View full version: Ihtiologija
1 2 »
 1. Glavoči (Neogobius sp.)
 2. Paraziti kod riba
 3. Bolesti šarana
 4. Štuka
 5. Gnezda za mrest smuđa
 6. Najveći ikada ulovljen som
 7. Alohtone vrste riba
 8. Veštački mrest riba
 9. Centar za istraživanja ribarstva i ribolova - Zoran Meleg
 10. Migracija ribe
 11. Čudna riba u Dunavu
 12. Beovica
 13. Polarna riba bez krljušti sa kristalno providnom krvlju
 14. Som
 15. Greška prirode
 16. Kretanje riba
 17. Vaš video mresta ribe
 18. Amur
 19. Promašen lovostaj?
 20. Američki patuljasti somić
 21. Šta su to paklare?
 22. Šaran
 23. Zlatni karas
 24. Nova vrsta vijuna
 25. Kako vide ribe?
 26. Mrest skobalja
 27. Sunčanica
 28. Linjak
 29. Veliki i mali vretenar
 30. Sabljar
 31. Balavac
 32. Babuška
 33. Piškor ili brkica ili čikov
 34. Koliko riba može da izdrži bez hrane?
 35. Šta je ovo?
 36. Gavčica
 37. Njegovo veličanstvo SMUĐ
 38. Peš ili glavoč?
 39. Smudj nije preziveo
 40. Najmanja riba na svijetu?
 41. Da li ribe spavaju?
 42. Inteligencija kod riba
 43. Bucov ili bolen?!?
 44. Invazivne vrste u kopnenim vodama
 45. Mrena
 46. Belica
 47. Poikilotermne ili hladnokrvnost
 48. Manjić (Lota-lota)
 49. Uslovi za kapitalne primjerke riba
 50. Unutrašnja anatomija ribe