LOVOSTAJ, ali ozbiljan ???

Započeo Djole, 01 April 2009, 20:40:56

prethodna tema - sledeća tema

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Djole

На основу члана 28. Закона о рибарству (,,Службени гласник РС", бр. 35/94, 38/94 и 101/05 – др. закон),
Министар животне средине и просторног планирања, доноси

Н А Р Е Д Б У

О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВОСТАЈА ЗА ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ РИБА НА РИБАРСКОМ ПОДРУЧЈУ ИЛИ ДЕЛУ РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА И О ЗАБРАНИ ЛОВА РИБА КОЈЕ НЕМАЈУ ПРОПИСАНУ ВЕЛИЧИНУ

1. Установљава се трајни ловостај за следеће врсте риба:
- моруна Huso huso;
- сим Acipenser nudiventris;
- паструга Acipеnser stellatus;
- атлантска јесетра Acipenser sturio;
- дунавска јесетра Acipenser gueldenstaedti;
- главатица Salmo marmoratus;
- дунавска харинга Alosa caspia;
- црноморска харинга Alosa immaculata;
- црнка Umbra krameri;
- светлица Leuciscus souffia;
- дримски шарадан Pachychilon pictum;
- лињак Tinca tincа;
- златни караш Carassius carassius;
- чиков Misgurnus fossilis;
- све врсте рода Eudontomyzon spp.;
- све врсте рода Lampetra spp.;
- велики вретенар Zingel zingel;
- мали вретенар Zingel streber;
- рак речни Astacus astacus;
- рак поточни Austropotamobius torrentium.

2. Установљава се ловостај за следеће врсте риба, и то у периоду:
- кечига Acipenser ruthenus од 1. марта до 31. маја;
- младица Hucho hucho од 1. марта до 1. септембра;
- све врсте пастрмки: поточна Salmo trutta, дримска Salmo farioides, охридска Salmo letnica, македонска Salmo macedonicus, дужичаста Oncorhyncus mykiss и обе врсте златовчица језерска Salvelinus alpinus и поточна Salvelinus fontinalis, од 1. октобра до 1. марта;
- липљен Thymallus thymallus од 1. марта до 31. маја;
- штука Esox lucius од 1. фебруара до 31. марта;
- мрена Barbus barbus од 1. априла до 31. маја;
- буцов Aspius aspius од 1. априла до 31. маја;
- шаран Cyprinus carpio од 1. априла до 31. маја;
- деверика Abramis brama од 1. априла до 31. маја;
- сом Silurus glanis од 1. маја до 15. јуна;
- смуђ Sander lucioperca и смуђ камењар Sander volgensis од 1. марта до 30. априла;
- плотица Rutilus pigus од 1. априла до 31. маја;
- јаз Leuciscus idus од 1. априла до 31. маја;
- клен Leuciscus cephalus од 1. априла до 31. маја;
- скобаљ Chondrostoma nasus од 1. априла до 31. маја.

3. Забрањен је спортски риболов младице, свих врста пастрмки, обе врсте златовчица и липљена током целе године у времену од првог сумрака до потпуног сванућа.

4. Забрањен је привредни риболов свих врста риба у периоду од 1. априла до 31. маја, осим привредни риболов сивог толстолобика Arystichthys nobilis, белог толстолобика Hypophthalmichthys molitrix, амура Ctenopharyngodon idella, обе врсте америчког сомића Ictalurus melas и Ictalurus nebulosus и бабушке Carassius gibelio покретним површинским мрежарским алатима на удаљености од најмање 30 m од обалне линије.

5. За поједине врсте риба из тачке 2. ове наредбе ловостај се може установити и изван утврђених рокова.

6. Забрањује се враћање у воду уловљених примерака алохтоних врста риба: обе врсте америчког сомића Ictalurus melas и Ictalurus nebulosus; бабушка Carassius gibelio; сунчица Lepomis gibbosus; великоусти бас Micropterus salmoides; амурски чебачок Pseudorasbora parva; амурски спавач Perccottus glenii; бели амур Ctenopharyngodon idella; бели толстолобик Hypophthalmichthys molitrix; сиви толстолобик Arystichthys nobilis; све врсте рода Neogobius и краткокљуно шилце Syngnathus abaster.

7. За врсте риба из тачке 2. oве наредбе установљава се дневни ловостај за улов у количини више од три адултна примерка. За све остале аутохтоне врсте риба дневни ловостај је за улов више од пет килограма.

8. Забрањује се лов следећих врста риба чија је дужина испод:
- кечига Acipenser ruthenus 40 cm;
- младица Hucho hucho 110 cm;
- поточна пастрмка Salmo trutta 25 cm;
- дужичаста пастрмка Oncorhynchus mykiss 25 cm;
- охридска пастрмка Salmo letnica 40 cm;
- дримска пастрмка Salmo farioides 25 cm;
- македонска пастрмка Salmo macedonicus 25 cm;
- језерска златовчица Salvelinus alpinus 30 cm;
- поточна златовчица Salvelinus fontinalis 20 cm;
- липљен Thymallus thymallus 30 cm;
- штука Esox lucius 40 cm;
- мрена Barbus barbus 25 cm;
- поточна мрена Barbus peloponnesius 15 cm;
- шаран Cyprinus carpio 30 cm;
- деверика Abramis brama 25 cm;
- плотица Rutilus pigus 20 cm;
- јаз Leuciscus idus 20 cm;
- скобаљ Chondrostoma nasus 20 cm;
- клен Leuciscus cephalus 20 cm;
- буцов Aspius aspius 30 cm;
- носара Vimba vimba 15 cm;
- кркуше (Gobio spp., све врсте) 10 cm;
- сом Silurus glanis 60 cm;
- смуђ Sander lucioperca 40 cm;
- смуђ камењар Sander volgensis 25 cm;
- гргеч Perca fluviatilis 15 cm;
- манић Lota lota 25 cm;
- речна шкољка Unio pictorum 8 cm;
- остале шкољке 6 cm.

9. Дужина рибе мери се праволинијски од врха губице до средине основе репног пераја, а дужина шкољке мери се од једне до друге ивице дуж најдуже осе љуштуре.

10. Риба уловљена у току ловостаја за ту врсту рибе, као и уловљена риба чија је дужина мања од дужине одређене овом наредбом мора се одмах, на месту улова, вратити у риболовну воду са што мање оштећења.

11. Одредбе ове наредбе не односе се на рибу која је произведена у рибњацима и на рибу која је увезена.

12. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о установљавању ловостаја за поједине врсте риба на рибарском подручју или на деловима рибарског подручја и о забрани лова риба које немају прописану величину (,,Службени гласник РС", број 100/03).

14. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије".
број 324-04-005/2009-03

У Београду, 25. фебруара 2009. године
М И Н И С Т А Р
др Оливер ДулићNaredba koju je na osnovu važećeg zakona o ribarstvu 13. marta doneo prvi čovek Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja izazvala je veliku buru u ribolovačkoj javnosti. Između ostalog, ovim dokumentom uvode se dvomesečni lovostaji za gotovo sve ribe, uključujući i skobalja, deveriku, klena i bucova, a strogo se zabranjuje vraćanje alohtonih vrsta, među kojima su i bas i amur!

Imate li komentar?

Damir

a strogo se zabranjuje vraćanje alohtonih vrsta, među kojima su i bas i amur!

komentar samo na ovu zadnju rečenicu UŽAS KATASTROFA.................................... :embarassed: :veryangry: smiley106 smiley106
Dunav  Dunav  Dunav Dunav Dunav Dunav

Kićo

Ma taj nema pojma o ribolovu,pogotovo kad je ovo napisao :veryangry:
( smiley137 smiley106 Između ostalog, ovim dokumentom uvode se dvomesečni lovostaji za gotovo sve ribe, uključujući i skobalja, deveriku, klena i bucova, a strogo se zabranjuje vraćanje alohtonih vrsta, među kojima su i bas i amur!)

Panonski Mornar

Takve zakone pišu oni koji nemaju blage veze o nijednij  ribljoj vrsti  :veryangry:
Kada sklopim oči nebom naiđu lađe,
zvona, lavež, komšijske svađe, miris svežeg oranja.
Ali kada svane vetri s reke zacvile. Znam, to tuže vodene vile, Dunav sedef odranja. Đ Balašević

Bigash

Naredba je izmenjena malo, ovo je stara verzija !

Bassa sad ne pominju nidje , ko da ne postoji , e to smo dobili ko ustupak, je.o ih ustupak  :help:

Djole

Gde si video da je izmenjena? Šta je izmenjeno? Gde je to objavljeno?  :huh: :huh: :huh:
Bigashe, daj neki link u vezi tih izmena.

kole


Bigash

Nista jos nije zvanicno, ali bi trebalo da je tako ........

dušan63

   Koliko zabrana,poštovati sve platiti im uredno dozvolu,drugi kradu ribu na stotine kilograma prodaju legalno po pijacama pa što to ministar ne obiđe da vidi nego samo po nama što se mene tiče ja sam i do sada poštovao sve ali ako neko neuspe da stane na put lopovima za koju godinu zabraniće nam i da pecamo onda nek me streljaju.
oću da pecam

Djole

Bigashe i Kole, ono što sam naznačio za preuzimanje (u PDF formatu) je original Naredbe i nije bilo nikakvih zvaničnih izmena. (Ne treba komentarisati nezvanične izjave i napise u štampi.)

Goran Dubravac

Ako sam ranije negde pročitao dobro
prof. ribari mogu samo ...bika i babušku.

Da li ove ribe rade sada,

al oni rade i to punim gasom.


Zakon je izmišljen da se krši. :sad:

Bigash

Dzole ono je prosli 100% , cuo sam iz par izvora, samo sve je to kerov k**ac, ceka se usvajanje zakona o ribarstvu koji opet moze sve naopacke da postavi, tako da..............ebe lud zbunjenog  :help:

Djole

Ako ste baš "dokoni" evo vam za čitanje i Predlog zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (Preuzmi u PDF formatu).
Ima tu mnogo "diskutabilnog"  :cheesy: al' šta da radimo, "tak'i su nam zakoni".  :rolleyes:

ribolovac 021

ko zna sta ce biti od ovoga mozda ministri i pocnu da se mesaju u svoj posao,mada sumnjam.
Ko peca zlo ne misli.

Kićo

dirni im plaće pa će se odma umješat,a ovako čisto sumnjam :no:

Teme sličnog naslova (10)