View full version: Štuka
1
 1. Galerija ulova štuke na prirodne mamce - 2019. godina
 2. Štuka na dubinsko
 3. Galerija ulova štuke na prirodne mamce - 2018. godina
 4. Štuka na mrtvog kedera
 5. Galerija ulova štuke na prirodne mamce - 2017. godina
 6. Baitrunner i štuja
 7. Montaže za štuku
 8. Kanibalizam kod štuke
 9. Kako kačite kedera?
 10. Trokraka ili jednokraka u ribolovu štuke?
 11. Galerija ulova štuke na prirodne mamce - 2016. godina
 12. Štuka na pampur
 13. Štuka na feeder
 14. Pravovremena kontra
 15. Štuka na skušu?
 16. Koji keder vam se najbolje pokazao u lovu štuke?
 17. Plovci za štuku
 18. Galerija ulova štuke na prirodne mamce - 2015. godina
 19. Oglodani kederi...
 20. Galerija ulova štuke na prirodne mamce - 2014
 21. Ribolov štuke na plovak trolingom
 22. Lov štuke na bućku
 23. Lov štuke muvanjem
 24. Galerija ulova 2013 - Štuka na prirodne mamce
 25. Babuška (srebrni karaš) kao zabranjeni keder greška ili ne?
 26. Kako kačite žabu za lov štuke?
 27. Dubina u lovu štuke na kedera
 28. Lov štuke u proleće
 29. Štuka na smrznutog kedera
 30. Galerija ulova 2012 - štuka na prirodne mamce
 31. Sa prvim mrazom na štuku
 32. Kran sistem za lov štuke
 33. Sistemi za hvatanje kedera
 34. Zimski ribolov na ledu
 35. Gumica na drzacu stapa ili klipsa
 36. Galerija ulova 2011 - štuka na prirodne mamce
 37. Vreme i mesto za stuku
 38. Štuka na smuđarka
 39. Štuka na Dunavu
 40. Galerija ulova 2010. - štuka na prirodne mamce
 41. Štuka na parče?!