View full version: Ihtiologija
1 2 »
 1. Ekosistem Dunava u akvarijumu, šta i kako...
 2. Paraziti kod riba
 3. Glavoči (Neogobius sp.)
 4. Bolesti šarana
 5. Štuka
 6. Gnezda za mrest smuđa
 7. Najveći ikada ulovljen som
 8. Alohtone vrste riba
 9. Veštački mrest riba
 10. Centar za istraživanja ribarstva i ribolova - Zoran Meleg
 11. Migracija ribe
 12. Čudna riba u Dunavu
 13. Beovica
 14. Polarna riba bez krljušti sa kristalno providnom krvlju
 15. Som
 16. Greška prirode
 17. Kretanje riba
 18. Vaš video mresta ribe
 19. Amur
 20. Promašen lovostaj?
 21. Američki patuljasti somić
 22. Šta su to paklare?
 23. Šaran
 24. Zlatni karas
 25. Nova vrsta vijuna
 26. Kako vide ribe?
 27. Mrest skobalja
 28. Sunčanica
 29. Linjak
 30. Veliki i mali vretenar
 31. Sabljar
 32. Balavac
 33. Babuška
 34. Piškor ili brkica ili čikov
 35. Koliko riba može da izdrži bez hrane?
 36. Šta je ovo?
 37. Gavčica
 38. Njegovo veličanstvo SMUĐ
 39. Peš ili glavoč?
 40. Smudj nije preziveo
 41. Najmanja riba na svijetu?
 42. Da li ribe spavaju?
 43. Inteligencija kod riba
 44. Bucov ili bolen?!?
 45. Invazivne vrste u kopnenim vodama
 46. Mrena
 47. Belica
 48. Poikilotermne ili hladnokrvnost
 49. Manjić (Lota-lota)
 50. Uslovi za kapitalne primjerke riba