View full version: Ihtiologija
1 2 »
 1. Njegovo veličanstvo SMUĐ
 2. Štuka
 3. Emisija "Eksperiment cverglan"
 4. Kako vide ribe?
 5. Čikov
 6. Gavčica
 7. Glavoči (Neogobius sp.)
 8. Amurski spavač - delo aljkave Pepeljuge
 9. Mrestilišta ribe (plavne zone) - nekad i sad
 10. Babuška
 11. Ekosistem Dunava u akvarijumu, šta i kako...
 12. Paraziti kod riba
 13. Bolesti šarana
 14. Gnezda za mrest smuđa
 15. Najveći ikada ulovljen som
 16. Alohtone vrste riba
 17. Veštački mrest riba
 18. Centar za istraživanja ribarstva i ribolova - Zoran Meleg
 19. Migracija ribe
 20. Čudna riba u Dunavu
 21. Beovica
 22. Polarna riba bez krljušti sa kristalno providnom krvlju
 23. Som
 24. Greška prirode
 25. Kretanje riba
 26. Vaš video mresta ribe
 27. Amur
 28. Promašen lovostaj?
 29. Američki patuljasti somić
 30. Šta su to paklare?
 31. Šaran
 32. Zlatni karas
 33. Nova vrsta vijuna
 34. Mrest skobalja
 35. Sunčanica
 36. Linjak
 37. Veliki i mali vretenar
 38. Sabljar
 39. Balavac
 40. Koliko riba može da izdrži bez hrane?
 41. Šta je ovo?
 42. Peš ili glavoč?
 43. Smudj nije preziveo
 44. Najmanja riba na svijetu?
 45. Da li ribe spavaju?
 46. Inteligencija kod riba
 47. Bucov ili bolen?!?
 48. Invazivne vrste u kopnenim vodama
 49. Mrena
 50. Belica