Feeder Pravilnik 2012 -Sportsko Ribolovački Savez Srbije-Feeder Organizacija

Započeo Imre, 27 April 2012, 22:11:25

prethodna tema - sledeća tema

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Imre

SPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ SRBIJE
FIDER ORGANIZACIJA


PRAVILNIK TAKMICENJA
U LOVU RIBE UDICOM NA FIDER (HRANILICU)
UVODNI CLAN
Ovim Pravilnikom se ureduju specificna pravila takmicenja u fider ribolovu koja se odnose na clanove PRAVILNIKA TAKMICENJA I SUÐENJA SSRS - Osnovna uputstva kod takmicenja – pod (D) PRIPREMA, (E) TAKMICENJE, KAZNENE ODREDBE i ŽALBE. Sva druga pravila iz pomenutog Pravilnika se primenjuju na takmicenjima u fideru.
CLAN 1
Pojedinacna takmicenja se odvijaju prema KALENDARU TAKMICENJA za tu godinu a prema rezultatima pojedinaca u prethodnom periodu ili nižem rangu takmicenja.
CLAN 2

Obavezna je takmicarska knjižica od opštinskog nivoa, kao  i dozvola za sportski ribolov.     
CLAN 3
Nikakve zamene na stazi  se ne dozvoljavaju.
Spisak se zatvara 24 sata pre prijave za takmicenje.
CLAN 4
BROJ TAKMICARA I BROJ SEKTORA
     Minimalan broj takmicara u sektoru : 5       Maksimalan broj sektora :  10
Takmicenje do    9 takmicara
1 sektor
Takmicenje od    10 do 14 takmicara
2 sektora
Takmicenje od 15 do 19  takmicara
3 sektora
Takmicenje od 20 do 24 takmicara
4 sektora
Takmicenje od 25 do 35 takmicara
5 sektora
Takmicenje od 36 do 48 takmicara
6 sektora
Takmicenje od 49 do 63 takmicara
7 sektora
Takmicenje od 64 do 80 takmicara
8 sektora
Takmicenja preko 81-og takmicara
9/10    sektora
CLAN 5
U dvokružnom i višekružnom sistemu takmicenja takmicar je obavezan da se pojavi u svim krugovima takmicenja. Posle prvog kruga nema odustajanja.
U slucajevima bolesti i povreda takmicar ili neko iz njegovog kluba mora da obavesti sudije i domacina do prijave za takmicenje o razlogu njegovog nedolaska.
Naknadno, pisanim putem, uz opravdanje u roku od 7 dana takmicar je dužan da  se obrati FORUM-u.


ZONSKA TAKMICENJA U DISCIPLINI FIDER
CLAN 6
Na ZONSKIM takmicenjima  svih kategorija broj takmicara nije minimalno ili maksimalno odreden (poverenik zone odreduje broj). Taj broj se deli na opštine a prema rezultatima iz prošle godine.
Opština mora u roku i to do termina 66 sati pre pocetka takmicenja da PRIJAVI svoje takmicare.
Opština može u roku da otkaže ucešce nekog od takmicara ili svih takmicara (slabo interesovanje, finansijska situacija, tehnicki problemi i sl.) i o toj svojoj odluci obavesti pismeno POVERENIKA FORUM-a. U tom slucaju takmicari se dodeljuju opštini/ama sa najboljim rezultatima u tekucoj godini.
Ukoliko se opština ne javi i ne potvrdi dolazak svojih takmicara, ona je  NEOPRAVDANO postupila. (Pravilnik Foruma).
Ukoliko se desi da posle prijave takmicar odustane smatrace se da je NEOPRAVDANO  postupio. (Pravilnik Foruma), osim ukoliko za to postoje opravdani razlozi:
        - bolest, povreda - uz obavezno opravdanje i pismeno obaveštavanje poverenika FORUM-a
        - zakašnjenje ili nedolazak iz razloga više sile na prvo od dva spojena kola.   
Nepotvrdivanje za takmicenje odredene   opštine u roku od  66 sati pre prijave   za takmicenje omogucava opštini koja ima najbolji koeficijenat iz prošle   godine  jednog novog takmicara i tako   redom po uspehu. (npr. takmicenje je u subotu treba da se potvrdi / ne   potvrdi dolazak do 13 sati u  sredu   ). 
Posle   prijave nema odustajanja takmicara. To je jedino  moguce iz opravdanih  razloga a pisanim putem i omogucavanjem   takmicenja sledecem takmicaru po uspehu.
CLAN 7
Zonska takmicenja za kategoriju seniora su uvek dvokružna.
Zonska takmicenja za ostale kategorije su po pravilu jednokružna, a mogu biti i dvokružna po odobrenju Foruma SSRS.
REGIONALNA TAKMICENJA U KATEGORIJI FIDER
CLAN 8
Na REGIONALNIM takmicenjima  broj takmicara se nikada ne menja i maksimalno je odreden. (taj broj se deli na zone a prema rezultatima iz prošle godine).
Prvak Regionalnog takmicenja iz prethodne godine direktno ide na Regionalno takmicenje. (On ne oduzima svojoj zoni jedno mesto)
Zona prijavljuje takmicare Forumu Saveza sportskih ribolovaca Srbije u roku od 112 sati pre pocetka takmicenja (ponedeljak do 15,30 sati).
Zona može u roku da otkaže ucešce nekog od takmicara ili svih takmicara (slabo interesovanje, finansijska situacija, tehnicki problemi i sl.) i o toj svojoj odluci obavesti pisanim putem FORUM. U tom slucaju takmicarsko mesto (prolaz) se dodeljuju zoni/ama sa najboljim rezultatima iz prethodne takmicarske godine.
Ukoliko se zona ne javi i ne potvrdi dolazak svojih takmicara, ona je  NEOPRAVDANO postupila. (Pravilnik Foruma).
Ukoliko se desi da posle prijave takmicar odustane smatrace se da je NEOPRAVDANO  postupio. (Pravilnik Foruma),osim ukoliko za to postoje sledeci razlozi:
        - bolest, povreda - uz obavezno opravdanje i pismeno obaveštavanje FORUM-a
        - zakašnjenje ili nedolazak na prvo od dva spojena kola iz razloga više sile.
Nikakve zamene niti popune na stazi nece biti dozvoljene. Spisak se zatvara 24 sati pre pocetka prijave za takmicenje.
Ako zona obavesti Forum u ovom roku,   omogucava zoni koja ima najbolji koeficijenat iz prošle  godine    jednog novog takmicara i tako redom po uspehu.               

REPUBLICKA TAKMICENJA U KATEGORIJI FIDER
CLAN 9
Na REPUBLICKIM takmicenjima  broj takmicara se nikada ne menja i maksimalno je odreden. (taj broj se deli na regione a prema rezultatima iz prošle godine).
Postoje dva republicka takmicenja
republicko Sever: Ucestvuju regioni – Sever, beogradski i Centar i
republicko Jug: Ucestvuju regioni – jug i Istok
Po devet takmicara sa oba republickatakmicenja idu na izborno
Ukoliko je broj takmicara 60 i manje, održava se samo jedno republicko takmicenja i ima svojstvo kvalifikacija za Izborno takmicenje, tada 18 prvih idu na izborno .
Prvak republickog takmicenja iz prethodne godine direktno ide na takmicenje. (On ne oduzima svojm regionu jedno mesto)
Region prijavljuje takmicare Forumu Saveza sportskih ribolovaca Srbije u roku od 112 sati pre pocetka takmicenja (ponedeljak do 15,30 sati).
Region može u roku da otkaže ucešce nekog od takmicara ili svih takmicara (slabo interesovanje, finansijska situacija, tehnicki problemi i sl.) i o toj svojoj odluci obavesti pisanim putem FORUM. U tom slucaju takmicarsko mesto (prolaz) se dodeljuju regionui/ama sa najboljim rezultatima iz prethodne takmicarske godine.
Ukoliko se region ne javi i ne potvrdi dolazak svojih takmicara, on je  NEOPRAVDANO postupila. (Pravilnik Foruma).
Ukoliko se desi da posle prijave takmicar odustane smatrace se da je NEOPRAVDANO  postupio. (Pravilnik Foruma),osim ukoliko za to postoje sledeci razlozi:
        - bolest, povreda - uz obavezno opravdanje i pismeno obaveštavanje FORUM-a
        - zakašnjenje ili nedolazak na prvo od dva spojena kola iz razloga više sile.
Nikakve zamene niti popune na stazi nece biti dozvoljene. Spisak se zatvara 24 sati pre pocetka prijave za takmicenje.
Ako region obavesti Forum u ovom roku,   omogucava regionu koja ima najbolji koeficijenat iz prošle  godine    jednog novog takmicara i tako redom po uspehu.               

POJEDINACNO DRŽAVNO PRVENSTVO                               
Cl?n 10
Takmicar je dužan da se prijavi za ucestvovanje u ovom ciklusu takmicenja u predvidenom roku (112 sati pre pocetka takmicenja -ponedeljak do 15,30 sati) i posle toga više nema odustajanja.
Ukoliko takmicar odustane od   ciklusa takmicenja do tog termina dužan je pisanim putem (telegram, faks,   mejl) da to prijavi Forumu. Ukoliko to uradi do tog termina takmicar nece   biti kažnjen i omogucuje sledecem takmicaru po rezultatima ucešce u ciklusu   takmicenja.
Nikakve zamene niti popune na stazi nece biti dozvoljene. 
Spisak se zatvara 24 sati pre pocetka prijave za takmicenje.
Ukoliko se desi da posle   prijave takmicar odustane smatrace se da je NEOPRAVDANO postupio (Pravilnik   FORUMA), osim ukoliko za to postoje sledeci razlozi :
- bolest, povreda - uz obavezno   opravdanje i pisano obaveštavanje FORUM-a
- zakašnjenje ili nedolazak na   prvo od dva spojena kola iz razloga više sile.
Kada se lovi slobodnom tehnikom boduju se sve vrste riba, sem kada je Zakonom ili aktom korisnika RP drugacije odredeno o cemu se takmicari moraju obavestiti tokom prijavljivanja za takmicenje. Odlukom Upravnog odbora FO, u odredenim slucajevima se može dirigovati lov šarana, amura I tolstolobika ili lov svih vrsta sem ove tri.
Prvih deset takmicara po plasmanu imaju status Državnog reprezentativaca.
Cl?n 10.1
Takmicenje se odvija u cetiri kola, u dva vikenda. Svih cetiri kola zovu se IZBORNO -  POJEDINACNO DRŽAVNO PRVENSTVO (u daljem tekstu IZBORNO).
Na IZBORNOM ucestvuje 36 takmicara, od kojih 18 takmicara (sa plasmanom od 1-18) ostaju na IZBORNOM za sledecu takmicarsku sezonu, a 18 takmicara (sa plasmanom od 19-36) ispadaju. 
Sledece godine 9 takmicara ( sa plasmanom od 19. do 27. mesta) se takmice na svojim Medju Regionalnim prvenstvima Sever ili Jug (ne opterecuju svoje zone) a takmicari sa plasmanom posle 28. mesta idu direktno na svoje Regione. (osim takmicara na koje se primene kaznene odredbe).
IZBORNO se popunjava sa 18 najbolje plasiranih takmicara sa Medju Regionalnih takmicenja Sever i Jug, na nacin opisan u clanu o Medju Regionalnim takmicenjima u kategoriji Seniori.

Ukoliko takmicar koji je ostao   na izbornom od prošle godine odustane od ciklusa takmicenja, takmicar koji   popunjava izborno je naredni najbolje plasirani takmicar sa Regionalnog   takmicenja gde taj takmicar teritorijalno pripada i tako redom.
Prvo kolo
Formiraju se tri grupe
1. GRUPA (takmicari 1-6 mesta u generalnom plasmanu sa izbornog prethodne godine)
2. GRUPA (takmicari 7-12 mesta u generalnom plasmanu sa izbornog prethodne godine)
3. GRUPA (svi ostali takmicari).
  Izvlacenje se obavlja po ovom redu:
Takmicari iz 1. GRUPE izvlace razlicite sektore,
Takmicari iz 2. GRUPE izvlace razlicite sektore
Takmicari iz 1. i 2. GRUPE izvlace brojeve u svojim sektorima
Takmicari iz 3. GRUPE izvlace svoje brojeve.
Drugo i sva ostala kola su dirigovana po trenutnom rangiranju u ciklusu takmicenja
Formiraju se tri grupe:
1. GRUPA (takmicari od 1-6 mesta u generalnom plasmanu iz prethodnih kola)
2. GRUPA (takmicari od 7-12 mesta u generalnom plasmanu iz prethodnih kola)
3. GRUPA (takmicari od 13-36 mesta u generalnom plasmanu iz prethodnih kola)
IZVLACENJE BROJEVA u drugom i ostalim kolima:
PRIMER: Brojevi su od 1 - 36 (ili od 1 do > = broj takmicara)
Izvlacenje se obavlja po ovom redu:
Takmicari iz 1. GRUPE izvlace razlicite sektore,
Takmicari iz 2. GRUPE izvlace razlicite sektore
Takmicari iz 1. i 2. GRUPE izvlace brojeve u svojim sektorima
Takmicari iz 3. GRUPE izvlace svoje brojeve.
Napomena:    Ukoliko su takmicari bili na   otvarackim i zatvarackim mestima dirigovano ne izvlace do kraja takmicenja te   brojeve.
Za   nedolazak takmicara racuna se u svim kolima 7 (6+1), bez obzira koliko   takmicara ima u sektoru.

EKIPNA TAKMICENJA – KUP SRBIJE
CLAN 11

Za ucešce u Kupu Srbije prijavljuju se takmicarske ekipe iz sportskih organizacija (klubova, udruženja) i to najviše po jedna ekipa..
Minimalan broj ekipa za održavanje Kupa Srbije je 5 a maksimalan, koliko se prijavi.
Ekipe broje po tri takmicara a peca se jedno kolo
Kup srbije se peca u tri kategorije:
Seniori, Dame i Mladi.

ORGANIZATOR I DOMACIN TAKMICENJA
ORGANIZATOR TAKMICENJA
CLAN 12
ORGANIZATOR SVIH TAKMICENJA, MEÐUNARODNIH I DOMACIH, OD NIVOA OPŠTINA JE SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVACA SRBIJE
CLAN 13
Organizator takmicenja :
- Obezbeduje pehare, diplome od nivoa zona.
- Odreduje sudije i delegata i vrši uplate za njihovo angažovanje
- Obezbeduje domacinu finansijska sredstva za organizaciju takmicenja prema planu za tu godinu.
- Odobrava takmicarsku stazu i proverava pripremu staze i tok organizacije tog takmicenja.

OBAVEZNO OSIGURANJE
CLAN 14
Organizator takmicenja SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVACA SRBIJE je dužan da osigura sve takmicare od nivoa Zona. Osiguranje se placa iz licenci.

RASPISIVANJE KONKURSA ZA DOMACINE TAKMICENJA
CLAN 15
Savez raspisuje konkurs za domacine takmicenja 1. (prvog) marta tekuce godine.
Konkurs traje 15 dana i završava se 15. marta u 12.00 casova.
Konkurs ce sadržati podatke bitne za svako takmicenje posebno.
Svaka organizacija sa teritorije Srbije koja ispunjava uslove koje propisuje Savez sportskih ribolovaca Srbije može da se prijavi za domacina.                                                                                                                                     

OSNOVNI USLOVI DA BI ORGANIZACIJA POSTALA  DOMACIN TAKMICENJA
CLAN 16
Da je organizacija clan Saveza sportskih ribolovaca Srbije
Da organizacija, ili pojedinci iz organizacije ucestvuju na takmicenjima poslednje dve godine
Da je organizacija ispunila finansijske obaveze prema Savezu u prethodnom periodu tekuce godine i u kalendarskoj prošloj godini.
Da organizacija ima licencirane sudije (sudijski pravilnik), a obaveze prema sudijskoj organizaciji Saveza izmirene u tekucoj godini do trenutka prijave.

OSTALI USLOVI DA SE TAKMICENJA MOGU ODRŽATI
CLAN 17
Takmicenja se mogu organizovati na rekama, kanalima ili drugim pogodnim vodenim površinama kao što su jezera i slicno;   
Dubina treba da bude što ujednacenija na svim delovima staze i treba da iznosi mimimum  1,5 metar.
Širina vodne površine treba da je najmanje 40 metara.
Svi takmicari u istom sektoru moraju da imaju približno jednake uslove ribolova (dubina vode, visina obale, konfiguracija terena, površina za boksove);
Obavezno izbegavati mesta na stazi na kojima se nalaze elektricni vodovi, mostovi i drugo što ugrožava život takmicara i ostalih ucesnika takmicenja i posmatraca, zatim vece uvale i rtove koji onemugucavaju ravnopravno takmicenje;
Obavezno pravljenje boksa za takmicare, mesta moraju biti ocišcena, trava pokošena, krupnije rastinje i kamenje uklonjeno;
          DIMENZIJE BOKSA:
Minimalna širina boksa je 15 metara a maksimalna 50 metara. Preporucena širina je 25 m.   Imajuci u vidu karakteristike naših staza ako nije moguce ispoštovati ove dimenzije onda širina boksa može da iznosi najmanje 10 metara.
Dubina  boksa - 10 metara
prostor za zvanicnike - od 1 do 2 metra (preporucljivo 2 metra).
Obavezno vidno obeležavanje startnog broja i sektora.
·Obezbedivanje oznaka za vode ekipa i trenere za ulazak u boks. ( Kotizacije za ulazak u boks se ne naplacuju ali su svi oni koji ulaze u boks dužni da imaju obeležja VOÐA EKIPE).                                                                       
·Obezbedivanje oznaka za foto, tv ekipe i novinare na kojima mora da stoji obeležje  PRESS.
Obezbedivanje oznaka za sudije na kojima mora da vidno stoji obeležje SUDIJA.

OBAVEZE ORGANIZACIJA KADA POSTANU DOMACINI TAKMICENJA
CLAN 18
Organizacija je dužna:                                                                                                                                   
Da u roku, a najmanje na 15 dana od takmicenja dostavi podatke za poziv za ucešce i to: satnica takmicenja, glavne karakteristike ribolovne vode, glavne vrste riba u takmicarskoj vodi, mogucnost smeštaja ucesnika takmicenja
Da u roku, a najmanje na 15 dana od takmicenja dostavi podatke o stazi, moguca favorizovana i loša mesta na stazi, eventualne prekide staze, e da bi se napravile i pripremila što realnije kombinacije za takmicenje na toj stazi.
Da takmicarsku stazu uredi, obezbedi i osposobi za održavanje prijavljenog takmicenja na vreme, a najkasnije na 20 dana od takmicenja.
Da na sredini staze ili na najprikladnijem delu staze odredi sudijsko mesto obeleženo, natkriveno sa najmanjim dimezijama 3 x 3 metra i da omoguci tehnicki rad sudija (sto 1 x 2 metra i najmanje 4 stolice).
Da obezbedi mesto za parkiranje
Da obezbedi sanitarni cvor ili ga na to odredenim mestima postavi i obeleži (ili da obezbedi vodu za pice i to najmanje dva litra po ucesniku i postavi i obeleži poljske WC-e i to po jedan na svakih 25 do 30 ucesnika).
Da takmicenje prijavi u MUP-u i obezbedi dežurstvo
Da obezbedi prisustvo medicinske ekipe (najmanje jednog lekara ili lica koje može da pruži hitnu medicinsku pomoc i ustanovi potrebu za angažovanjem strucnih medicinskih lica).
Da u mestu ili u neposrednoj blizini omoguci smeštaj za takmicare i to obavezno odredenu obeleženu  površinu za kampovanje u cijoj je blizini voda za pice, zatim mogucnost privatnog smeštaja i naravno motele i hotele kao oficijelni smeštaj,
Da obezbedi stazu za trening i takmicenje tako da je ne ugrožavaju kupaci, brodovi, camci i drugi ribolovci.
Da kod korisnika obezbedi mogucnost treninga za sve takmicare. 


Nece se dozvoljavati organizovanje takmicenja nijednom domacinu koji posle takmicenja ne vraca ribu u vodu, izuzev ako je korisnik ribarskog podrucja/nadležno ministarstvo doneo drugaciju odluku. Strogo je zabranjeno ubijati ribu !!!


Domacin ne sme promeniti stazu ni mesto održavanja takmicenja. Rezervnu stazu može odobriti samo ORGANIZATOR - SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVACA SRBIJE.


Komisija za konkurse i izbor staza je nadležna za sve staze. Ukoliko dode do vanrednih vremenskih uslova (poplave i slicno) komisija 12 dana pre takmicenja daje definitivnu odluku o tome da li se peca na odredenoj ili rezervnoj stazi.
Sve organizacije koje konkurišu za domacina takmicenja dužne su da se pre konkurisanja obeveste o finansijskim sredstvima koje Savez izdvaja za organizaciju tih takmicenja. (Nadoknade za održavanje takmicenja - Pravilnik Foruma)
  Domacin takmicenja je dužan da, po završetku takmicenja, sacini izveštaj i dostavi ga u Savez, najkasnije tri dana po završetku takmicenja. (Obrazac izveštaja organizatora nalazi se na kraju Pravilnika.).
UCESNIK TAKMICENJA
CLAN 19
OSNOVNI USLOVI
Takmicar može da ucestvuje na takmicenju ukoliko je njegova organizacija clan Saveza sportskih ribolovaca Srbije i ukoliko je ekipa izmirila obaveze prema Savezu iz prethodne i tekuce godine.   
Takmicar može da ucestvuje na takmicenju ukoliko je platio takmicarsku licencu  i to najkasnije 7 dana pre pocetka takmicenja, a pocev od zonskog takmicenja.


UPLATA NA STAZI ZA TAKMICARSKU LICENCU NIJE DOZVOLJENA.  KOTIZACIJA ZA DOMACINA TAKMICENJA SE NE NAPLACUJE.   SVE UPLATE SE MORAJU IZVRŠITI PRE TAKMICENJA NA RACUNE SAVEZA.
Takmicari uplate vrše na racun svoje  organizacije a organizacija vrši  uplate  iznosa na racun Saveza.
OSNOVNA UPUTSTVA KOD TAKMICENJA
CLAN 20
Stazu i startna mesta domacin obeležava 24 sata pre pocetka prijave za takmicenje.
Boksovi moraju biti vidno obeleženi i oznaceni brojevima.
Startni broj A-1 na stajacim vodama uvek se postavlja na levo gledajuci na vodu pa dalje obeležavanje ide sa leva ne desno.
Startni broj A-1 na potocima, rekama, kanalima postavlja se uvek nizvodno, pa dalje obeležavanje ide uzvodno.


Startna mesta moraju biti obeležena OBAVEZNO PRE IZVLACENJA BROJEVA.   NEUTRALNA ZONA NIJE OBAVEZNA.
Za fotoreportere važi pravilo da sudija može da im odobri ulaz u boks ali UZ SAGLASNOST TAKMICARA

SIGNALI
CLAN 21
(prvi) signal           - startni signal - ULAZAK U BOKS                                                                     07,30h
(drugi) signal        - 5 minuta do pocetka kontrole mamaca i hrane       08,10h
(treci) signal         - hranjenje                                                                                     08,50h
cetvrti) signal     - signal za pocetak takmicenja                                                09,00h
(peti) signal          - signal za 5 min. do kraja takmicenja                                13,55h
(šesti) signal        - signal za kraj takmicenja                                                          14,00h


Zvucni signali za vreme takmicenja moraju biti kratki.  U svim slucajevima uzima se u obzir pocetak zvucnog signala.     

TRENING
CLAN 22
Domacin je dužan da obezbedi stazu za trening. Deo staze (najmanje trecina staze) za dane koje prethode zvanicnom treningu (nedelja - cetvrtak).
Cela staza ocišcena i pripremljena za takmicenje mora biti spremna za zvanicni trening do 8,30 sati.
Zvanicni trening je u cetvrtak (za trokružna) ili petak (za dvokružna) od 10,00 do 15,00 sati. Staza se zatvara za trening u cetvrtak ili petak u 18 sati.
Za zvanicni trening postoje samo dva zvižduka: pocetak i kraj pecanja.
Od cetvrtka ili petka u 18.00 sati pa sve do pocetka takmicenja do petka ili subote ujutru na takmicarskoj pisti nije dozvoljeno prisustvo ljudi.


Za održavanje ekipnih takmicenja obavezno je prisustvo ekipe na zvanicnom treningu (dan pre održavanja zvanicnog kola takmicenja u terminu održavanja takmicenja). Nepoštovanje ovog obradjuje Pravilnik Foruma.

IZVLACENJE BROJEVA
CLAN 23
  Izvlacenje startnih brojeva za svaki krug takmicenja obavlja se pod okriljem organizatora takmicenja na najmanje 90 minuta pre pocetka takmicenja uz prisustvo kapitena ili takmicara, kao i sudija i delegata Saveza.
Ispunjava se prijava pojedinacna ili ekipna. Kod ekipnog takmicenja kapiteni tima podnose ispunjene prijave.
Prvi krug nikada nije dirigovan  pravilom otvaraca i zatvaraca, vec samo uspehom  iz prethodne takmicarske godine.
Drugi krug, (i svi ostali krugovi kod višekružnih takmicenja) dirigovani su uspehom ili zbirom prethodnih kola i pravilom otvaraca i zatvaraca, tako da otvaraci A sektora i zatvaraci E sektora u prvom krugu (ili prethodnim krugovima) ne dobijaju te startne pozicije.
Kod prekida staze u jednom sektoru prema levom i desnom startnom mestu od prekida ponaša se isto kao i prema prvoj i poslednjoj startnoj poziciji (npr. 8 takmicara po sektorima,  prekid izmedu B i C sektora, dirigovano je za  A 1, B 8, C 1, E 8) 

KAPITENI (VOÐE, TRENERI) EKIPE
CLAN 24
24.1.
Kapiteni (vode, treneri) ekipa su punopravni ucesnici takmicenja, oni jedini imaju pravo ulaska u boks takmicara, i pojedinacnih i ekipnih, oni se biraju u sudijski žiri i prisustvuju sastancima voda ekipa.
Kapiteni ekipa podnose ispunjene prijave.
Kapiteni ekipa izvlace startne brojeve ili kombinaciju - startne pozicije može da izvlaci sam takmicar.
24.2.
Kapiteni ekipa se brinu o takmicarskim knjižicama i ne smeju zaboravljati  svoje obaveze. Po završetku takmicenja oni preuzimaju knjižice od domacina ili sudije. Domacin ili sudija posle takmicenja nije u obavezi da cuva knjižice.
24.3.
Kapiteni od domacina dobijaju oznake za obeležavanje i to:
- Za ekipna takmicenja najviše dve oznake vodu/trener/kapiten ekipe - to su jedina lica koja mogu ulaziti u boksove takmicara ali nikako istovremeno. Oznaka ce imati natpis - naziv tima-VOÐA.
- Za pojedinacna takmicenja najviše jedan voda za jednog takmicara tako što ce      oznaka imati natpis – oznaka boksa-VOÐA. Ako voda takmicara prati i druge takmicare iz svog tima mora imati i te oznake npr. pored 17 VOÐA ima još oznake 28 VOÐA i 45 VOÐA; A1 VOÐA, A5 VOÐA, B14 VOÐA, G6 VOÐA...
24.4.

Voda nikako ne sme ulaziti u boksove takmicara za koje nema oznaku - dozvolu ulaska. Neovlašceni  ulazak u boks donosi sankciju (Pravilnik FORUMA).
Pravilo važi ne samo za vode ekipa koji zalaze u bokseve za koje nisu ovlašceni vec i za sva lica koja se nalaze na takmicarskoj stazi a ulaze u bokseve takmicara bez ovlašcenja.
Vode ekipa u ekipnoj konkurenciji mogu zalaziti u bokseve za koje su ovlašceni i tamo biti u toku samog takmicenja u vremenu od treceg signala (pocetak pecanja) do cetvrtog signala ( poslednjih 5 minuta).
Vode ekipa u pojedinacnoj konkurenciji mogu zalaziti u bokseve za koje su ovlašceni i tamo biti maksimalno po 10 minuta po satu takmicenja a pre ulaska u boks moraju se obavezno javiti sudiji koji ce kontrolisati vreme provedeno u boksu. Vode ekipa u pojedinacnoj konkurenciji to pravo mogu koristiti u toku samog takmicenja u vremenu od treceg signala (pocetak pecanja) do cetvrtog signala (poslednjih 5 minuta).
32.5.
Takode, vode ekipa mogu svojim takmicarima pripremati hranu i mamce, samo van njega, sve do kontrole hrane i mamaca. Posle toga nemaju pravo kontakta sa hranom i mamcima.
24.6.
Vode ekipa nemaju nikakvo pravo fizickog kontakta sa takmicarom ili njegovim priborom. Jedino, uz dozvolu sektorskog i glavnog sudije vode ekipa mogu dodavati delove polomljene opreme, kao i pomoci pri odštekavanju zaglavljenog vrha štapa, štek drške meredova ili sl.
24.7.
Ledne oznake (ukoliko ih ima) za vode ekipa moraju biti zelene, a za rezervne takmicare crvene.


Za razliku od pravila FIPSed, po našem Pravilniku rezerva može biti Voda ekipe.
24.8.
Vode ekipa mogu upotrebljavati mini radio stanice, mobilne telefone ili bilo kojih drugih sredstava komunikacije, za komunikaciju sa clanovima prateceg tima, ali ih moraju iskljucivati kada ulaze u boksove takmicara.
Takmicarima nije dozvoljena upotreba radio stanica, mobilnih telefona ili bilo kojih drugih sredstava komunikacije, za vreme pripreme i samog toka takmicenja sve do završetka merenja ulova u sektoru.
Za nepoštovanje ovog clana sleduje opomena- žuti karton
24.9.
Fotografi i kamermani, uz odobrenje sudije i takmicara mogu uci u boks radi snimanja, s tim da ne smeju prici bliže od 2 metra. Tokom zadržavanja u boksu oni ne smeju ometati takmicara i moraju voditi brigu o priboru takmicara kao i o licnoj bezbednosti.
DOMACINI, ORGANIZATORI
CLAN 25
DOMACINI TAKMICENJA (ljudi koji ucestvuju u pripremi i realizaciji takmicenja i domace sudije) moraju da se ponašaju jednako prema svima, ne smeju nastupati navijacki i nijednim  gestom provocirati ostale takmicare.
Pravila važe za sve podjednako.
Obavezno nose svoja obeležja ORGANIZATOR ili DOMACIN, za sektorske licencirane sudije: SUDIJA
PRIPREMA
CLAN 26
CLAN 26.1.
Takmicar raspolaže sa 90 minuta pripreme.
Takmicar nema pravo ulaska u svoj boks niti u boks drugih takmicara pre signala za ulazak u boks.
Takmicar nema pravo pripreme pribora i opreme do signala za ulazak u boks.
Takmicar ima pravo mešanja hrane van boksa pre signala za ulazak u boks.
Ukoliko je tada takmicaru potrebna voda a želi da je uzme sa staze, takmicar mora da poštuje sledecu proceduru: Javlja se sudiji da mu je potrebna voda. Sudija može takmicaru da donese vodu i da pri tome side na startno mesto takmicara. Takode, sudija može da pusti takmicara da sam uzme vodu. Tada takmicar treba da se krece u neutralnoj zoni izmedu dva startna mesta. Ako te zone nema, onda u svom startnom mestu neposredno pored kanapa ili obeležene linije- nikakao po sredini boksa. Vodu zahvata kofom ili nekom drugom posudom.
U pripremi takmicari mogu pripremati svoj pribor i opremu, meriti dubinu.
CLAN 26.2
Merenje dubine tokom pripreme se iskljucivo vrši olovnim otežanjem, upotreba hranilice nije dozvoljena do pocetka takmicenja.
CLAN 26.3.
Upotreba sonara na treninzima, u fazi pripreme i tokom takmicenja nije dozvoljena.
Za nepoštovanje ovog clana sleduje diskvalifikacija takmicara.
CLAN 27
27.1.
Kontrola hrane i mamaca ce se vršiti tokom pripreme (najbolje 45 minuta pre pocetka takmicenja).
27.2.
Takmicar je dužan da prezentira sudiji ukupnu kolicinu svoje hrane i mamaca koju ce upotrebiti (limitirana je kolicina hrane i mamaca) kao i pribor koji ce koristiti.       
Mamci i hrana moraju biti prezentovani u graduisanim i za to namenjenim posudama zvanicnih dimenzija odobrenih od organizatora takmicenja (kofe sa podeocima, merice za mamce sa oznacenom zapreminom).  Merice moraju da budu normalno zatvorene. Izrecice se opomena svakom takmicaru koji za zatvaranje merice u kojoj stoje mamci koristi lepljivu traku i slicno.
27.3.
Ukupna dozvoljena kolicina hrane ukljucujuci i dodatke (zemlja, glina, šljunak, žito, kukuruz, konoplja, pšenica, aditivi i ostalo) u vlažnom i prosejanom stanju je 12 litara.
Ukupna kolicina mamaca je 2,5 litara od kojih može biti najviše 0,5 (pola) litra larve komaraca (ver de vase) i to za hranu i udicu zajedno. Larva mora biti prezentovana u merici od 0.5 litra.
Svi mamci moraju biti prezentovani u za to odredjene merice. Samo mala kolicina larve predvidene za udicu može biti cuvana i prezentovana u vodi.
Ukoliko takmicar  ima hrane ili mamaca više od dozvoljenog kažnjava sa jednim sektorskim plasmanom  a višak oduzima i sklanja se van boksa takmicara.
Njegovo ime se upisuje u posebnu evidenciju Saveza, a ako to ponovi u narednom kolu ili na nekom narednom takmicenju ovom takmicaru sledi diskvalifikacija.
27.4
Hrana, mamci i aditivi moraju biti prirodnog porekla i ne smeju biti škodljivi po živi svet. Zabranjeno je koristiti mamce od metala, varalice,  kao ni veštacke mamce (u vidu crva, glista, larve itd.) od bilo kog sintetickog materijala ( na primer stiropor, guma, sunder i slicno).
Zabranjeno je koristiti ribe ili delove riba kao mamce, druge životinjske vrste (žabe, rakovi...) kao i riblju ikru.
Kao mamac ili ,,podizaci", mogu se koristiti ekspandirane (tzv.duvane) žitarice-kukuruz i pirinac i sl.


  Svaki mamac mora biti zakacen za udicu. (upotreba hleba, paste, mikseva supstanci kao što su pelete, bojle, valjak, kacamak, grudvice hrane ili testa su zabranjeni). Sistem na dlaku, lepljenje mamaca I sl. nije dozvoljeno.
Za nepoštovanje ovog clana sleduje diskvalifikacija takmicara.
27.5
Prosejavanje (kroz krupno ili sitno sito, meredov) kao i mešanje hrane (rucno ili elektricnim mikserom) posle provere hrane je strogo zabranjeno.
Dovlaživanje hrane, nakon provere iste,  jedinio je dopušteno upotrebom prskalice koja se koristi i za osvežavanje mamaca.
Mamci koji se dodaju hrani, ne smeju se mešati u hranu pre kontrole.
27.6
   Posle kontrole hrane i mamaca strogo je zabranjeno da se takmicaru dodaju hrana ili mamci,
DIMENZIJE CUVARKE
CLAN 28
Takmicar je dužan da pokaže sudiji cuvarku i da je postavi u vodu tek posle provere hrane i mamaca, po odobrenju sudije.     
Dimenzije cuvarke moraju biti:
-  Minimalna  dužina cuvarki  je 4 m +/-  20 cm ( može da se toleriše deklaracija svetskih proizvodaca, u slucaju da je cuvarica malo kraca )
-  Minimalna širina obruca 40 cm (kod cuvarki pravougaonog oblika meri se dijagonala koja ne sme biti manja od 50 cm)
-   Minimalna dimenzija okca cuvarice je 1x1 mm.
Cuvarka mora biti u vodi biti maksimalnom dužinom sve vreme, po potrebi opterecena tegom na kraju. U cilju otežanja u samu cuvarku nije dozvoljeno stavljati bilo kakve predmete.
Ukoliko takmicar tokom kontrole nema cuvarku odgovarajucih karakteristika i  dužine, izrice mu se opomena. Ako do pocetka takmicenja - pecanja ne obezbedi propisanu cuvarku  sleduje mu diskvalifikacija – crveni karton.
Ukoliko u nekom od narednih kola višekružnog takmicenja, takmicar ponovi ovaj prekršaj bice automatski diskvalifikovan u celokupnom sistemu takmicenja.
PLATFORME
CLAN 29
Takmicar može postaviti svoju platformu cije su dozvoljene dimenzije 1 x 1 metar u pravoj liniji iznad vode.
Prednje noge platforme  moraju biti u liniji sa obalom.
Dodatna pomocna platforma služi za držanje raznog materijala i pribora i ne sme biti veca od glavne platforme i mora biti u liniji sa njom.


Od domacina se zahteva da ako je neravna obala, ili ako nagla promena vodostaja poremeti prednju liniju obale tj. vode, da obavezno izvuku liniju za prednje noge platforme kanapom ili sl.                                       

CIKLUS HRANJENJA I TAKMICENJA  (PECANJE)
CLAN 30
Posle treceg sudijskog signala takmicari hrane ribu maksimalno 10 minuta.
Dozvoljena je samo upotreba hranilice. Hranjenje rukom, katapultom i sl nije doyvoljeno
Samo jedan štap može biti nad vodom u svakom trenutku pripreme ili takmicenja.
30.1.
Takmicar ce biti rangiran posle jednog ili više krugova (kola) zavisno od vrste takmicenja, od kojih svaki krug traje po 300 minuta (5 sati).
CLAN 31
31.1.
Fider ribolov (tehnika lova ribe uz upotrebu hranilice) obavlja se jednim fider, telefider ili piker štapom, sa sprovodnicima, izmenljivim vrhovima i montiranom mašinicom cija maksimalna dužina iznosi 4,5 metara. Takmicar na stazi može imati neogranicen broj štapova, ali može loviti samo jednim.
Za nepoštovanje ovog clana sleduje diskvalifikacija takmicara.
31.2.
Uocavanje udarca obavlja se iskljucivo posmatranjem vrha štapa. Nije dozvoljena upotreba elektronskih indikatora kao ni mehanickih pomagala za signalizaciju, kao što su zvonca, prstenovi, »bobine« i bilo kakve druge naprave te namene. Upotreba takozvanih ,,meta" za olakšano uocavanje trzaja je dozvoljeno.
31.3.
         Mogu se koristiti hranilice tipa ,,open end" (kavezne i dr.) i ,,blockend" (maggot) tipa, koje moraju imati otežanje, (ne smeju suspendovati ili plutati).
Metod hranilice, nisu dozvoljene.
Maksimalna dužina hranilice iznosi 7 a precnik 5cm.
31.4.
Na sistemu se može nalaziti samo jedna jednokraka udica maksimalne velicine 10, na predvezu minimalne dužine 50cm.
Za nepoštovanje ovog clana sleduje diskvalifikacija takmicara.
31.5
Hranilica mora slobodno da klizi po najlonu (nisu dozvoljeni granicnici) ili okacena na ,,safety rig", kako bi riba mogla da se oslobodi hranilice u slucaju kidanja najlona.
31.6.
Boduju se sve vrste riba. Ulov ribe prihvata se i kada riba nije zakacena za usta. Takmicari se moraju pridržavati zvanicnih lovnih mera ribe, lovostaja, zabrane lova zašticenih vrsta. Pre takmicenja organizator je u obavezi da saopšti eventualna ogranicenja i zabrane u skladu sa aktima korisnika RP.
31.7.
Namerno kacenje (»Grabuljanje«) ribe je najstrože zabranjeno.
Za nepoštovanje ovog clana sleduje diskvalifikacija takmicara.
31.8.
Riba ulovljena nekim drugim metodom ili sistemom drugog ribolovca, mora biti vracena nazad u vodu.
31.9.
Kada je riba ulovljena, mora se odmah staviti u cuvarku, pre nego što se izvrši ponovno zabacivanje.

CLAN 32
Takmicarima nije dozvoljeno da izmedu treceg i šestog signala na takmicenju primaju fizicku pomoc od bilo koga, osim hendikepiranih lica za koje se predhodno evidentiraju vrste pomoci koje drugo lice može da pruži.
Sve drugo hrana, mamci, oprema ne smeju se dodavati, a takmicari mogu primati samo verbalnu pomoc od strane kapitena/vode kome se dozvoljava ulazak u boks po ovom pravilniku. Vreme zadržavanja u boksu je ograniceno.

CLAN 33
Dodeljeni boks takmicari mogu koristiti na nacin koji im najviše odgovara s tim da ne smeju da zalaze u susedne boksove.
Takmicari ne smeju napustati boks od izvršene kontrole hrane i mamaca pa sve do završenog merenja ulova u sektoru. Boks se može napustiti samo u slucaju preke potrebe (fiziološke potrebe, drugi opravdani razlozi) i samo uz odobrenje sektorskog sudije. Nakon povratka u boks, takmicar se mora javiti sektorskom sudiji da mu to odobri.
Pecanje u susednim boksovima je zabranjeno.
Ukoliko takmicar upeca ribu u neutralnoj zoni, tudem sektoru, tudim sistemom ili nedozvoljenim metodom, ta riba se ne smatra validnom i takmicar je mora vratiti u vodu.
Ukoliko takmicar odbije da je vrati u vodu i stavi je u cuvarku bez dozvole sudije, dobija opomenu. Za vreme merenja sudija meri ukupan ulov a potom  i najvecu ribu u cuvarci i posebno upisuje njenu težinu na startnoj listi takmicara.
Posle merenja žiri odlucuje da li ce se ova riba racunati u težini ukupnog ulova takmicara.
Ukoliko po odluci žirija riba nije validna, sledi opomena takmicaru.
Namerno bacanje ribe van cuvarice nije dozvoljeno, iz bilo kog razloga.
CLAN 34
Ulaženje u vodu, kao i upotreba plovila na daljinsko upravljanje i bilo kakvih drugih naprava nisu dozvoljeni.
Tokom takmicenja dozvoljeno je hranjenje iskljucivo pomocu hranilice.
Tokom takmicenja upotreba ,,markera" ili slicnih naprava koje obeležavaju hranjenu zonu nije dozvoljena.
Nakon završetka takmicenja/treninga strogo je zabranjeno bacati u vodu preostalu hranu i mamce.
CLAN 35
Posle šestog sudijskog signala koji oznacava kraj takmicenja lov nije dozvoljen. Ukoliko je riba ulovljena pre posledneg signala, da bi bila validna,  mora biti apsolutno van vode sa istekom signala.
CLAN 36
Dok do takmicara ne stigne tim za merenje ulova u tom sektoru ulovljena riba mora stajati u cuvarici tog takmicara a cuvarka mora biti u vodi. Takmicar pristupa merenju na poziv sudije.
Ribu takmicar od svog mesta do sudija donosi iskljucivo u cuvarci i ne sme koristiti nikakve dodatne stvari/kofe, lodne ili slicno.
                 RIBA MORA DO ZAVRŠENOG MERENJA BITI ŽIVA U CUVARICI
Takmicar ne sme da napušta svoj boks ni pre ni posle merenja i to sve do završetka merenja u sektoru.
Takmicar je obavezan da prisustvuje merenju svoga ulova. Izmerena riba se vraca u cuvarku koja se spusta u vodu i cuva u njoj sve do završetka merenja u tom sektoru.
Po završetku merenja u tom sektoru, na znak glavnog sudije, riba se iz cuvarke vraca u vodu.

POSTUPCI U SLUCAJU NEPOGODA I NEREGULARNIH USLOVA
CLAN 37
Ukoliko naide oluja pre pocetka pripreme takmicara svakom takmicaru bice dozvoljeno nameštanje mesta i priprema materijala a sudijski signal ce oznaciti prekid pripreme. Postupak je potpuno isti ukoliko oluja naide u toku same pripreme.
Ukoliko vremenske prilike to omoguce takmicenje ce se normalno odvijati do momenta prekida i od momenta nastavka takmicenja, a u zavisnosti od unapred odredene satnice.
Ukoliko pocne jaka grmljavina, ili grmljavina koja se dešava vrlo blizu, po proceni Glavnog sudije i delegata, takmicenje se odmah prekida.
Ukoliko naide oluja u vreme samog pecanja (izmedu treceg i petog sudijskog zvižduka), takmicenje se momentalno prekida uz sudijski signal da se takmicari mogu skloniti. Prekid traje do poboljšanja vremenskih prilika, novi sudijski signal dozvoljava takmicarima da se vrate na startna mesta i takmicenje se nastavlja maksimalno do isteka predvidene satnice takmicenja za taj dan.   
Dužina jednog kruga takmicenja može se smanjiti u odnosu na ovim Pravilnikom propisanu, ukoliko se vremenske prilike jako pogoršavaju ili ne dozvoljavaju uslove za takmicenje do isteka treceg sata pecanja.
U svakom slucaju kao minimum važecim se smatra takmicenje u kome je proteklo najmanje 2 sata efektivnog pecanja.

CEREMONIJA PROGLAŠENJA POBEDNIKA
CLAN 38
Pre prvog kruga takmicenja obavlja se ceremonija otvaranja i predstavljanja ucesnika.
Na kraju takmicenja održava se ceremonija proglašenja rezultata. Po proglašenju rezultata  dodeljuju se nagrade, a posle toga i takmicarske knjižice.
Na ceremoniji proglašenja rezultata obavezno je prisustvo svih ucesnika u takmicenju - takmicara, voda ekipa, sudija, domacina.
Ekipa koja ne dode na ceremoniju proglašenja pobednika snosi sankcije po Pravilniku FORUMA.
Pojedinac koji ne prisustvuje ceremoniji proglašenja pobednika snosi sankcije po Pravilniku FORUMA.
Glavne sudije i delegati takmicenja dužni su da u svojim izveštajima napišu ko od ekipa ili pojedinaca nije prisustvovao ovim ceremonijama,  a evidenciju  o tome vodice instruktorski tim.

KAZNENE ODREDBE
CLAN 39
Takmicar je dužan da se pre takmicenja upozna sa pravilima. Nepoznavanje propisa ne oslobada takmicara odgovornosti za ucinjenu povredu pravilnika. Takmicar je dužan da se ponaša sportski i korektno prema svim ucesnicima takmicenja i posmatracima, kao i da poštuje odredbe ovog Pravilnika i da svoj pribor i drugo podvrgne kontroli zahetvanoj od strane sudije. Svi eventualni postupci i prekršaji koji ovim Pravilnikom nisu definisani, podležu Pravilniku Foruma i Pravilniku o sudenjima SSRS.
Opomenu-žuti karton i Diskvalifikaciju-crveni karton izrice glavni sudija.
CLAN 39.1
OPOMENA-Žuti karton
U slucajevima povreda odredbi clanova 22.8; kao i 24. do 34. ovog Pravilnika takmicaru se izrice opomena sem za clanove za koje je predvidena direktna diskvalifikacija.
CLAN 39.2
DISKVALIFIKACIJA - crveni karton
Za povrede clanova 24.3; 25.4;  29.1; 29.5 i 29.8 ovog Pravilnika, sleduje direktna diskvalifikacija takmicara.
CLAN 39.3
    Za povredu bilo koga clana pravilnika takmicenja, takmicar dobija opomenu i kažnjava se jednim sektorskim plasmanom.
Ako ponovi prekršaj, ili nacini novi, takmicar dobija žuti karton i dobija kaznu (+ 1 plasman)
Ako posle dobijanja žutog kartona, takmicar i dalje krši pravila takmicenja, sudija mu daje crveni karton. Tada se takmicar, ukoliko je višekružno takmicenje, diskvalifikuje  iz celokupnog sistema takmicenja.
Ako su takmicaru izrecene tri opomene za ucinjene razlicite prekršaje u toku višekružnog takmicenja isti ce biti diskvalifikovan iz celokupnog sistema takmicenja.
Organizacija vodi evidenciju o ucinjenim prekršajima i po potrebi predlaže eventualne disciplinske ili kaznene mere.
ŽALBE
CLAN 40
Klub/organizacija ili pojedinac takmicar ili sudija /delegat imaju pravo žalbe na takmicenje.
Žalba se upucuje pisanim dokumentom odmah na stazi ili najkasnije do 8 dana po održavanju takmicenja.
Uz žalbu treba priložiti i pisani materijal vezan za tu žalbu/uverenja, odluke, i druge dokaze/
Uz žalbu se uplacuje i depozit u vrednosti 25e.
U prvom stepenu po žalbi odlucuje Forum FO SSRS, u drugom UO uz verifikaciju odluke Foruma SSRS odnosno UO SSRS.
ZAVRŠNE ODREDBE
CLAN 41
Tumacenje odredbi ovog Pravilnika daje forum FO i UO Saveza Sportskih Ribolovaca Srbije.
CLAN  42
Pravilnik se usvaja na sednici Foruma FO, a verifikuje od strane UO SSRS.
Pravilnik stupa na snagu 26.2. 2012. godine.
CLAN 43
Prihvataju se bitne izmene i dopune pravila svetskih federacija kada do istih dode na nacin kada Forum iste prouci i prilagodi za naša takmicenja.

U Nišu 18.februara 2012.godine
                                                                                         Predsednik Skupšitne
Fider Organizacije Saveza Sportskih Ribolovaca Srbije
                                                                                                                  Nenad Kostadinovic
Nije pametan onaj koji mnogo zna ,nego onaj koji zna šta hoće........

alex_vzd

Da ne otvaram novu temu. Vaši komentari na izmjenu Feeder-Pravilnika FIPS-a

CitatFor fishing and for groundbaiting, besides the rods conceived for feeder fishing,
also the rods conceived for other fishing techniques are allowed (i.e. carp fishing,
shore angling, etc.).

Ukratko, može se loviti i sa drugim štapovima osim feeder, picker i barbel.. :huh:

Teme sličnog naslova (10)