sam probao.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: mihabg 18 April 2017, 22:46:42
Ja to kapiram kao dzentlemenski cin, i podrzavam obe strane.
Zasto?
Prvo , niko nije rekao da ne pecas, nego pokusaj da siris ideju svesti ostalim ribolovcima.
Izadji namerno sa priborom za drugu ribu koju inace ne lovis stalno, zavuci se u budzake na vrste koje su stetne  ili probaj terene i markiraj mesta, vidi sta se promenilo i sl.
Ako bas uletis u pecanje vrsta koje nisi hteo vrati ih naravno.
C&R moze svasta da znaci... ako si mastovit
Ne moras ni da slikas i  nek to bude NOVI gest za mrest!
Otud, evo nove parole za Vukove pa ko sta voli:
 " Gest za mrest!"
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Sax 18 April 2017, 22:53:25
Pozdrav!
Kolega Djolee je ostavio komentar posle par izrazito lepih izveštaja u temi "Bio sam na pecanju" iako je sad i više nego očigledno šta piše na svakoj stranici te teme al ajd.. To što je napisao je na neki način citat zakona. I?? Dalje je par kolega napisalo svoje mišljenje a od njega ni traga ni glasa...E,to je po meni lažno moralisanje kako god gledali i bez uvrede...
Ribu treba poštovati kad je lovostaj,međutim,OGROMNA je razlika između riba koje su na tržištu (šaran,smuđ,som,štuka,kečiga) i svih ostalih...
Kad ste videli gajbu plotica ili šljivara,nosara na tezgi?Ja nikada u mom kraju.Tako je i sa deverikama i kesegama,mada njih ponekad i ima ali ne na gajbe.Zašto?
Zato što su pune kostiju za većinu,neukusne većini i imaju  nisku cenu,i vode se kao-bela riba,najobičnija bela riba...
Zašto ovo pišem?
Pa eto zato što su ljudi poput Ellesara,Drilla i ostalih kolega postavili slike lepih ulova,napisali kako radi itd. i sad se krenulo o lovostaju na njih itd...Dobijem utisak kao da ljubomora proradi pa nema šta pametnije da se napiše...
Nikad neće istu težinu imati lovostaj smuđa i lovostaj šljivara iako su u zakonu jednaki ali na tržištu u životu neće biti isti a na nama savesnim ribolovcima je da  ne otežavamo i ovako tešku situaciju. Ko isključivo selektuje babušku ili kesegu od deverike ili krupatice,svaka čast ali čisto sumnjam...glistu jede svaka pa i šaran,smuđ,som...
Ne bih da ulazim u polemiku ali sam 150% siguran da su određene kolege jednostavno izašle na vodu,lepo se provele,imali lepe ulove i ništa više od toga.Nijedan od njih nije išao ciljano na određenu vrstu bele ribe,eto,jednostavno verujem u to...
 smiley033
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Grof1204 18 April 2017, 22:53:54
Nije ni lovostaj toliko los hehe, ja ga koristim kao i zimski period za obilazak novih terena, voda(koliko je moguce), izglednih pozicija za nastavak sezone...pa i obnavljanje, ili doradjivanje pribora, a na kraju krajeva kupujem poene kod lepse polovine, pod izgovorom da nisam pecao cak dva meseca. ;)


Sent from my iPhone using Tapatalk
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Milan berkut 18 April 2017, 23:27:38
Momci moji, forum je javno mesto i ko god se na njemu oglašava treba biti svestan da se izlaže javnom mnjenju. Ovaj forum nastoji da propagira i neguje sve ono pozitivno - u i oko ribolova!
To je gledište koje mora da ostane u prvom planu!
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Sa_le 19 April 2017, 00:48:29
 Poprilicno sam siguran da bar 97% ljudi koji su redovni na ovom forumu (ili pisu ili samo citaju) ni na koji nacin ne predstavljaju problem za ribe u nasim vodama, pa pecali ili ne pecali u mrijestu, problem je to sto je "forumasa" generalno malo u odnosu na druge ribolovce.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: mihabg 19 April 2017, 01:44:13
Sax, nije obaveza vise "moralisanje"... I to je potreba danas ! Moralisu i gori od nas, pa zivot tece..
Budjenje svesti  i pravdanje je bolje od cutanja i nepostovanja bilo kog lovostaja.
Evo primer...
Zamisli kad bi slucajno u lovostaju na divlju svinju pogodio fazana
Tesko i bajkovito, ali vece su sanse da nenamerno upecas ribu u mrestu.
Pomnozi to sa faktorijalom "slucajno" i dobices rezultat !

"Gest za mrest "

PS. Javno mnjenje je nebitno, kupuje se kako hoces! Svest je licni cin..
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Djolleee 19 April 2017, 09:44:54
Sax druze ne znam cemu komentar o laznom moralisanju. Izvinjavam se sto ne sedim  po ceo dan na forumu ali mislim da mi to ne uzima pravo da mogu nesto da prokomentarisem kad stignem, jer merilo sportskog ribolovca nije koliko pise na forumu nego kako se ponasa na vodi. Komentar sam napisao jer je u temi ,,Bio sam na pecanju'' bilo izvestaja i slika o pecanju ribe koja je u zabrani, posle 15. aprila. Da nisam bio u pravu administrator sigurno ne bi izbrisao te slike i komentare. Mozda nisi video o cemu se radi pa si sebi dao za pravo da komentarises iako nisi u pravu. Sto se malicioznih komentara o ljubomori tice ne bih mnogo komentarisao jer pricas sa covekom koji ima kucu na obali reke i ima 200 izlazaka na vodu godisnje. I jos jednom da kazem da sam hteo nekog da optuzim ja bih napisao po imenu ko je postavvljao slike i komentare, a ja sam samo skrenuo paznju jer sam mislio da ako se nesto tako nalazi na ovom forumu sta li onda narod radi po rekama.
Pozdrav kolega Sax i bistro.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: mihabg 19 April 2017, 10:30:37
Gde si se ti osetio prozvan Djollee?
Lazno moralisanje je u kontekstu okruzenja u kome zivimo i sta nam sve serviraju...Nego ne sme mnogo u tom smeru na ovom forumu!
Imas zakone a niko ih ne postuje i menja ih kako kome odgovara itd.I procitaj drugu recenicu, upravo brani tvoje stavove...


Pozz
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: mrjr 19 April 2017, 10:41:42
Uputstvo za upotrebu:
Mole se članovi foruma da se uzdrže od objavljivanja slika ,pod bilo kojom temom na forumu, ulovljenih (puštenih ili ne) primeraka riba koje su u lovostaju u trenutku ulova.
Ovo je suština u jednoj rečenici.Čemu dalja rasprava.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Djolleee 19 April 2017, 10:50:04
Mihobg druze sto se upeca kad te niko nije pomenuo. Procitaj prvi post na ovoj strani pa ce ti biti jasno sta sam napisao.

Bravo mrjr. To je bila sustina mog posta koji je izazvao ovoliku raspravu, ali naravno uvek ce se naci neko kako bi dobru nameru protumacio na ovaj ili onaj nacin. Ja jako postujem kolege koje imaju po pet zvezdica jer da nije njih ovaj forum verovatno ne bi ni postojao, ali svirati onoj stvari kada je nesto ocigledno samo da bi sa nekim usao u raspravu je besmisleno.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: ribolovacnis 19 April 2017, 11:08:22
Rekao bih da ovde niko nije pisai sa ciljem da udje u raspravu sa bilo kim. Iznoseni su stavovi, za sta ovaj forum i sluzi.
Sa_le   smiley033 upravo tako.
 mrjr slazem se sa tobom ali to bi onda trebalo promeniti u pravilniku foruma.
 I kao sto mihabg rece '' Gest za mrest''
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: mihabg 19 April 2017, 11:30:57
sorry Djolle,koraci
sudija me zeznuo

mrj@ to je ok
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: pkv-pecaroš 19 April 2017, 11:54:54
 Ja bih volio samo da mi ti stručnjaci koji pišu na papir kad i do kad je lovostaj za pojedine vrste objasne ovo:
 Kod vas je lovostaj na smuđa do početka petog mjeseca a meni do kraja tog istog petog mjeseca i tko je tu sad lud?
 Dakle ja sjedim u čamcu na pola Dunava,sjedi i netko sa vaše strane granice na istom tom Dunavu čamac do čamca.
 Netko od vas peca uredno smuđa i nije u prekršaju a ja sam krivolovac jer se "moji" smuđevi još nisu izmrijestili.
 Mislim tko tu koga sad jel i da ne kažem šta. Nema logike nikakve. Pa da se bar na rijeci na kojoj graniče dvije države nije mogao donijeti nekakav zajednički zakon meni nije jasno nego baba šumom a djed drumom. Mislim da nje žalosno bilo bi smiješno.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Zmaj Strasni 19 April 2017, 12:02:06
Uputstvo za upotrebu:
Mole se članovi foruma da se uzdrže od objavljivanja slika ,pod bilo kojom temom na forumu, ulovljenih (puštenih ili ne) primeraka riba koje su u lovostaju u trenutku ulova.
Ovo je suština u jednoj rečenici.Čemu dalja rasprava.

Ok, ali sta ce promeniti cinjenica da je neko uhvatio ribu koja je zakonski u mrestu i pustio je i slikao se da ima uspomenu u odnosu na to da je uhvatio i nije slikao, a napisao ovde da je uhvatio i pustio? Jesu ovde neki gadljivi na slike riba koje su zakonski u mrestu, uhvacene i pustene? Ako ja pecam na glistu moze mi doci skoro svaka riblja vrsta u Dunavu. Na glistu ne mogu da pecam ciljno. Tacnije ne mogu skoro ni na jedan mamac. Na neki mogu vise a na drugi manje. Meni je to bezveze.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: DuleN 19 April 2017, 12:04:14
Zmaj
Apsolutno se slazem sa tobom.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Milan berkut 19 April 2017, 13:06:48
Poklopiš se po ušima i ćutiš! Otišao si da pecaš, i na udicu dodje riba u zabrani - pustiš odmah bez svakog slikanja i poželiš joj da se lepo izmresti! Isto tako i sve one druge koje nisu "pod zakonom" a debelih stomaka punih zrele ikre!
Kakvo bre moralisanje? Kakve tržišne procene vrednosti ove ili one ribe? Kakva bre zavist? Kakvo hvalisanje takvim ulovima?
Aman ljudi . . . PA TO JE PLEMENIT LJUDSKI - GEST ZA MREST!
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Batica 19 April 2017, 13:07:50
Sva riba je u plicacima i razlivima ako ih uopste sada zbog vodostaja ima.
Nemoj da se pravite ludi i naivni.
Peca se na mestima gde se bela mresti ili sprema za mrest i onda ne mogu da selektujem ulove.
Evo juce prosao Poreckim zalivom pun plovkarosa. Jer se riba mresti u plicacima.
Sada hoce da selektuju ulove.
Pricanje za malu decu.
Kada bi pecali na mestima gde inace pecaju sipak bi upecali. Mozda sitne jedinke koje se ne mreste.

Послато са LG-D855 уз помоћ Тапатока

Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Блок_64 19 April 2017, 13:13:20
Ok, ali sta ce promeniti cinjenica da je neko uhvatio ribu koja je zakonski u mrestu i pustio je i slikao se da ima uspomenu u odnosu na to da je uhvatio i nije slikao, a napisao ovde da je uhvatio i pustio? Jesu ovde neki gadljivi na slike riba koje su zakonski u mrestu, uhvacene i pustene? Ako ja pecam na glistu moze mi doci skoro svaka riblja vrsta u Dunavu. Na glistu ne mogu da pecam ciljno. Tacnije ne mogu skoro ni na jedan mamac. Na neki mogu vise a na drugi manje. Meni je to bezveze.

Змају друже,опрости што цитирам баш твој пост.Мислим да је неко ко је започео ову тему мислио на нешто друго у смислу да је сликана риба у чуварци која је касније пуштена.Ја нисам сигуран да ако је риба у мресту сме да се уопште убацује у чуварку.
Битна ствар је оно што је Миха писао,дали свако од нас има савест да пусти рибу која је у мресту или нема.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Zmaj Strasni 19 April 2017, 13:26:55
Bila ili ne bila u mrestu u cuvarci se može ostetiti svaki put kad je stavis ako se slažeš? Poraditi na edukaciji koje cuvarke su pogodne za koje vrste riba, a koje vrste se ne bi trebale stavljati je druga stvar. Ja stalno vidjam slike na forumima gde ljudi hvataju i pustaju pune cuvarke riba koje bi strogo gledano trebalo da puste cim uhvate jer su premasili kvotu za taj dan. A sto se tice mresta, ja iskreno golim okom mogu da vidim neku vrstu koja je u mrestu ako se izbobala ili ima debeo stomak, ali ako nije onda ne mogu da procenim da li je u mrestu ili je vec zavrsila. Mislim da ne bi uopste trebalo dizati preveliku dramu oko toga jer kao sto napomenu kolega par komentara iznad - jedan datum za mrest smudja u Hrvatskoj, a drugi za mrest smudja u Srbiji, a ista voda. Ja nisam nikad video ribu koja crkava, a da mogu sa sigurnoscu da kazem da je bila u necijoj cuvarci. Ostecenje mora biti mnogo vece od skidanja malo krljusti, a nisam bas ni siguran da ce se riba inficirati ako joj ode malo krljusti. Kad pecam na fider na glistu i crva mogu upecati skoro svaku vrstu, a posto se to moze dogoditi uvek, ne planiram da prestajem pecati u mrestu odredjenih vrsta zato sto to moze da se dogodi. Slepo postovanje zakona je ono sto ja licno ne volim da praktikujem jer to vodi u drugu krajnost. Ako je crveno na semaforu, ja trebam preci pesacki, letnji dan i vrucina ubija, a nema zive duse okolo, necu cekati minut da se promeni vec cu preci. Nisam rob takvih stvari.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: ellesar 19 April 2017, 13:30:08
Vaoooo. Izjednačište me sa trulim likovima što skidaju smuđeve sa gnezda  :no: iako je jedini počinjen prekršaj bio što sam vratio i babuške, koje sam bio dužan zadržati kao alohtonu vrstu.
Molim zato urednike da izbrišu sve moje "mesarske" postove i fotke, jer ja izgleda više ne dostižem  standarde moralnih gromada na ovom forumu, i kao takav gubavac mislim da isti više nemam prava ni da uređujem.

Evo za kraj, snimljeno mesec dana pre početka mresta, deverika koja će zauvek ostati samo u nečijim snovima.


https://www.youtube.com/watch?v=sfAhhX371KU

Ćao, zdrao  :bye:

Ellesar se odjavljuje  smiley033

Jbga Dushanne, ništa od praseta  :lol:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Zmaj Strasni 19 April 2017, 13:32:02
Nisi cak ni tu napravio prekrsaj. Vracanje babuske je sad dozvoljeno po novim pravilima. A iz nekoliko licnih primera mogu sa sigurnoscu da tvrdim da stuka formira ikru vec u oktobru tako da je lovostaj totalno pogresno  zakonski definisan. Trebalo bi je zabraniti pecati od kraja septembra, ali svi znamo da je tada svi najvise love. Da li je veci greh ubiti trudnicu u prvom mesecu ili u devetom za mene nije dilema-nema razlike.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: laki22 19 April 2017, 13:33:43
A reci tipa "ubili" "osakatili" "razbili" "genocid", da li je to primerenu ribolovcu koji postuje prirodu i ribu?
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: djmisha77 19 April 2017, 14:33:41
Vracanje babuske je sad dozvoljeno po novim pravilima.
Gde to pise?

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: slob 19 April 2017, 15:17:42
Kao mnoge druge stvari i odgovor na pitanje Lovostaja bi bio jednostavan kada bi se svi koji su u igri ponašali etički i profesinalno. Kada kažem profesionalno onda mislim na vajne upravljače vodama koji bi na svom terenu, pored ostalih aktivnosti, trebalo stalno da prate mrest svih vrsta riba i da svojim propisima i obaveštenjima zabranjuju i dopuštaju izlovljavanje pojedinih vrsta riba u potrebnom periodu.
Od strane ribolovaca (rekreativnih i profesionalnih) je potrebno samo jedno, da poštuju uputstva upravljača vodama i sva propisana ograničenja.
Ali sve ovo je lako reći a malo teže izvesti u praksi. Negde je to dobro negde loše, a na nekim našim vodama svi znaju kako je, haos.
Ne volim da pišem na ovakvim temama jer ne vidim kakva je fajda od toga sve dok se cela nacija u nekoj meri ne urazumi. A to će da potraje i možda će biti i nikad. Mnogo daleko smo od toga da se stvori kritična masa onih koji će se etički i profesionalno ponašati.
Prvi potez mora da povuče država. Ona je to delimično i uradila, ali moram reći prilično traljavo a napredka ili nema ili je nedopustivo mali i spor.
Moraju pre svega upravljači vodama da prate vreme mresta i propisuju lovostaje. Jer svaka godina je različita.
Za tu svrhu mogu da koriste i ihtiologe ali i ribolovce koji uvek mogu da ih izveste o stanju mresta na terenu.
U vreme informatičke revolucije ništa lakše nego organizovati sajt sa e-mailom za dojave o stanju na terenu.
To ništa ne košta! Ali.......ako bih nastavio sa pisanjem morao bih da upotrebim mnogo ružnih reči a ružnoće mi je već dosta, preko glav, pa zato neću.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Zmaj Strasni 19 April 2017, 15:31:40
Gde to pise?

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2


Pise u zakonu, tj. ne pise da se ne vracaju. Shodno tome, ono sto nije zabranjeno-dozvoljeno je. Pozvacemo Olivera da nam protumaci zakon. On najbolje zna.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: ribolovacnis 19 April 2017, 15:32:03
Slob  smiley033 pogodio si samu srž. Apsolutno od prvog slova do poslednje tacke.
 A ovo oko vracanja babuske, da pitam, posto je ja uglavnom vracam u vodu da li sam ja tada stvarno u pravnom prekrsaju ili samo onom moralnom?
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Milan berkut 19 April 2017, 18:39:01
Čudno.
Svako od nas ima neka svoja gledišta, svoja tumačenja, svoje prioritete, ocenu samog sebe, šta mu treba a šta ne, šta mu odgovara a šta ne . . . šta želi a šta ne . . . Na šta ima pravo a na šta ne!
To su naše individualne različitosti.
Čudno je šta je kome cilj.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: dragan2006 19 April 2017, 19:44:23
Jednostavno je, svest nas ne radi sve isto jbg!Bio sam u prekršaju što sam bezbroj puta pustio babuške ali šta ću kad se meni u glavi odomaćila.Istina je da ne invazivna vrsta i da je decenijama unazad bilo kao blata, sada i nje ima sve manje a to je činjenica.
Što zbog voda koje su sve zagađenije a velikim delom zbog zagađenih mozgova.Volim da je pecam i puštaću je da bi mogao i dalje to da radim jer ni jedna voda nije rupa bez dna odakle se samo može vaditi,zar ne?
Krivo mi je što su pojedinci zbog nečijih stavova skoz napustili forum ili su se duboko uvredili jer mi to nije bio cilj, ja sam napisao samo svoj stav a da ponovim, da sve što neko drugi radi ili ne radi je isklučivo njegovo delo za koje treba ili ne treba da odgovara ili da se nađe prozvanim.Ellesaru sam prvi čestitao na ulovima i nisam ni pomislio da li je riba puštena ili ne,samo mi je bilo drago što je klinja imao prilike da vidi prave rečne lepotice.Ponavljam, htedoh samo da utičem na svest nekoga ko realnost možda ne vidi u pravom svetlu ili one koji razmišljaju tipa:što ja da pustim kad će neki lopov da je upeca,izmrežari,ubije strujom...znam da ima i takvih stavova.Gest za mrest- ko i nosi kući-neka nosi ali neka razmisli da li mu treba 20 kg u zamrzivaču ili neki pristojan ručak i garancija da će i narednih godina lepo pecati na toj vodi?Toliko smiley033
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: laki22 19 April 2017, 19:55:44
odgledajte zadnji klip dome gabora, gde nas Arpad objasnjava situaciju u Engleskoj i sve ce vam biti jasno. gde smo mi i gde su oni...

https://www.youtube.com/watch?v=JkvjiIiFdQA
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: obradmiki 19 April 2017, 20:25:59
Sada ga odgledao i mogu reci da smo svetlosnim godinama udaljeni od njih i po pitanju opste svesti ponasanja prema vodi i zivom svetu u njoj a i cuvanjem prirode uopste . Svi znamo sta se moze dobiti dobrim gazdovanjem i cuvanjem ribljeg fonda,nije Engleska dzabe velesila ribolova, ulazu mnogo i mnogo im se vraca
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: laki22 19 April 2017, 20:43:43
nema tu ja cu ovo ja cu ono. dosla stoka iz istocne evrope, odma pod mac bato, nema nista da se nosi.
ribu cuvaj kako doliku, slikaj i vrati. ja mislim da kod njih 3 meseca nema pecanja NIGDE, ni na komercijali ni na divljim vodama. sve je definisano 100%
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: ravucobir 19 April 2017, 22:27:53
 smiley033 Laki22-ne 3 meseca,nego kod nas, treba ZABRANITI 3 godine!Svi znaju, sta je, i dokle u zabrani pa i pored toga je prisutna na vodi saranska "artijerija"...,razne boile....kukuruzi svih vrsta...,hemije...,sosevi...,brodovi...,podmornice...,pracke...,rakete...,pa kada im kazem:gospodo,da li znate da je saran u zabrani?!Daaaa!!!Ako ga i uhvatimo,mi ce mo ga pustiti!!!  :eek:  Eeee,zalosti!To smo mi!
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Grof1204 19 April 2017, 22:34:12
Kolega ravucobir rekao sustinu. smiley033 :ok:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Блок_64 19 April 2017, 22:56:21
Шта је ту суштина.Што они знају да је у забрани а пецају га па ће га пустити,а суштина треба да буде да нема везе што је у забрани он сме да се пеца па ако се ухвати да се пусти.Ако је то суштина дај свима по два метра конопа да се обесимо колективно.
Сада ћу ти објаснити шта је суштина.
Има емисија на анимал планету или на дискаверију нисам сигуран о рибочуварима у америци.Ја сам прву епизоду гледао отворених уста нисам могао да верујем.Рибочувари са обале ви имају теренска возила ја их зовем карамбежи од пар хиљада кубика 5седишта плус простор товарни позади.Свако возило радио станицу лап топ...па када дође човек да ти провери дозволу однесе је у ауто каже број и има све информације.Колико пута си ухваћен у прекршају,коју казну ниси платио.У последњој епизоди контролисао је типа који је вараличарио са удицом са повратним језиком што је на датој води било забрањено.Пецали су два типа и једна девојка.Један тип и девојка су добили прекрашјну пријаву а други тип је ухапшен је је пар месеци пре тога био ухваћен да пеца са истом удицом и није се одазвао код судије за прекршаје.
Код њих се само у случају да је први прекршај пише прекршајна пријава у сваком другом случају се пише кривична.Казне су од астрономских новчаних,па преко забране риболова па до затвора.Колико су људи озбиљно схватили значај природе говори чињеница да код њих посао рибочувара ради полиција.
За ову ситуацију коју је описао рибочувар у америци би им била одузета опрема и сви добили пријаве на одприлике 3000 долара и забрану риболова од 2 године.Ако се прекрши забрана затвор те чека.
Е то је суштина.
Тамо је богата држава али и поред тога имају велике проблеме како да сачувају своје реке,они су очигледно изабрали најбољи начин.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Grof1204 19 April 2017, 23:18:14
Sustina je da lovostaj treba da se ispostuje, ja recimo ne idem na pecanje uopste, kao sto sam napisao u prethodnom postu, koristim to vreme da obidjem sto vise mogu, renoviram opremu itd...
Svi radimo po sopstvenom razmisljanju i savesti...
Kolega ravucobir je lepo na sarkastican nacin objasnio nas mentalitet  u jednoj recenici...bahatost i nekultura.
Gledao sam tu epizodu, sve to lepo tamo izgleda u Americi....al sta da ti kazem...verovatno imaju drzavu, pa onda prave ljude na pravim pozicijama, onda ne mozes kupiti nikoga za 'riblju corbu',imaju i jasne zakone, ostre kazne...
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Блок_64 19 April 2017, 23:23:02
О томе грофе ја и причам.Имају државу и желе да је имају.Сме ли рецимо по нашем закону да се одузме опрема онима који пецају шарана док је у мресту.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: laki22 19 April 2017, 23:27:28
kako ces dokazati da on peca sarana? namerno... tako sto koristi boile? moze da kaze da ceka soma na halibut aromu...
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: dragan2006 19 April 2017, 23:33:38
Upravo zbog neadekvatnih zakona i manjka kvalitetnih ljudi koji bi ih sprovodili ostaje nam jedino da utičemo na svest samih korisnika.Znam da je to ovde nemoguća misija ali ništa ne košta da se forsira.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: ribolovacnis 19 April 2017, 23:43:45
Блок_64 sa moralne tacke gledista ti si upravu i verujem da mnogi odavde dele tvoje misljenje da ne treba pecati sarana u lovostaju.
Ali sa pravnog aspekta ribolovci koji to rade su cisti pred zakonom, u dozvoli pise '' Privremeno se zabranjuje ulov... '' a ne privremeno se zabranjuje lov.
Tako da treba raditi na tome da se postavi neki moralni kodeks kod ribolovaca, bar toliko mozemo da probamo.
Ovo drugo vec treba da resava drzava i da uredjuje zakone.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Блок_64 19 April 2017, 23:50:38
kako ces dokazati da on peca sarana? namerno... tako sto koristi boile? moze da kaze da ceka soma na halibut aromu...
А можда је дошао у природу и ради здравља,доктор му препоручио.
Погледај емисију о којој сам ти причао па ће ти бити јасно како ћеш доказати.Код њих нема доказивања пријава иде одмах.А они су ваљда земља са највећом демократијом.

Spojene poruke: 20 April 2017, 00:00:29

Блок_64 sa moralne tacke gledista ti si upravu i verujem da mnogi odavde dele tvoje misljenje da ne treba pecati sarana u lovostaju.
Ali sa pravnog aspekta ribolovci koji to rade su cisti pred zakonom, u dozvoli pise '' Privremeno se zabranjuje ulov... '' a ne privremeno se zabranjuje lov.
Tako da treba raditi na tome da se postavi neki moralni kodeks kod ribolovaca, bar toliko mozemo da probamo.
Ovo drugo vec treba da resava drzava i da uredjuje zakone.

Одавно само на другим темама констатовали да је све везано за риболов прегазило време.Од закона преко издавања дозвола до начина чувања река и доделе вода.Утицати на нечију свест можеш само зато јер закон не може да утиче.Јесмо ли имали свест да везујемо појас.Нисмо,па су нас упозоравали док смо се ми идаље бахатили.У почетку је било 95% људи који га не везују а сада је 95% људи који га везују.Ето све се може само је питање начина.Наравно са правне стране гледано нико не може да тврди да је везивањем појаса смањен проценат повређених и погинулих на путу али то је друга тема.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Grof1204 20 April 2017, 10:14:45
@Blok_64 lep primer si dao vezano za pojas u voznji.
Nisu nas samo upozoravali, jednostavno je drzava resila da promeni tu nasu losu naviku (nakon sagledavanja crne statistike), izasla na ulice,aktivirala medijsku kampanju, ubrzala proceduru kažnjavanja i za par godina promenila svest  smiley033  cak je sada obavezno da se vezuju i putnici koji sede pozadi, i vecina na to gleda kao na normalnu pojavu...e to je prava stvar.
Da bi se nešto menjalo iz korena, potrebno je krenuti iz najviše tačke.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: ravucobir 20 April 2017, 18:05:19
 smiley033 Zalosno je sto je kod drugih to NORMALNO,kod nas-za nas je to NENORMALNO,a sto je kod nas NORMALNO ,kod drugih-ostalih je to NENORMALNO !!! smiley033
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: mihabg 20 April 2017, 18:52:17
Zalosno je sto smo svi povredjeni ako neko misli drugacije , i trazi se dodatna arbitraza !
Mrest ? Ne bacaj , ni slucajno ni namerno ako su vece sanse da ne uhvatis  . Svi smo pogresili nekad  , pa je ovde tema sirenja svesti mimo zakona ,  jer ako krenemo samo da ga citamo i tumacimo   ... svaki je ko sito za fider hranu . Samo je je pitanje granulacije .✔️
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: no names 20 April 2017, 18:57:31
Mnogo teška tema...ne bih da učestvujem samo bih da pitam jedno pitanje:
Pomenuli ste šarandžije...da li Vam je možda palo na pamet da su Amurdžije?

PS: Moj stav što se tiče mresta...prosto...u proleće pecam po kadama...kad mi dosadi idem na divlju vodu  smiley033
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: djura80 20 April 2017, 19:06:09
Nije sustina ako neko peca sarana u zabrani.
Sustina je da taj MORA da odgovra za to,naravno ako nije pustio istu.
Sustina je i da neki korisnici voda vrse "SANACIONI" izlov u vreme mresta vecine ribe,sta tek reci za to?
A sve je po zakonu i uz saglasnost nadleznih organa :clap2:
A mislim da bar 20-30% "ribolovaca" nema pojma kad je koja riba u mrestu.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: mihabg 20 April 2017, 19:15:10
Duleta da oteras na kadu je kao Denisa iz stripova  na kupanje , pa ipak mrsi po priboru i sprema se za setvu u sezoni . 
Grof zamalo da ga ubedi , al' jbg. zamalo . ✔️  Ceka bre !!!!
To ti je kao Prslook-a  da namamis da izadje na minusu na vodu . ✔️  I taj ceka !!!
Sve su to  nasi Vukovi , i svi smo razliciti. Ja postujem sve , i svi se zalimo da ima nepravilnosti .
Ovo je neki apel , nije zakon ...  Sluzi da bi i oni koji ne prate   "čuli" da je mrest , pa mozda odlozili cuvarke u kola itd. Ako bas moras da otpecas (po zakonu nema takve zabrane da ti to zabrane  )  , ne nosi cuvarku i ne slikaj se. To je najmanje sto kao pojedinac mozes da ucinis .
Kratko i jasno!
Ovo je licni stav i nisam rodjen bezgresan !
ispisujem se , i izvinjavam onima koji osecaju i misle drugacije  !
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Grof1204 20 April 2017, 19:16:18
Nama skripi sa svih strana, da nema dalje... manjak edukacije, nemar, bahatost i neznanje i to sve u vodecim sektorima... tu treba krenuti od vrha piramide, ne od podnozja... sve ostale diskusije, tipa da li je neko pecao u mrestu, ili kako znas koju ribu ciljano juri su samo posledica neuredjenog sistema.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: ibanezi 20 April 2017, 19:29:54
 Pod pretpostavkom da smo svi mi koji pratimo temu ispravni koliko toliko, moram da primetim da je temu pratilo što članova, što gostiju nekih 30ak ljudi. Možda ni toliko, ako se gosti preklapaju - isti svaki dan. Na oko 100.000 ribolovaca -što sa plaćenom što sa neplaćenom dozvolom. Po takvoj statistici, ovakva tema na forumu ima smisao samo u razbijanju dokolice dok nam omiljena riba ne izađe iz lovostaja. Opet pod pretpostavkom da smo nas 30ak koji pratimo temu svi do jednog ispravni (Možda neko samo čeka da stane kiša). Jer u tom slučaju edukovani edukuju edukovane, a needukovani ne čitaju ovo što je njima namenjeno. Pri tom ne mislim samo na ribolovce, nego i na korisnike, vlast, ribokradice svih vrsta....
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: ribolovacnis 20 April 2017, 19:33:30
Da smo svi gresili ne sumnjam. Polazim prvo od sebe. Gresio sam, ne mogu reci da nisam,ali sam shvatio to i promenio.
 Sto se tice poredjenja sa pojasom, jasno je drzava od tog ubira dobre pare. Mozda kad bi neko iz drzave shvatio da mogu lepe pare da se inkasiraju i kaznjavanjem jevasluka na vodi bili bi drugacije. (ne ulazim u to da bi to drzava uradila iz koristi a ne iz cilja da se cuva riblji fond, al bolje tako nego nikako)
Nije Englez verujem sam naucio sta sme sta ne sme, kao ni Nemac. Zakon ga je naterao. I onaj ko sprovodi zakon.
Ovde su zakoni ko sto miha rece busni ko sito, a ni oni sto ga sprovode nisu mnogo bolji (cast izuzecima koji stvarno daju sve od sebe da obave svoj posao).
 Tako da nam Vukovi ostaje samo to da forsiramo i pricamo o moralnim vrednoatima i da stvaramo neki moralni kodeks ponasanja na vodi.

P. S. No names sta bi ja dao da imam neku komercijalu blizu mene. Ni komercijale a ni ozbiljne divlje vode.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: djmisha77 20 April 2017, 20:39:42
Mnogo teška tema...ne bih da učestvujem samo bih da pitam jedno pitanje:
Pomenuli ste šarandžije...da li Vam je možda palo na pamet da su Amurdžije?
Evo da ti ja druze Branko odgovorim. Ne moze biti amurdzija sa Octopus squid boilom pa da je ne znam sta. I u zivom Dunavu gde nema ni A od amura.

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2

Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: no names 20 April 2017, 20:55:01
E upravo to....gde ga nema ne možeš ga pecati i vaditi se na tu foru.A, gde ga ima kao po DTD kanalima niko ne može zabraniti nekome da ga peca....selektivan mamac ne postoji...poješće i on mesnu boilu, kukuruz, grašak, tigrov orah....kao i šaran. Samo šaran se mresti...on ne. Tako da ostaje samo svest ili etika...kultura i sami smisao bavljenja ribolovom.
Kao što Miha reče "Sito".
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Блок_64 20 April 2017, 22:46:42
smiley033 Zalosno je sto je kod drugih to NORMALNO,kod nas-za nas je to NENORMALNO,a sto je kod nas NORMALNO ,kod drugih-ostalih je to NENORMALNO !!! smiley033

Донекле си погодио поенту,не наравно из жеље да је промашиш већ из најбоље намере да објасниш ситуацију код нас онаквом каква јесте.Црна да црња не може бити.Увек се поставља питање зашто је тако.Видиш неке паметне земље су се одавно сетиле да у закон могу да ставе шта хоће.И наша не оскудева о томе,пример је како комунални полицајац који нема ни возачку дозволу може да ти напише саобраћајни прекршај,ето за то су га обучили а нису га обучили да обиђе сплавове и пише казне за бацање смећа у реку.Пренесено на риболов значи не постоји добра воља.
Ево питање за Оливеркуса,Марка и тебе наравно да било коме од вас тројце се да да напишете закон о додели вода,закон о риболову као и казнене одредбе тог закона ...колико би сте чланова постојећег закона оставили,ја мислим ниједан.
Ти по закону не смеш да да казниш некога и одузмеш опрему ко пеца шарана у време мреста јер он га ето нема у чуварци.А шта ако је у шаран у гепеку.Не може циљано да се докаже да је тај и тај пецао шарана.У једној америци је казна 500 долара ако не упишеш рибу коју си упецао у дозволу.Ако су теби овде као рибочувару везане руке на све начине да радиш о чему ми онда причамо.

@Blok_64 lep primer si dao vezano za pojas u voznji.
Nisu nas samo upozoravali, jednostavno je drzava resila da promeni tu nasu losu naviku (nakon sagledavanja crne statistike), izasla na ulice,aktivirala medijsku kampanju, ubrzala proceduru kažnjavanja i za par godina promenila svest  smiley033  cak je sada obavezno da se vezuju i putnici koji sede pozadi, i vecina na to gleda kao na normalnu pojavu...e to je prava stvar.
Da bi se nešto menjalo iz korena, potrebno je krenuti iz najviše tačke.

Тако је.Та највиша тачка да има жељу да промени нешто променила би у року од 7 дана све.На жалост та највиша тачка има само једну жељу а то је лични интерес и богаћење тако да ћемо се начекати њихове жеље.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Ad fines 20 April 2017, 23:00:56
Kada jednog dana budem postao ministar poljoprivrede ima bre da ne pecate od 01.01-31.05, ima da me psujete svi. A tek sta ce da bude sa camcima, pola nece moci da zadovolji tehnicke uslove koje budem propisao. U tom periodu ce postojati zabrana voznje camca. 50e ce da placate dozvolu drzavi, ali necete moci da pecate sa njom. Sluzice samo kao potvrda da bi mogli da kupite dozvolu kod korisnika. Ko bude hteo da peca na Drini, Tisi i Dunavu ima da plati 200E. A korisnika ce da kontrolise specijalan tim koji ce da se finansira od tih 50E. Ali nece da mu gleda papire, vec ce imate odredjeni cek liste za kontrolu na terenu. U Zakonu ce biti odredba kada korisnik gubi dozvolu, jasno i nedvosmisleno navedena...  i jos mnogo toga  :rolleyes:

A ko se ne napeca bele i sarana na leto i jesen, ne mora ni na zimu i prolece da izlazi. Ja vec u oktobru ne mogu da docekam zimu. Zamorno bre to pecanje, stoji celu noc, bacaj - vadi, bacaj - vadi, na svakoj malo ozbiljnijoj mreni otpadne mi ruka,   ujutru nema spavanja.. kad pomislim i ne ide mi se uospte,  ove godine cu da predjem na 3 stapa da pecam, zabodem u drzace, zabacim jedan na filet, jedan na zelenu glistu, jedan na kuvani kukuruz. I pecam ko covek. Izvalim se u neku veliku stolicu i milina.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Grof1204 20 April 2017, 23:06:15
Sve ,sve, ali ti i stolica na pecanju nespojivo deluje. :cheesy:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Ad fines 20 April 2017, 23:47:13
dobro ajde, priznajem, sedecu na panju, kamenu, pesku, zemlji, travi kao i do sada...

Nego da se uozbiljimo, misljenja sam da bi za neke ribe mrest trebao biti duzi i da bi morao da se postuje. Na kraju krajeva ne bih se bunio ni za trajnu zabranu od nekoliko meseci. Ono sto licno ne podrzavam, to je masovni ribolov u poznatim zimovnicima, a narocito na manjim vodama,  februarski smudjolov i aprilski saran-mrena lov. Recimo u periodu petak-ponedeljak je bio odlican vodostaj za lov mrene na nekim pozicijama na Savi a ja sam odabrao da istrazujem terene na Tisi u petak. U ponedeljak sam sedeo kuci, ali nisam otisao. Dok su neki moji poznanici iskoristili to i pecali i upecali. Nisu nosili ribu, ali opet ne podrazavam to iako su zakonski ok.

Spojene poruke: 20 April 2017, 23:49:53

mada u ponedeljak vec nije bilo ni zakonski...
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: sezan 21 April 2017, 03:05:17
PRVO EDUKACIJA PA SVE OSTALO.
Nikad ali nikad mi se nije desilo da kad prokomentarisem sa nekim kolegom na vodi "sta je sad u zabrani" ,da zna sta i kada i do kada..
Ljudi jednostavno NEMAJU POJMA.
Nesto kao odprilike ,ali po tome vidis koliko to postuju..
Drugo ,primetno....ja sam odusevljen sto vidjam cuvare svaki put kad odem na pecanje..jer TO NISAM DOZIVEO  IKADA ZA SVOJIH 40 GODINA...svaki ali bas svaki put se pojave..
To je vise nego pohvalno..ja ih blagosiljam stalno kad ih vidim..bukvalno. :lol:
Mislite da su pitali sta pecas ili pogledali u cuvarku ? Ma jok..
Jedan deo posla rade vise nego dobro a drugi NE POSTOJI..
Eto ti sad.. :huh:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: damjan 21 April 2017, 12:24:19
" Znate on možda peca kesegu,ali udariće mu deverika u mrestu i povrediće je" nja nja nja,555 333 . Pod mač bato,pod mač !   :lol: :rolleyes:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: vladimir022 21 April 2017, 12:26:02
Puce crna pogibija

Sent from my Redmi 4 using Tapatalk

Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Zmaj Strasni 21 April 2017, 18:34:32
Ovo je dunavski iz oktobra prosle godine. Pesak, Dunav nizvodno od Apatina. Znam za jos par slicnih ulova tako da prica o njemu kao iskljucivo kanalskoj ribi ne pije vodu.

https://s24.postimg.cc/5i39dhtp1/Amur.jpg
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Allex 10 Maj 2017, 19:36:51
Da ne gusim u onoj temi zanima me kako lovostaj funkcionise na divljim i komercijalnim vodama?Ja sam mislio da ako je lovostaj onda je lovostaj i za ribe divljih i komercijalnih voda. Ako bi mi neko ukratko pojasnio ili linkom uputio na tu razliku zbog koje ovde to vazi a tamo ne, ocigledno sam debelo neupucen,mislim, riba se mresti pa se mresti u to vreme ma gde da je. Ili oni to poribljavaju redovno pa nije ni bitno?
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: laki22 10 Maj 2017, 19:39:28
to je privatno i moze da radi sa tim sta zeli, nema to veze da li se mresti ili ne. mogu da dozvole da ih lovis lukom i strelom ako im dune...
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Allex 10 Maj 2017, 19:49:09
E da, to "privatno" to je ono kljucno sto mi je promaklo, sad je sve iskristalisano ..Hvala na kratkom i jasnom odgovoru, ziveli !
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: jamal 14 April 2019, 20:49:03
Lovostaj
Postovane kolege  , od sutra je na snazi lovostaj za nasu recnu kraljicu pa ovom prilikom apelujemo na sve ribolovce da se uzdrze od lova iste I ako slucajno ulovite koju molimo vas da je odmah vratite u vodu nepovredjenu I sa sto manje stresa kako bi se nasa lepotica na miru izmrestila I uvecala svoju populaciju koja je ionako u padu na svim nasim vodama.
Evo I nekih interesantnih podataka kada je u pitanju njen mrest I njeno odrastanje.

Mrena se sprema za mrest I mresti se od aprila pa sve do juna meseca sto je sve direktno uslovljeno od spoljasnje temperature I vodostaja.

U isto ili slicno vreme se mreste I vecina drugih riba mrenskog regiona kao sto su to na primer klen ,skobalj I dr.

Za vreme mresta mrene u uzvodnoj migraciji znaju preci I po desetine kilometara u kratkom vremenskom periodu sve dok ne nadju povoljno mesto gde ce poloziti ikru.

Mrest mrene se odvija kada temperature vode dostigne izmedju 14 I 20 stepeni celzijusa.

Zenke sve u zavisnosti od svoje snage I zdravlja tada nose od 8000 do 12 hiljada jajasaca po kilogramu telesne tezine.

Muzjaci mrene postaju polno zreli od trece do pete godine dok je zenkama potrebno vise vremena I to obicno biva izmedju pete I osme godine.

Mrena polaze svoju ikru uvek na kamenitom ili sljunkovitom dnu u plicim I osuncanijim delovima reke kako bi mladj imala najbolje uslove za razvitak I opstanak.
Sam mrest se odvija tako sto zenku prati muzjak sve dok ne nadju povoljno mesto za polaganje ikre I tada joj prilazi glavom uz glavu, telom se uvija oko nje i oplodjuje njena jajasca dok ih ona polaze na kamenje.
Mrest je lako prepoznati jer su ribe zbijene jedna uz drugu I karakterise ga obilno prskanje vode koje mrena proizvodi svojim mocnim telom.

Zenka se obicno mresti u vremenskom periodu od 14 dana I u tom periodu mresti se po nekoliko puta.

Sama jajasca mrene su fluroscentne zute boje I jedna su od krupnijih jajasaca svih recnih riba koje zive kod nas. Obicno budu velicine od 2 do 4 mm i skoro da su duplo veca od jaja sarana .

Inace ikra mrene je otrovna za ljude .

Samoj mladji je potrebno izmedju 10 I 15 dana za izleganje sto je opet uslovljeno temperaturom vode.Tako ako je temperature vode veca jajasca ce se brze razvijati I obrnuto kada je temperatura manja trebace im vise vremena za razvitak.

Po izleganju male mrenice se povlace u mirnije delove reke gde ce jos uvek imati zumancanu kesicu kojom ce se hraniti I koja ce im nestati tek posle nekih 8 do 10 dana .Kada mrenice dostignu velicinu od nekih 6 do 8 milimetara odbacuju kesicu I pocinju da se hrane sicusnim beskicmenjacima a kako rastu njihova ishrana ce biti upotpunjenija raznim insektima ,njihovim larvama,puzicima,skoljkama I svim hranljivim sto mogu naci u reci.Mrenice dok su male preferirace mirniju vodu sa priobalnim rastinjem koje im nudi zaklon I gde su im najvece sanse za opstanak.
Kako odrastaju postaju jace I vece mrenice napustaju mirnije delove reke I povlace se u jake tokove.

Inace mrena je riba koja sporo raste I posle prve godine obicno dostize velicinu od 10 centimetara ,posle druge godine moze narasti od 20 do 25 centimetara tako da velike mrene koje budu po nekoliko kilograma teske znaju biti stare I desetine godina.

Zbog svih ovih podataka molimo vas jos jednom uzdrzite se pecanja mrene za vreme mresta ,dajte da sacuvamo ovu nasu predivnu ribu,dajmo joj sansu da se reprodukuje na miru I njen mrest uspe kako bi sutra dan imali hiljade malih mrenica koje jedva cekaju da odrastu I daju nam dozivljaj za pamcenje, kako bi mi a I nasa deca imali sanse da i dalje uzivamo u njenim begovima I mocnim drilovima!!!

Jer ona je posebna ,ona je jedina ,zato je cuvajmo, jer zbog njene posebnosti i jedinstvenosti zbog tog je I volimo!!!

Zivela nam !!!
(https://i.postimg.cc/x1VfSCVH/belper-derwent-2-barbel-1-chub.jpg) (https://postimg.cc/BXN9TJ6Q)

(https://i.postimg.cc/nL0p7GjY/mrest.jpg) (https://postimg.cc/672kxRhy)

(https://i.postimg.cc/T3jR26Ts/mrest-1.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/R0MvNDFZ/newly-hatched-300.jpg) (https://postimages.org/)
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: mihabg 15 April 2019, 08:42:26
Srecan nam lovostaj !
Da nam vode budu visoke, i da sto manje stetocina ore po njima namerno, ili  slucajno ..


Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: matori 15 April 2019, 15:30:25
Lovostaj na Drini počeo danas, sa desne strane lovostaj sa leve jok. Kolege iz Bosne pecaju slobodno, kažu kod njih to nikad nije bilo :question: Verovatno ćemo se usaglasiti kad uđemo u EU, dogodine  :wink:
Ako fideraš sa srpske strane zabaci sistem u bosanske teritorijalne vode i uhvati ribu iz lovostaja prema pravilniku Srbije, da li bi morao da je vrati ili ne? Verovatno da da a u obrnutom slučaju ne... ili nisam u pravu.Možda su mrestilišta samo sa srpske strane ili se riba sa one strane uopšte ne mresti :huh:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: pkv-pecaroš 15 April 2019, 17:01:52
 Ima tu puno nelogičnosti,jedan primjer. Kod mene lovostaj na smuđa traje do 31.05. a kod vas do 01.05. ako se ne varam a pecamo na istoj rijeci,konkretno na Dunavu.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: saliturk 15 April 2019, 21:53:47
jos jedna ne logicnost . pre 4 , 5 , 10  dana hvatane su jedinke BUCOVA koje su bile vidno "prazne" . znaci izmrestile su se jos kad-ikad , a zabrana  ribolova na njih zvanicno pocinje od danas  i traje 2 meseca  :rolleyes: .
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: orka 15 April 2019, 22:26:11
I na jezeru se mrestio pre 4-5 dana. I tako godinama unazad se izmresti pre početka lovostaja. I lovostaje za neke vrste bele ribe treba menjati. Ti lovastaji su uvedeni pre 10-tak godina i očigledno da su ih odredili nedovoljno stručni ljudi. I koga briga što su oni promašeni i nedovoljno realni i precizni.Nikoga,naravno. Stari lovostaji koji su uvedeni u vreme SFRJ i koji nisu menjani su i dan danas precizniji nego ovi novi, mada i bi i njih trebalo malo korigovati jer se i klima promenila i menja se, ali o tome nema ko da razmišlja. :no:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: tajson 16 April 2019, 07:52:05
Ima tu puno nelogičnosti,jedan primjer. Kod mene lovostaj na smuđa traje do 31.05. a kod vas do 01.05. ako se ne varam a pecamo na istoj rijeci,konkretno na Dunavu.
U Rumuniji lovostaj na smudja pocinje od 26 aprila,dje tu ima logike,svuda je drugacije.I saran isto.

Sent from my SM-G960F using Tapatalk

Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: damjan 16 April 2019, 11:55:23
Generalno kod nas su lovostaji dobro određeni sa manjim odstupanjima.Međutim u zavisnosti od vode i podnevlja umeju varirati,odvijati se ranije,ili kasnije. Evo jedan primer,dok se na većini reka smuđ uveliko izmrestio,na Drinskoj akumulaciji "Zvorničko jezero" još uvek nije,jer je temp vode tamo u ovom trenutku između 8,5 i 9c,a kolege su imale neki dan smuđa punog ikre (i vratili naravno) dok su pecali soma. Nije nemoguće i na Tisi da je ista situacija jer je generalno hladnija od Dunava,a pogotovo od Save. Jezera su tek posebna priča,jer se na stajaćim vodama voda brže greje i mrest kreće ranije. Dakle rešenje bi bilo da korisnik za svaku vodu određuje lovostaj.
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: SundjerPecanje 16 April 2019, 21:19:15
Verovatno zbog naglog skoka Save trenutno je sve kontra Na Dunavu oko 12.3 °S, na Savi oko 11.0 °S, na Velikoj Moravi oko 11.5 °S, na Tisi oko 12.5
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: БУЏА БАБУШКА 14 April 2020, 09:27:21
Naidjoh na jednom mestu da pise da je dnevna kvota za ulov deverike 5 komada, a ne 5kg kao sto sam mislio. Da li je to uopste tacno?

Послато са SM-A300F помоћу Тапатока

Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Gremlin 26 April 2020, 11:56:05
Ima tu puno nelogičnosti,jedan primjer. Kod mene lovostaj na smuđa traje do 31.05. a kod vas do 01.05. ako se ne varam a pecamo na istoj rijeci,konkretno na Dunavu.

Tako je kolega, ima tu gomila nelogičnosti, a lovostaj bi trebao da varira za svaku vrstu od godine do godine, i da se uvodi u zavisnosti od početka mresta.

Konkretno, u Beogradskom akvatorijumu je mrest smuđa počeo ranije, a ekipa "mesara" je na Savi masakrirala velike matice smuđa pre početka lovostaja. Po zakonu oni nisu u prekršaju, a o moralnoj strani ne bih da pišem.

 :huh:

Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: zolja 26 April 2020, 13:23:44
Naidjoh na jednom mestu da pise da je dnevna kvota za ulov deverike 5 komada, a ne 5kg kao sto sam mislio. Da li je to uopste tacno?

Послато са SM-A300F помоћу Тапатока

Deverika je zaštičena lovostajom od 15.04. do 31.05., sa minimalnom merom od 20cm, maksimalnim brojem komada 10 i maksimalnom ukupnom težinom ulova 5kg!

 smiley033
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: pikeman 26 April 2020, 16:07:45
https://youtu.be/YXCv7vUpRxo
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: Goachild 26 April 2020, 16:31:55
То ти каем!  :wink:
Naslov: Odg: Lovostaj
Poruka od: pikeman 17 Maj 2020, 10:53:41
https://youtu.be/uJTTdg-j4Hc