View full version: Ihtiologija
1 2 »
 1. Kako vide ribe?
 2. Čikov
 3. Gavčica
 4. Glavoči (Neogobius sp.)
 5. Amurski spavač - delo aljkave Pepeljuge
 6. Mrestilišta ribe (plavne zone) - nekad i sad
 7. Babuška
 8. Ekosistem Dunava u akvarijumu, šta i kako...
 9. Paraziti kod riba
 10. Bolesti šarana
 11. Štuka
 12. Gnezda za mrest smuđa
 13. Najveći ikada ulovljen som
 14. Alohtone vrste riba
 15. Veštački mrest riba
 16. Centar za istraživanja ribarstva i ribolova - Zoran Meleg
 17. Migracija ribe
 18. Čudna riba u Dunavu
 19. Beovica
 20. Polarna riba bez krljušti sa kristalno providnom krvlju
 21. Som
 22. Greška prirode
 23. Kretanje riba
 24. Vaš video mresta ribe
 25. Amur
 26. Promašen lovostaj?
 27. Američki patuljasti somić
 28. Šta su to paklare?
 29. Šaran
 30. Zlatni karas
 31. Nova vrsta vijuna
 32. Mrest skobalja
 33. Sunčanica
 34. Linjak
 35. Veliki i mali vretenar
 36. Sabljar
 37. Balavac
 38. Koliko riba može da izdrži bez hrane?
 39. Šta je ovo?
 40. Njegovo veličanstvo SMUĐ
 41. Peš ili glavoč?
 42. Smudj nije preziveo
 43. Najmanja riba na svijetu?
 44. Da li ribe spavaju?
 45. Inteligencija kod riba
 46. Bucov ili bolen?!?
 47. Invazivne vrste u kopnenim vodama
 48. Mrena
 49. Belica
 50. Poikilotermne ili hladnokrvnost