View full version: Ihtiologija
1 2 »
 1. Babuška
 2. Ekosistem Dunava u akvarijumu, šta i kako...
 3. Paraziti kod riba
 4. Glavoči (Neogobius sp.)
 5. Bolesti šarana
 6. Štuka
 7. Gnezda za mrest smuđa
 8. Najveći ikada ulovljen som
 9. Alohtone vrste riba
 10. Veštački mrest riba
 11. Centar za istraživanja ribarstva i ribolova - Zoran Meleg
 12. Migracija ribe
 13. Čudna riba u Dunavu
 14. Beovica
 15. Polarna riba bez krljušti sa kristalno providnom krvlju
 16. Som
 17. Greška prirode
 18. Kretanje riba
 19. Vaš video mresta ribe
 20. Amur
 21. Promašen lovostaj?
 22. Američki patuljasti somić
 23. Šta su to paklare?
 24. Šaran
 25. Zlatni karas
 26. Nova vrsta vijuna
 27. Kako vide ribe?
 28. Mrest skobalja
 29. Sunčanica
 30. Linjak
 31. Veliki i mali vretenar
 32. Sabljar
 33. Balavac
 34. Piškor ili brkica ili čikov
 35. Koliko riba može da izdrži bez hrane?
 36. Šta je ovo?
 37. Gavčica
 38. Njegovo veličanstvo SMUĐ
 39. Peš ili glavoč?
 40. Smudj nije preziveo
 41. Najmanja riba na svijetu?
 42. Da li ribe spavaju?
 43. Inteligencija kod riba
 44. Bucov ili bolen?!?
 45. Invazivne vrste u kopnenim vodama
 46. Mrena
 47. Belica
 48. Poikilotermne ili hladnokrvnost
 49. Manjić (Lota-lota)
 50. Uslovi za kapitalne primjerke riba