View full version: Štuka
1
 1. Galerija ulova štuke na prirodne mamce - 2018. godina
 2. Štuka na mrtvog kedera
 3. Galerija ulova štuke na prirodne mamce - 2017. godina
 4. Baitrunner i štuja
 5. Montaže za štuku
 6. Kanibalizam kod štuke
 7. Kako kačite kedera?
 8. Trokraka ili jednokraka u ribolovu štuke?
 9. Galerija ulova štuke na prirodne mamce - 2016. godina
 10. Štuka na pampur
 11. Štuka na feeder
 12. Štuka na dubinsko
 13. Pravovremena kontra
 14. Štuka na skušu?
 15. Koji keder vam se najbolje pokazao u lovu štuke?
 16. Plovci za štuku
 17. Galerija ulova štuke na prirodne mamce - 2015. godina
 18. Oglodani kederi...
 19. Galerija ulova štuke na prirodne mamce - 2014
 20. Ribolov štuke na plovak trolingom
 21. Lov štuke na bućku
 22. Lov štuke muvanjem
 23. Galerija ulova 2013 - Štuka na prirodne mamce
 24. Babuška (srebrni karaš) kao zabranjeni keder greška ili ne?
 25. Kako kačite žabu za lov štuke?
 26. Dubina u lovu štuke na kedera
 27. Lov štuke u proleće
 28. Štuka na smrznutog kedera
 29. Galerija ulova 2012 - štuka na prirodne mamce
 30. Sa prvim mrazom na štuku
 31. Kran sistem za lov štuke
 32. Sistemi za hvatanje kedera
 33. Zimski ribolov na ledu
 34. Gumica na drzacu stapa ili klipsa
 35. Galerija ulova 2011 - štuka na prirodne mamce
 36. Vreme i mesto za stuku
 37. Štuka na smuđarka
 38. Štuka na Dunavu
 39. Galerija ulova 2010. - štuka na prirodne mamce
 40. Štuka na parče?!