View full version: Ihtiologija
1 2 »
 1. Glavoči (Neogobius sp.)
 2. Amurski spavač - delo aljkave Pepeljuge
 3. Mrestilišta ribe (plavne zone) - nekad i sad
 4. Babuška
 5. Ekosistem Dunava u akvarijumu, šta i kako...
 6. Paraziti kod riba
 7. Bolesti šarana
 8. Štuka
 9. Gnezda za mrest smuđa
 10. Najveći ikada ulovljen som
 11. Alohtone vrste riba
 12. Veštački mrest riba
 13. Centar za istraživanja ribarstva i ribolova - Zoran Meleg
 14. Migracija ribe
 15. Čudna riba u Dunavu
 16. Beovica
 17. Polarna riba bez krljušti sa kristalno providnom krvlju
 18. Som
 19. Greška prirode
 20. Kretanje riba
 21. Vaš video mresta ribe
 22. Amur
 23. Promašen lovostaj?
 24. Američki patuljasti somić
 25. Šta su to paklare?
 26. Šaran
 27. Zlatni karas
 28. Nova vrsta vijuna
 29. Kako vide ribe?
 30. Mrest skobalja
 31. Sunčanica
 32. Linjak
 33. Veliki i mali vretenar
 34. Sabljar
 35. Balavac
 36. Piškor ili brkica ili čikov
 37. Koliko riba može da izdrži bez hrane?
 38. Šta je ovo?
 39. Gavčica
 40. Njegovo veličanstvo SMUĐ
 41. Peš ili glavoč?
 42. Smudj nije preziveo
 43. Najmanja riba na svijetu?
 44. Da li ribe spavaju?
 45. Inteligencija kod riba
 46. Bucov ili bolen?!?
 47. Invazivne vrste u kopnenim vodama
 48. Mrena
 49. Belica
 50. Poikilotermne ili hladnokrvnost