Beljanska bara

Započeo pikeman, 14 Januar 2023, 21:48:00

prethodna tema - sledeća tema

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

pikeman

Zaštićeno područje Beljanska bara nalazi se u centralnoj Bačkoj, na prostoru gde se reka Krivaja uliva u Veliki bački kanal. Predstavlja jedno od najočuvanijih vlažnih staništa u Srbiji na kome je prisutan veliki broj retkih biljnih i životinjskih vrsta zaštićenih na nacionalnom i međunarodnom nivou. Park je proglašen za zaštićeno područje III kategorije, površine 173,12 ha. Prostire se na teritoriji opština Srbobran i Bečej.

Utvrđena su 2 režima zaštite:

    Režim zaštite II stepena, površine 89,38 ha
    Režim zaštite III stepena, površine 83,73 ha.

Zaštitna zona oko Parka obuhvata površinu od 325,82 ha.

Beljanska bara je u velikoj meri sačuvala svoj nekadašnji izgled, plitko i vijugavo korito sa oko pentaestak meandara dužine 39 km. Najveća izmerena dubina vode je 2,8 m, dok se godišnje kolebanje nivoa vode kreće od 30 do 40 cm. Biljni svet bare čini oko 80 vrsta. Na spisku Pravilnika o strogo zaštićenim i zaštićenim vrstama nalaze se: barska paprat (Thelypteris palustris), i iđirot (Acorus calamus). Na Crvenoj listi flore Srbije nalaze se: Tabernemontanova zuka (Scirpus lacustris subsp.tabernemontani), močvarna kopriva (Urtica kioviensis), mešinka (Utricularia australis, syn.U.neglecta), panonski zvezdan (Aster tripolium subsp.pannonicus) i žabljak (Zanichellia palustris).

Životinjski svet  predstavljen je velikim brojem retkih i ugroženih vrsta. Riblji fond čine 23 vrste riba iz 8 familija, a najbrojnije su: šaran, grgeč, karaš, linjak, som, smuđ i 2 strogo zaštićene vrste (čikov i balavac). Zabeleženo je i 7 vrsta vodozemaca i 2 vrste gmizavaca, od kojih su  mali mrmoljak, kereketuša, zelena krastača, barska kornjača, belouška i crvenotrbi mukač na listi Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva.

Beljanska bara predstavlja važno stanište i koridor za seobu ptica. Registrovano je 136 vrsta, od kojih je 71 vrsta strogo zaštićena i zaštićena, 51 vrsta se nalazi na SPEC listi, a 32 vrste zahtevaju posebne mere staništa – Emerald. Najveći značaj ima prisustvo kolonije čaplji, posebno mrka čaplja (Ardea purpurea), patka njorka (Aythya nyroca), i  vrsti koje se gnezde: bukavac (Botaurus stellaris), gak (Nycticorax nycticorax), barski petlovan (Rallus aquaticus) i već pomenuta mrka čaplja. Faunu sisara čine vrste koje su vezane za život u vodi ili u njenoj blizini. Tu spadaju jež, krtica, vodena rovčica, voluharica, bizamski pacov, jazavac, lisica i šakal. Posebno je značajno prisustvo vidre (Lutra lutra) koja je strogo zaštićena i nalazi se na spisku za Crvenu knjigu kičmenjaka Srbije.

Imajući u vidu značaj ovog prirodnog dobra, neophodno je stvoriti uslove za očuvanje i unapređenje kvaliteta voda i kontrolisati korišćenje prirodnih resursa. Eko turizam se sve više razvija, 2013. goodine otvorena je Eko-učionica, mada je potrebno još dosta uložiti u uređenje.

Preuzeto sa: turistickiklub.com